Mosaik med bön om apostlars förbön funnen i norra Israel

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid utgrävningar i Al-Araj vid Galileiska sjön i norra Israel har arkeologer funnit en mosaik med en text på grekiska. Man ber där om förbön av ”de himmelska apostlarnas ledare och befälhavare”. Bysantinska kristna författare använde ofta denna titel med syftning på aposteln Petrus, så enligt Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins (CSAJCO) i New York. Man stöder där teorin att Al-Araj är den stad som också kallas Betsaida-Julias, och att de tre apostlarna Petrus, Filippos och Andreas alltså kom därifrån.

Texten omges av en rund medaljong som består av två rader av svarta mosaikstenar och hänvisar vidare till en donator ”Konstantin, Kristi tjänare”. Texten ingår i ett större mosaikgolv i sakristian i vad som har kallats Apostlarnas kyrka, en basilika från bysantinsk tid.

Upptäckten av mosaiktexten ifråga tyder på att Petrus har haft en speciell relation till basilikan. Den var förmodligen tillägnad honom, så enligt Steven Notley, den vetenskaplige ledaren på platsen. Han ser texten som ett starkt stöd för att aposteln verkligen kom härifrån.

Det är också sannolikt, att det är den här kyrkan i Al-Araj som omtalas av biskop Willibald av Eichstätt. Han skriver om ett besök som han gjorde år 725 vid Galileiska sjön, varvid han besökte en kyrka som sades vara byggd på platsen för Petrus och Andreas bostad medan han var på väg från Kafarnaum till Kursi. Detta skulle också stämma med Flavius Josefus uppgifter om det bibliska Betsaida. En annan teori är att Et-Tell två kilometer längre norrut skulle vara det bibliska Betsaida.

Kyrkan kommer nu att friläggas, varefter utgrävningarna fortsätter under oktober månad. Man har tidigare, förutom andra fynd, hittat ett 300 kilo tungt block av basalt försett med tre fack. Enligt chefsarkeologen Mordechai Avam, verksam vid Kinneret Academic College, skulle det kunna utgöra en behållare för reliker av de tre apostlarna.

Kathpress 2022-08-11

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid utgrävningar i Al-Araj vid Galileiska sjön i norra Israel har arkeologer funnit en mosaik med en text på grekiska. Man ber där om förbön av ”de himmelska apostlarnas ledare och befälhavare”. Bysantinska kristna författare använde ofta denna titel med syftning på aposteln Petrus, så enligt Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins (CSAJCO) i New York. Man stöder där teorin att Al-Araj är den stad som också kallas Betsaida-Julias, och att de tre apostlarna Petrus, Filippos och Andreas alltså kom därifrån.

Texten omges av en rund medaljong som består av två rader av svarta mosaikstenar och hänvisar vidare till en donator ”Konstantin, Kristi tjänare”. Texten ingår i ett större mosaikgolv i sakristian i vad som har kallats Apostlarnas kyrka, en basilika från bysantinsk tid.

Upptäckten av mosaiktexten ifråga tyder på att Petrus har haft en speciell relation till basilikan. Den var förmodligen tillägnad honom, så enligt Steven Notley, den vetenskaplige ledaren på platsen. Han ser texten som ett starkt stöd för att aposteln verkligen kom härifrån.

Det är också sannolikt, att det är den här kyrkan i Al-Araj som omtalas av biskop Willibald av Eichstätt. Han skriver om ett besök som han gjorde år 725 vid Galileiska sjön, varvid han besökte en kyrka som sades vara byggd på platsen för Petrus och Andreas bostad medan han var på väg från Kafarnaum till Kursi. Detta skulle också stämma med Flavius Josefus uppgifter om det bibliska Betsaida. En annan teori är att Et-Tell två kilometer längre norrut skulle vara det bibliska Betsaida.

Kyrkan kommer nu att friläggas, varefter utgrävningarna fortsätter under oktober månad. Man har tidigare, förutom andra fynd, hittat ett 300 kilo tungt block av basalt försett med tre fack. Enligt chefsarkeologen Mordechai Avam, verksam vid Kinneret Academic College, skulle det kunna utgöra en behållare för reliker av de tre apostlarna.

Kathpress 2022-08-11

Detta är en nyhetstext.