Nästan inga kristna kvar i den sydirakiska metropolen Basra

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Av de 7 000 kristna familjer som en gång bodde i den sydirakiska metropolen Basra finns nu endast cirka 350 kvar, det vill säga fem procent. Det rapporterar den kyrkliga informationssajten AsiaNews enligt ett meddelande från stiftelsen Pro Oriente under fredagen. En gång fanns det 17 kyrkor i staden. Nio stängdes, två övergavs respektive förstördes. Såväl flyende respektive utvandrade kristna som kvarvarande tillhör olika konfessioner från Österns assyriska kyrka, den kaldeisk-katolska kyrkan, den syrisk-ortodoxa och syrisk-katolska kyrkan. AsiaNews ser den kristna närvaron i regionen som allvarligt hotad.

En mindre del av de kristna flydde till den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak, där säkerhetsläget är vida bättre. Men majoriteten emigrerade till väst, där de sedan dess har bildat stora diasporagemenskaper.

En medlem av det kaldeiska ärkestiftet i Basra anger för den kurdiska radio- och tv-stationen Rudaw att marginaliseringen av de kristna, avsaknad av stabilitet och säkerhet liksom även den höga graden av kriminalitet ligger till grund för utvandringen: ”När lagarna är svaga och staten inte fungerar eller inte tillvaratar ens egna rättigheter och man klassas som en tredje klassens medborgare, då utvandrar man så fort tillfälle ges.”

Max 300 000 kristna kvar i Irak

AsiaNews citerar i det aktuella bidraget även röster som talar om att situationen håller på att lugna ner sig. Under de gångna åren har Basra ändå varit skådeplats för svårt etniskt och konfessionellt våld, som tvingat kyrkorna att i stor omfattning ställa in det pastorala engagemanget i sina aktiviteter.

Några säkra uppgifter om antalet kristna i Irak finns det inte. Före 2003 och USA:s och dess allierades invasion av Irak uppskattades antalet uppgå till mellan 800 000 och 1,5 miljoner. Nu ska det endast finnas mellan 150 000 och 300 000 kvar. Av dessa bor en majoritet i norra Irak, en mindre del i Bagdad och endast ett ytterst litet antal i södra delen av landet.

Kathpress 2024-02-02

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Av de 7 000 kristna familjer som en gång bodde i den sydirakiska metropolen Basra finns nu endast cirka 350 kvar, det vill säga fem procent. Det rapporterar den kyrkliga informationssajten AsiaNews enligt ett meddelande från stiftelsen Pro Oriente under fredagen. En gång fanns det 17 kyrkor i staden. Nio stängdes, två övergavs respektive förstördes. Såväl flyende respektive utvandrade kristna som kvarvarande tillhör olika konfessioner från Österns assyriska kyrka, den kaldeisk-katolska kyrkan, den syrisk-ortodoxa och syrisk-katolska kyrkan. AsiaNews ser den kristna närvaron i regionen som allvarligt hotad.

En mindre del av de kristna flydde till den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak, där säkerhetsläget är vida bättre. Men majoriteten emigrerade till väst, där de sedan dess har bildat stora diasporagemenskaper.

En medlem av det kaldeiska ärkestiftet i Basra anger för den kurdiska radio- och tv-stationen Rudaw att marginaliseringen av de kristna, avsaknad av stabilitet och säkerhet liksom även den höga graden av kriminalitet ligger till grund för utvandringen: ”När lagarna är svaga och staten inte fungerar eller inte tillvaratar ens egna rättigheter och man klassas som en tredje klassens medborgare, då utvandrar man så fort tillfälle ges.”

Max 300 000 kristna kvar i Irak

AsiaNews citerar i det aktuella bidraget även röster som talar om att situationen håller på att lugna ner sig. Under de gångna åren har Basra ändå varit skådeplats för svårt etniskt och konfessionellt våld, som tvingat kyrkorna att i stor omfattning ställa in det pastorala engagemanget i sina aktiviteter.

Några säkra uppgifter om antalet kristna i Irak finns det inte. Före 2003 och USA:s och dess allierades invasion av Irak uppskattades antalet uppgå till mellan 800 000 och 1,5 miljoner. Nu ska det endast finnas mellan 150 000 och 300 000 kvar. Av dessa bor en majoritet i norra Irak, en mindre del i Bagdad och endast ett ytterst litet antal i södra delen av landet.

Kathpress 2024-02-02

Detta är en nyhetstext.