Minskat förtroende för präster bland amerikanska katoliker

En ny undersökning från amerikanska Gallup visar att amerikanska katolikers förtroende för sina präster har minskat kraftigt under ett år. Enbart 31 procent av de amerikanska katolikerna instämmer idag i att ärligheten och den moraliska nivån hos prästerna är hög eller mycket hög. Det är en minskning med hela 18 procent på bara ett år, sedan motsvarande undersökning 2017. Den nu presenterade undersökningen genomfördes i början av december 2018 bland lite mer än 1 000 slumpmässigt utvalda vuxna. Bland amerikanska protestanter var instämmandet i motsvarande påstående om deras prästers/pastorers ärlighet och moraliska nivå (det vill säga att denna ses som hög/mycket hög) 48 procent, vilket bara var en procentenhets minskning jämfört med 2017.

En liknande undersökning från i somras visade en fallande tillit till kyrkan i sig själv bland amerikanska katoliker, från 52 procents förtroende för kyrkan i juni 2017 till 44 procent i juni 2018. Sedan denna undersökning genomfördes har den Katolska kyrkan i USA upplevt flera avslöjanden om sexuella övergrepp, brott och sexuell omoral, bland andra åtalsjuryrapporten i delstaten Pennsylvania om åtskilliga övergrepp, oftast åtföljda av försök att dölja dem, under flera decennier bakåt i historien, och ärkebiskop Theodore McCarricks avgång som kardinal efter att flera anklagelser om övergrepp och utnyttjande hade blivit offentligt kända.

Amerikanska kyrkoledare har under det senaste halvåret mött en störtskur av frågor i alla sammanhang om huruvida de känt till McCarricks beteende och i så fall hur länge. Inför en veckolång reträtt för den amerikanska biskopskonferensen i början av januari skrev påven Franciskus ett brev till de amerikanska biskoparna i vilket han refererade till den kyrkliga hierarkins förlorade förtroende som en ”kris” för kyrkan och uppmanade till ansträngningar för att reparera skadorna på alla plan, liksom till enhet eftersom den öppna splittring som diskussioner om orsak till, och ansvar för, skandalerna har visat bland biskoparna försvårar för kyrkoledarna att återupprätta sitt förtroende bland de troende.

Katolikers förtroende för prästerskapet i USA har varit på stadig utförsbacke under de senaste decennierna. År 2008 skattade 63 procent av de amerikanska katolikerna sina prästers moraliska standard som hög eller mycket hög. 2011 var siffran nere i 54 procent. Valet av Franciskus till påve 2013 gav en kortvarig ökning till 57 procent vilket sedan blev det sista året hittills som siffran har överstigit 50 procent.

Andra Gallupstudier har visat en stabil andel om ungefär 25 procent av alla amerikaner som identifierar sig som katoliker under de senaste sju decennierna. Omvänt sjunker andelen självidentifierade protestanter och ökar andelen som inte identifierar sig med någon tro eller trosinriktning. 2018 uppgav över hälften av de självidentifierade katolikerna att religionen är en ”mycket viktig” del av deras liv, en siffra som också varit ganska stabil sedan början av 2000-talet. Andelen katoliker som uppger att de går i mässan varje vecka var 2018 bara 36 procent, mot 45 procent 2008 och 75 procent 1955.

Catholic News Agency, 2019-01-11