Muslimsk konferens om andra religioners rättigheter

Samtidigt som kristna och andra religiösa minoriteter tvingas fly från extremism och förföljelse i Mellanöstern möts muslimska forskare från flera länder i Marrakesh i Marocko denna vecka i för att bekräfta att rätten för icke-muslimer att ha sin tro grundas i islams tradition av tolerans.

”Som världen nu ser ut måste muslimer se och omfamna den egna traditionens sanna undervisning om tolerans”, sade schejk Hamza Yusuf, en av grundarna till Zaytuna College i Berkeley i Kalifornien, USA, det första universitetet för muslimsk humaniora i landet. Mötet i Marrakesh kommer att gå tillbaka till ”Frihetsbrevet i Medina” där islams profet Muhammed fastställde och räknade upp rättigheterna för icke-muslimer för nära 1 400 år sedan.

”Profeten var ju själv religiöst förföljd så han visste genom egen erfarenhet vad det betyder och ville då fastställa rättigheterna för religiösa minoriteter”, fortsatte Yusuf och framhöll att islams historia uppvisar många, goda exempel på tolerans.

Yusuf som själv deltar vid konferensen i Marocko var en gång i tiden student till en av de andliga ledarna för konferensen, schejk Bin Bayyah, en mauretansk muslimsk forskare och expert på rättigheter för religiösa minoriteter. Bin Bayyah leder Forum for Promoting Peace in Muslim Society som är arrangör för konferensen tillsammans med ministeriet för islamska frågor i Marocko, ett land som har prisats för sin tolerans i en region som tyvärr ofta utmärks av sin brist på densamma.

Över 300 religiösa och politiska ledare från länder med muslimsk majoritet – däribland Egypten, Turkiet, Irak, Pakistan och Iran – förväntas delta vid konferensen. Syftet är att hela mötet ska avslutas med en ny deklaration, grundad i islams lagar, vilken på modernt språk kommer att uttrycka rättigheterna för religiösa minoriteter i muslimska länder.

Times Union, 2016-01-22