Newman i Almedalen 2015 – Var kommer barnen in? Konsekvenser av att kommersialisera barn

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

IMG_3219Newmaninstitutets tredje seminarium i samarbete med Studieförbundet Bilda i Almedalen 2015 handlade om surrogatmödraskap, något som är förbjudet i de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, men bland annat RFSL anser att man ska legalisera det. Seminariet modererades av Thomas Idergard, jesuit och teologistuderande.

Enligt Nina Rose, vice ordförande för Kvinnliga Läkares Förening, är lagars normerande verkan ett starkt argument mot surrogatmödraskap. Genom att tillåta surrogatmödraskap normaliserar man användandet av en annan persons kropp för att tillfredsställa egna behov.

IMG_3229Sören Juvas, ordförande för HBT-Socialdemokraterna, tidigare RFSL, menade att barn visserligen inte är en mänsklig rättighet och att frågan är svår, men han framhöll upprepade gånger att det finns ett problem med att kvinnor i fattiga länder utnyttjas som surrogatmödrar – som en följd av att det är olagligt här i Sverige. Rose höll med om att detta är ett problem, men visade att argumentet inte fungerar genom att retoriskt fråga om vi ska legalisera prostitution eller droger för att folk åker utomlands och köper sex eller beställer olagliga droger via internet? En man ur publiken påpekade också att studier visar att legalisering snarare leder till att ännu fler använder surrogatmödrar i utlandet.

IMG_3225Inom debatten om surrogatmödraskap gör man skillnad mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap. Juvas och Barbro Westerholm (FP), riksdagsledamot och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, var båda för altruistiskt men mot kommersiellt surrogatmödraskap. Lennart Sacrédeus (KD), politisk kommentator på tidningen Världen idag, pekade på att det är svårt att upprätthålla en sådan distinktion. Om man tillåter surrogatmödraskap är det väl ändå rimligt att surrogatmamman ska kompenseras monetärt för graviditeten? Om man är för altruistiskt surrogatmödraskap måste man alltså även vara för kommersiellt sådant.

Westerholm argumenterade utifrån skadeprincipen: allt som inte skadar någon annan ska vara tillåtet. Vissa människor har en mycket stark barnlängtan som samhället måste bejaka så länge detta inte skadar någon annan. Problemet med denna argumentation är emellertid att man inte beaktar barnens rättigheter att känna och ha kontakt med sina biologiska föräldrar i de fall då surrogatmamman är barnets biologiska moder. Det finns också djupt liggande intuitioner som de flesta människor delar om att det finns ett naturligt och normerande sätt att frambringa barn. Vi har helt enkelt inte rätt att ingripa i naturen helt enligt vårt eget tycke utan måste respektera dess inneboende struktur.

IMG_3218Westerholm framhöll också att barn som tillkommer på detta sätt ofta har en oerhört fin uppväxt på grund av att de är planerade, önskade, och genom att det finns en så stor barnlängtan. Idergard påpekade dock mot detta att man inte vet så mycket om hur surrogatmödraskap påverkar barnen. Sacrédeus argumenterade utifrån försiktighetsprincipen. Vi vet helt enkelt inte vad detta leder till, och det finns ingen anledning till varför Sverige ska ta täten i denna fråga. En kvinna ur publiken drog en parallell till sina egna adoptivbarn som reagerat mycket olika på att vara just adoptivbarn. Varför skulle det inte vara liknande i fallet barn tillkomna genom surrogatmödrar?

Mikael Schink 2015-06-30

Se också intervju med Thomas Idergard från i morse i SVT Gomorron Sverige via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

IMG_3219Newmaninstitutets tredje seminarium i samarbete med Studieförbundet Bilda i Almedalen 2015 handlade om surrogatmödraskap, något som är förbjudet i de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, men bland annat RFSL anser att man ska legalisera det. Seminariet modererades av Thomas Idergard, jesuit och teologistuderande.

Enligt Nina Rose, vice ordförande för Kvinnliga Läkares Förening, är lagars normerande verkan ett starkt argument mot surrogatmödraskap. Genom att tillåta surrogatmödraskap normaliserar man användandet av en annan persons kropp för att tillfredsställa egna behov.

IMG_3229Sören Juvas, ordförande för HBT-Socialdemokraterna, tidigare RFSL, menade att barn visserligen inte är en mänsklig rättighet och att frågan är svår, men han framhöll upprepade gånger att det finns ett problem med att kvinnor i fattiga länder utnyttjas som surrogatmödrar – som en följd av att det är olagligt här i Sverige. Rose höll med om att detta är ett problem, men visade att argumentet inte fungerar genom att retoriskt fråga om vi ska legalisera prostitution eller droger för att folk åker utomlands och köper sex eller beställer olagliga droger via internet? En man ur publiken påpekade också att studier visar att legalisering snarare leder till att ännu fler använder surrogatmödrar i utlandet.

IMG_3225Inom debatten om surrogatmödraskap gör man skillnad mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap. Juvas och Barbro Westerholm (FP), riksdagsledamot och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, var båda för altruistiskt men mot kommersiellt surrogatmödraskap. Lennart Sacrédeus (KD), politisk kommentator på tidningen Världen idag, pekade på att det är svårt att upprätthålla en sådan distinktion. Om man tillåter surrogatmödraskap är det väl ändå rimligt att surrogatmamman ska kompenseras monetärt för graviditeten? Om man är för altruistiskt surrogatmödraskap måste man alltså även vara för kommersiellt sådant.

Westerholm argumenterade utifrån skadeprincipen: allt som inte skadar någon annan ska vara tillåtet. Vissa människor har en mycket stark barnlängtan som samhället måste bejaka så länge detta inte skadar någon annan. Problemet med denna argumentation är emellertid att man inte beaktar barnens rättigheter att känna och ha kontakt med sina biologiska föräldrar i de fall då surrogatmamman är barnets biologiska moder. Det finns också djupt liggande intuitioner som de flesta människor delar om att det finns ett naturligt och normerande sätt att frambringa barn. Vi har helt enkelt inte rätt att ingripa i naturen helt enligt vårt eget tycke utan måste respektera dess inneboende struktur.

IMG_3218Westerholm framhöll också att barn som tillkommer på detta sätt ofta har en oerhört fin uppväxt på grund av att de är planerade, önskade, och genom att det finns en så stor barnlängtan. Idergard påpekade dock mot detta att man inte vet så mycket om hur surrogatmödraskap påverkar barnen. Sacrédeus argumenterade utifrån försiktighetsprincipen. Vi vet helt enkelt inte vad detta leder till, och det finns ingen anledning till varför Sverige ska ta täten i denna fråga. En kvinna ur publiken drog en parallell till sina egna adoptivbarn som reagerat mycket olika på att vara just adoptivbarn. Varför skulle det inte vara liknande i fallet barn tillkomna genom surrogatmödrar?

Mikael Schink 2015-06-30

Se också intervju med Thomas Idergard från i morse i SVT Gomorron Sverige via denna länk här