Newman i Almedalen 2018: Behövs teologi för att #metoo ska få betydelse?

av FREDRIK HEIDING
En aspekt som panelen tog upp är en ambivalens eller motsägelse i vår samtids syn på sexualitet, en inkonsekvens som också försvårar bearbetningen av sexuella övergrepp. Å ena sidan är allt tillåtet på detta område, den fria sexualiteten hyllas, samtidigt är å andra sidan allt farligt och hotfullt. Denna motsägelse kan bli bisarr när Hugh Heffner, grundare av magasinet Playboy, hyllas efter sin död (27 september 2017) samtidigt som #metoo-kampanjen drar igång, något som Per Ewert påpekade då i en artikel i Expressen.

Syster Sofie använde den talande metaforen, att synen på sexualitet i dag kan jämföras med Formel 1 som uppskattas men när bilarna kör alldeles på tok för fort kallar man på polisen.

Karin Pihl med flera i panelen menade att sexualupplysning i skolan naturligtvis är viktig, men att det finns en övertro på att kunskap i sig ska lösa alla problem. Johan Hakelius påpekade att sexualundervisningen i skolan är ensidig.

Frågan om maktstrukturer diskuterades, huruvida dessa förklarar sexuella övergrepp. Panelen var enig om att detta varit den dominerande förklaringsmodellen, men att andra orsaker också ligger bakom övergrepp. Syster Sofie lyfte fram att osäkra kvinnor söker bekräftelse och motvilligt går med på kontakter som de egentligen inte vill vara med om. När det gäller sexbrottslingar i fängelser är det inte människor med makt som skakar galler, utan sådana som har ensamma yrken och är socialt skygga.

Per Ewert, Karin Pihl och Johan Hakelius menade att #metoo-kampanjen har fört det goda med sig att olämpligt agerande nu lättare kan påtalas och beivras. Men de hävdade samtidigt att inget kommer att förändras förrän de existentiella frågorna om människans natur ställs. Syster Sofie kompletterade med mer teologiska perspektiv.

Debatten avslutades med frågan om förlåtelse och försoning. Karin Pihl hade lyft fram behovet av detta i en krönika i Expressen. Panelen menade att vi lever i ett obarmhärtigt samhälle som inte har ett språk för och saknar forum för försoning. Personlig synd, dygder, kyskhet med mer är teologiska begrepp som förutsätter biblisk och annan religiös kunskap för att de ska få rätt innebörd.

Seminariet kan ses i efterhand på YouTube, sök på Studieförbundet Bilda.

Fredrik Heiding 2018-07-03

Medverkande i seminariet:

Syster Sofie Hamring, dominikannunna i Rögle kloster, författare till flera böcker om ”kroppens teologi”.

Johan Hakelius, chefredaktör för tidskriften Fokus.

Karin Pihl, krönikör i bland annat Expressen.

Per Ewert, chef för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet.

Moderator: Thomas Idergard, jesuitpater, Newmaninstitutet.

Arrangörer: Newmaninstitutet, tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda.