Moder Teresas helgonförklaring allt närmare?

Vatikanen studerar nu fallet med en brasiliansk man som helt oförklarligt har botats från cerebral abscess (hjärnböld), vilket skulle kunna vara det mirakel som leder till att saliga Moder Teresa av Calcutta kan kanoniseras, det vill säga helgonförklaras (hon saligförklarades 2003). Påven Franciskus har tidigare uttryckt en önskan om att kunna kanonisera Moder Teresa under det Barmhärtighetens år som han har utlyst med start den 8 december, högtidsdagen för Jungfru Marias obefläckade avlelse, som ett ”tecken på barmhärtighet för världen” i tjänst för de fattiga.

Fader Caetano Rizzi, som arbetar vid Vatikanens kongregation för helgonförklaringar, sade till den engelskspråkiga nyhetstjänsten CNA att påven ”vill saligförklara och helgonförklara män och kvinnor som varit vittnen för barmhärtighet i världen under detta kommande år, och Moder Teresa är en speciell förebild, därför har hennes process en särskild angelägenhetsgrad.”

Det möjliga mirakel som skulle kunna leda till Moder Teresas helgonförklaring (ytterligare ett konstaterat mirakel som kan kopplas till den saliges/saligas förbön krävs för att kunna gå vidare till en helgonförklaring, vilken innebär att helgonet kan åkallas i kyrkans liturgi i hela världen – övers. anm.) inträffade 2008. En man från Santos i Brasilien, vars identitet inte har röjts med hänsyn till den diskretion som den avslutande undersökningen kräver, botades oväntat och oförklarligt från åtta abscesser (bölder) i hjärnan, vilka egentligen krävde en operation.

I en brasiliansk tidning förklarade fader Elmiram Ferreira att han varit själavårdare för mannens familj under denna tid: ”Jag såg smärtan och lidandet hos dem alla eftersom han just hade inlett en ny fas i livet genom sitt giftermål, och sjukdomen försenade många av förhoppningarna och planerna. Jag hade en stor tillit till den stora Moder Teresa och jag firade alltid mässa i Moder Teresa-systrarnas kommunitet. Sättet på vilket Moder Teresa mötte smärta och lidande underlättade för mig att förstå denna familjs lidande.”

Prästen gav familjen en bön för att be om förböner från den saliga Moder Teresa och sade till dem att be oupphörligen. ”Moder Teresa blev deras tröst och styrka under denna långa tid och när mannens fullständiga tillfrisknande hade verifierats utan att läkarna på något sätt kunde förklara det, förstod jag att hon hade varit inblandad. Samma läkare som haft huvudansvar för mannen i Santos var också ansvarig för påven Franciskus hälsa under Världsungdomsdagen i Brasilien 2013 och berättade då för påven om fallet. Hans helighet uttryckte en önskan att få studera det hela närmare och som en följd började ansvariga för fallet komma från Rom till Santos.”

Så sent som i juli besökte en grupp experter från Vatikanen Santos, däribland fader Caetano Rizzi. I sin intervju med CNA sade fader Rizzi: ”Jag mötte Moder Teresa 1980 eller 1981 när jag deltog i en konferens i Anhembi utanför Sao Paulo i Brasilien om livets värdighet och Moder Teresa försvarade livet från konceptionen till den naturliga döden. För mig var hon ett ’levande helgon’”.

I maj sade Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, att ”det finns inget officiellt datum för helgonförklaringen men jag kan säga att kongregationen studerar detta fall.” Det påstådda miraklet måste undersökas av olika läkare och sedan av ett teologiskt råd. Efter ett godkännande i dessa instanser väntar ett slutligt avgörande av påven. Enligt kalendern för Barmhärtighetens år firas den 4 september 2016 som ett ”jubileum för arbetare och volontärer i barmhärtighetens tjänst” och dagen infaller bara en dag före festdagen för den saliga Moder Teresa.

Catholic News Agency, 2015-09-11