Miljön, naturvetenskapen och teologin

Under söndagseftermiddagen höll Hilary Marlow, doktor i teologi och kurssamordnare vid Faraday Institute, två föreläsningar inom ramen för konferensen om naturvetenskap och religion på Newmaninstitutet. Ämnet var vetenskapliga, etiska och framför allt religiösa aspekter på miljöfrågan.

Marlow började den första föreläsningen med att beskriva hur dramatiskt det globala miljöläget är. Medeltemperaturer och havsnivåer stiger, och arter dör ut i en allt snabbare takt. Det finns många försök till lösningar på miljöproblemen. Man försöker sätta gränser för konsumtionen, anpassa sig till den nya situationen, göra riskkalkyler och utveckla ny teknik. Marlow menar att vi måste bli klimatneutrala till mitten av århundradet. Men tekniska lösningar tycks inte räcka till. Dagens miljöproblem verkar vara så graverande att de kräver nytänkande på det etiska planet.

Oftast har naturen tillskrivits ett endast instrumentellt värde, med följden att djur och växter saknar rättigheter. Att naturen skulle ha ett inneboende värde har ofta avvisats på grund av farhågor, att man i så fall måste gå över till en teologisk etik. Ändå har vissa typer av miljöetiska perspektiv utvecklats åt ett andligt håll. För att rädda planeten måste vi ändra vårt grundläggande förhållningssätt till tillvaron. Vi kan inte längre tänka endast i termer av nytta, produktion och konsumtion. Vissa menar att vi måste utveckla en andlig attityd till naturen.

Under den andra föreläsningen gick Hilary Marlow in på hur kristendomen kan bidra till ett nytt förhållningssätt till skapelsen. Med utgångspunkt i tanken att Gud är skapare och upprätthållare av vår värld, kan man dra slutsatsen att Gud är intimt inblandad i det som sker i och med naturen. I Bibeln beskrivs på flera ställen hur en personifierad natur tar skada av människans synd. Marlow använder också Guds människoblivande i Jesus Kristus för att visa hur nära relationen mellan Gud och hans skapelse är. Skulle inte sådana betraktelser kunna tjäna som drivkrafter för ett miljöriktigt beteende?

Mikael Schink 2014-05-11

https://newman.se/event/naturvetenskap-och-religion-science-and-religion/

https://www.faraday.st-edmunds.cam.ac.uk