Müller, Maradiaga och Gutiérrez betonar ”ställningstagande för de fattiga”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid ett välbesökt estradsamtal i tisdagskväll i Rom diskuterades nödvändigheten av en fördjupad reflexion kring kyrkan som ”det prioriterade ställningstagandet för de fattiga” (opción por los pobres). I samtalet deltog bland andra kardinalerna Gerhard Ludwig Müller och Oscar Rodríguez Maradiaga liksom dominikanpatern Gustavo Gutiérrez, grundare av befrielseteologin, och jesuitpatern Federico Lombardi, Vatikanens talesperson. Müller, som är prefekt för Vatikanens troskongregation, fördömde en ”diktatur utövad av en ekonomi utan några mänskliga mål”. Gentemot den ekonomiska ordning, som härskar i dag, kräver evangeliet en kompromisslös närhet och solidaritet med de fattiga, sade kardinalen vid estradsamtalet. Den katolska trons egentliga skönhet ligger i att den vänder sig till de fattiga.

Vid mötet presenterades också trosprefektens senaste bok med titeln Povera per i poveri. La missione della Chiesa (Fattig för de fattiga – Kyrkans mission) och med förord av påven Franciskus. Andra bidrag kommer från Gustavo Gutiérrez, en vän till Müller liksom från Josef Sayer, ledare för den tyska hjälpverksamheten Misereor.

Gutiérrez sade vid sin presentation, att teologin alltid måste finnas nära kyrkans dagliga liv och födas ut ur en levande kyrka. I liknelsen om den barmhärtiga samariten har Jesus lämnat kvar en kärnfråga: ”Vem är min nästa?”

Enligt Gutiérrez består Jesu provokation däri att han inte ger en tydlig rangordning för närhet. ”Närhet är inte ett på förhand givet faktum utan snarare en beröring i hjärtat.” Vår nästa är den som ”lämnar sin invanda väg och blir granne med dem som är fjärran”. Samariten hjälper utan att veta om den skadade är ”en god människa eller en ond”.

Med anledning av bokpresentationen tackade kardinal Rodríguez Maradiaga prefekten för Troskongregationen för hans utläggningar om kyrkans uppgift. ”Utan tvekan har kyrkan en mission att befria.”

Müllers bok kommer ut på tyska 22 april under titeln Armut. Die Herausforderung für den Glauben. Den innehåller bland annat hitintills opublicerade berättelser om personliga erfarenheter från Müllers många besök i Latinamerika. Den före detta teologiprofessorn och biskopen i Regensburg är sedan 2012 prefekt för Troskongregationen i Rom.

Kathpress 2014-02-26

Läs också om påven Franciskus förord till boken ”Fattig för de fattiga: Kyrkans mission, Vatikanradions skandinaviska redaktion, här

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid ett välbesökt estradsamtal i tisdagskväll i Rom diskuterades nödvändigheten av en fördjupad reflexion kring kyrkan som ”det prioriterade ställningstagandet för de fattiga” (opción por los pobres). I samtalet deltog bland andra kardinalerna Gerhard Ludwig Müller och Oscar Rodríguez Maradiaga liksom dominikanpatern Gustavo Gutiérrez, grundare av befrielseteologin, och jesuitpatern Federico Lombardi, Vatikanens talesperson. Müller, som är prefekt för Vatikanens troskongregation, fördömde en ”diktatur utövad av en ekonomi utan några mänskliga mål”. Gentemot den ekonomiska ordning, som härskar i dag, kräver evangeliet en kompromisslös närhet och solidaritet med de fattiga, sade kardinalen vid estradsamtalet. Den katolska trons egentliga skönhet ligger i att den vänder sig till de fattiga.

Vid mötet presenterades också trosprefektens senaste bok med titeln Povera per i poveri. La missione della Chiesa (Fattig för de fattiga – Kyrkans mission) och med förord av påven Franciskus. Andra bidrag kommer från Gustavo Gutiérrez, en vän till Müller liksom från Josef Sayer, ledare för den tyska hjälpverksamheten Misereor.

Gutiérrez sade vid sin presentation, att teologin alltid måste finnas nära kyrkans dagliga liv och födas ut ur en levande kyrka. I liknelsen om den barmhärtiga samariten har Jesus lämnat kvar en kärnfråga: ”Vem är min nästa?”

Enligt Gutiérrez består Jesu provokation däri att han inte ger en tydlig rangordning för närhet. ”Närhet är inte ett på förhand givet faktum utan snarare en beröring i hjärtat.” Vår nästa är den som ”lämnar sin invanda väg och blir granne med dem som är fjärran”. Samariten hjälper utan att veta om den skadade är ”en god människa eller en ond”.

Med anledning av bokpresentationen tackade kardinal Rodríguez Maradiaga prefekten för Troskongregationen för hans utläggningar om kyrkans uppgift. ”Utan tvekan har kyrkan en mission att befria.”

Müllers bok kommer ut på tyska 22 april under titeln Armut. Die Herausforderung für den Glauben. Den innehåller bland annat hitintills opublicerade berättelser om personliga erfarenheter från Müllers många besök i Latinamerika. Den före detta teologiprofessorn och biskopen i Regensburg är sedan 2012 prefekt för Troskongregationen i Rom.

Kathpress 2014-02-26

Läs också om påven Franciskus förord till boken ”Fattig för de fattiga: Kyrkans mission, Vatikanradions skandinaviska redaktion, här