Newman och uppdraget förena människor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det var tankeväckande vid saligförklaringsceremonin vid Cofton Park den 19 september att få höra påven Benedictus XVI tala om hur John Henry Newman, i sin teologiska gärning, såg sig själv som en brobyggare, en som bygger nätverk.

Påven sade i sin predikan: Newman talar om för oss att vår gudomlige Mästare har gett ett specifikt uppdrag till var och en av oss, ”en viss bestämd tjänst”. Han engagerar sig på ett unikt sätt i varje person. ”Jag har mitt uppdrag”, skrev Newman, ”Jag är en länk i en kedja, som binder samman människor.” Uppdraget att koppla samman märks på Newmans sätt att se på kristendomen. I ett av sina viktigaste verk, An Essay on the Development of Christian Doctrine, påpekar Newman att kristendomen är en syntes med rötter från flera olika håll. Läran om det gudomliga ”Ordet” kommer från grekisk filosofi exempelvis, ”Guds rike” från judendomen och så vidare. Newman drar slutsatsen: ”Vi tror att Skriften kan tolkas så, att ända från början strödde världens Moraliske Härskare ut frön av sanning vitt och brett över hela världen. Dessa har slagit rot på mångahanda sätt” (s. 380).

Förbindelser mellan människor illustrerades också tydligt under mässans förböner som framfördes efter trosbekännelsen. Sex personer med olika etnisk bakgrund kom fram för att läsa upp var sin förbön. Vi fick höra tyska, walesiska, irländska, franska, vietnamesiska och det indiska språket punjabiska (översättning till engelska fanns i programmet). Teologisk bildning lyftes fram i den vietnamesiska förbönen: ”Låt oss bedja för vishetens och sanningens gåva till teologer, konstnärer och lärare. Må de, i deras svar på Guds skönhet, hjälpa andra till en djupare uppskattning av evangeliets budskap.” Efter varje förbön utropade hela den omkring 60 000 personer stora församlingen gemensamt på engelska: Lord, we ask you, hear our prayer. I programmet stod förklarat att man symboliskt valt ut representanter med olika bakgrund, eftersom de brittiska öarna bebos av människor från många olika länder som samsas i en mångkulturell miljö.
Fredrik Heiding

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det var tankeväckande vid saligförklaringsceremonin vid Cofton Park den 19 september att få höra påven Benedictus XVI tala om hur John Henry Newman, i sin teologiska gärning, såg sig själv som en brobyggare, en som bygger nätverk.

Påven sade i sin predikan: Newman talar om för oss att vår gudomlige Mästare har gett ett specifikt uppdrag till var och en av oss, ”en viss bestämd tjänst”. Han engagerar sig på ett unikt sätt i varje person. ”Jag har mitt uppdrag”, skrev Newman, ”Jag är en länk i en kedja, som binder samman människor.” Uppdraget att koppla samman märks på Newmans sätt att se på kristendomen. I ett av sina viktigaste verk, An Essay on the Development of Christian Doctrine, påpekar Newman att kristendomen är en syntes med rötter från flera olika håll. Läran om det gudomliga ”Ordet” kommer från grekisk filosofi exempelvis, ”Guds rike” från judendomen och så vidare. Newman drar slutsatsen: ”Vi tror att Skriften kan tolkas så, att ända från början strödde världens Moraliske Härskare ut frön av sanning vitt och brett över hela världen. Dessa har slagit rot på mångahanda sätt” (s. 380).

Förbindelser mellan människor illustrerades också tydligt under mässans förböner som framfördes efter trosbekännelsen. Sex personer med olika etnisk bakgrund kom fram för att läsa upp var sin förbön. Vi fick höra tyska, walesiska, irländska, franska, vietnamesiska och det indiska språket punjabiska (översättning till engelska fanns i programmet). Teologisk bildning lyftes fram i den vietnamesiska förbönen: ”Låt oss bedja för vishetens och sanningens gåva till teologer, konstnärer och lärare. Må de, i deras svar på Guds skönhet, hjälpa andra till en djupare uppskattning av evangeliets budskap.” Efter varje förbön utropade hela den omkring 60 000 personer stora församlingen gemensamt på engelska: Lord, we ask you, hear our prayer. I programmet stod förklarat att man symboliskt valt ut representanter med olika bakgrund, eftersom de brittiska öarna bebos av människor från många olika länder som samsas i en mångkulturell miljö.
Fredrik Heiding