Montreal tar ner krucifix från stadshusfasaden

Stadshuset i kanadensiska Montreal, Kanada, behöver inte Kristus, har officiella företrädare konstaterat. Sedan 1937 har ett stort krucifix hängt på stadshusets fasad med uppgiften att påminna dem som styr staden att låta Gud vägleda deras beslut. Krucifixet ska nu tas ner för en fasadrenovering men därefter inte sättas upp igen, uppger flera företrädare för staden.

Stadsfullmäktigeledamoten Laurence Lavigne-Lalonde gjorde tillkännagivandet vid ett fullmäktigemöte förra veckan. ”Krucifixet kommer från en helt annan tidsålder som var väldigt annorlunda från vår idag”, ska han ha sagt enligt en kanadensisk TV-kanal. ”Vårt samhälle har utvecklats och representeras idag av institutioner som måste vara sekulära, neutrala och öppna för alla som bor här”, tillade han.

Montreals borgmästare Valérie Plante höll med: ”Vi lever i andra tider nu” och ser det nedtagna krucifixet som ett tecken på den ”institutionella sekularism” som hon menar bör prägla samhället. Företrädare för staden sade också att de ska ta ner ett annat krucifix som har hängt i ett rum inne i stadshuset.

Efter att beslutet blivit offentligt gjorde det katolska ärkestiftet Montreal ett uttalande i vilket man underströk att krucifixet symboliserar det kanadensiska samhällets kristna rötter och att det inte på något sätt behöver döljas i ett samhälle med religionsfrihet. ”Som ett tecken vördat av kristna förblir krucifixet en levande symbol”, sade ärkebiskop Christian Lépine, och tillade att ”ingenting förbjuder” kristna eller någon annan religiös grupp och deras uppfattningar ”från att vara närvarande i det offentliga rummet med en hållning av respekt och öppenhet”.

Ärkebiskopen framhöll vidare att krucifixet som sådant symboliserar ”mening, och uttrycker och innefattar det som sammanfattar det arv som befolkningen i Montreal sedan stadens grundande är stolt över”.

Frågan om religionsfrihet, pluralism och synliga religiösa symboler har diskuterats mycket i Kanada på senare tid. I delstaten Quebec, där Montreal ligger, har premiärministern nyligen försvarat krucifixets plats på delstatsparlamentets byggnad, detta trots att han stödde en lagstiftning om att förbjuda personer som arbetar för offentliga myndigheter att bära synliga religiösa symboler, så som halsband med kors eller hijab. Behandlingen av detta lagförslag har just nu bordlagts i delstatsparlamentet. Delstatens migrationsminister, som också stöder lagförslaget, har sagt att delstaten inte behöver göra som staden Montreal utan att delstatsregeringen vill behålla krucifixet på parlamentshuset som en ”historisk symbol”.

Catholic News Agency, 2019-03-21