Medelhavsbiskopar möts i Bari

I den italienska staden Bari möts under tiden den 19–23 februari 58 biskopar från 19 olika länder kring Medelhavet. Mötet har temat ”Medelhavet, en fredlig gräns”. Förberedelsedokumentet bjuder in deltagarna till ”en broderlig dialog och till att gemensamt begrunda ”glädjeämnena och svårigheterna för folken omkring vår stora Tiberias sjö.

Deltagarna har fått fylla i ett frågeformulär angående det pastorala arbetet i respektive stift, och hur man lever tron i broderlig kärlek. Vad finns det för nya utmaningar och behov i stiften ? I centrum för förberedelsedokumentet står migrationen. Påven har vid flera tillfällen lyft fram Medelhavet som ett område för möten – både goda möten och konflikter. Påven har även lyft fram betydelsen av möten mellan olika religioner och kulturer, för att befordra fred och rättvisa.

Det är den italienska biskopskonferensen och dess ordförande kardinal Gualtiero Bassetti har tagit initiativet till detta möte. Genom mötet vill man manifestera en närvarande och aktiv kyrka. Förutom biskopar från länder som har Medelhavskust deltar även till exempel ärkebiskopen av Luxemburg, Jean-Claude kardinal Hollerich, som även är ordförande för COMECE (Europeiska gemenskapens biskopskommission), och Louis Raphaël Kardinal Sako, patriark av den katolska kaldeiska kyrkan i Irak. En motsvarighet till gemenskapen mellan Medelhavsstiften finns i en gemenskap mellan nio stift i Nordfrankrike, Tyskland, Belgien och Luxemburg.

Påven Franciskus kommer att presidera vid den avslutande mässan i basilikan San Nicolà på söndag den 23 februari. Denna mässa tv-sänds i italienska RAI uno.

Red. 2020-02-19

Detta är ett nyhetsreferat och texten återfinns i sin helhet här