Mexiko hedrar invandrarvänlig ärkebiskop av Los Angeles

Den mexikanska regeringen har med en utmärkelse hedrat ärkebiskop José Horacio Gómez för hans verksamhet till förmån för de spanskspråkiga församlingarna och invandrarna i USA. Mexikos generalkonsul i den kaliforniska miljonmetropolen, Carlos García de Alba, överlämnade i fredags regeringens ”Ohtli”-orden till kyrkomannen för dennes utomordentliga insatser för utlandsmexikanare, i samband med en gudstjänst i kyrkan Nuestra Señora Reina de Los Angeles och betecknade honom som Mexikos ”bundsförvant” i USA.

Ärkebiskop Gómez.
Foto: Wikimedia Commons.

I sitt tacktal nämnde han de mexikanska invandrarna som viktiga medansvariga för välståndet i USA. Även andra konsuler från latinamerikanska länder deltog i högtiden, enligt ett referat av den spanska nyhetsbyrån EFE.

Andra fredagen efter påsk är den så kallade ”Tre Spikarnas Dag”, som katolikerna högtidlighåller till minne av Jesu kors, med utpräglade traditionella bruk. Medan man i Kärnten denna dag firar ”Vierbergelauf” (”fyrabergsloppet”), en utpräglad bergsvallfärd, står i Mexiko, liksom i andra länder, byggnadsarbetarna i medelpunkten. Av detta skäl välsignade ärkebiskop Gómez byggnadsarbetarna och kors tillverkade av byggnadsmaterial, samt betecknade arbetet som det viktigaste medlet för människans frälsning. Det hjälper henne ”att möta Gud i det vanliga i vår vardag”.

Kathpress 2019-05-04