Marx: tydligare social profil i EU

Kardinal Reinhard Marx, ärkebiskop i München, kräver att Europeiska Unionen skall ha en tydligare social profil. ”Så länge man förbinder nationalstaten med social säkerhet, kommer Europa att utpekas som orsak till sviktande social trygghet”, sade kardinalen i egenskap av president för biskopskonferensens kommission för EU (COMECE). ”Och detta i sin tur kommer säkerligen inte att ge människor en starkare identitet som medborgare i EU.” Kardinalen gjorde sitt uttalande i fredags i Madrid vid öppnandet av det andra Mötet för Sociala Frågor i Europa.

Marx uppmanar européer att på allvar reflektera över ”vilka vi som européer egentligen är, hur vi vill leva och vilka självklarheter vi skulle vilja föra in i världen”. Till detta hör bland annat en modell för social marknadsekonomi, en modell där marknadens frihet står i förbund med rättfärdighetens princip. Vid ekonomiska beslut måste alltid de sociala konsekvenserna beaktas. ”Marknaden behöver klara regler, som i sin tur måste förankras politiskt.” Arbetstagare behöver ett socialt skyddsnät, ungdomen behöver både bildning och utbildning, familjen, som är samhällets urcell, förtjänar uppmuntran och uppskattning.

Också kyrkan står upp för ett socialt Europa, säger kardinalen. Han uppmanar särskilt det katolska lekfolket att mer engagerat delta i europeisk politik och företräda kyrkans sociallära på det politiska området. För detta krävs ett mer omfattande europeiskt nätverk av katolska lekmän inom politiken.

Fram till på måndag kommer Mötet för Sociala Frågor i Europa att ägna sig åt temat ”Kristen tro och Europas framtid”. Till detta möte har kommit 180 kyrkoföreträdare från mer 28 länder och på programmet står bland annat bönemöten, diskussionsrundor och föredrag.

Kathpress 2014-09-19