Miljöencyklikan får ris och ros i DN

David Brooks, amerikansk journalist och författare och regelbunden skribent i Dagens Nyheter, har i dag en kritisk artikel om påvens miljöencyklika. Hans artikel, på sidan 5 i A-delen i Dagens Nyheter, ”Konsten att vinna gott ur det låga” finner du via denna länk här

DN:s kulturchef, Björn Wiman, hade däremot uppskattande kommentarer om encyklikan i gårdagens DN, kulturdelen. Hans artikel ”Har påven en rolig hatt? Ja, men han har också en bra klimatpolitik” finner du via denna länk här

Red. 2015-06-29