Newman på Almedalen – Ideologiernas död?

Heinö photo 3I dag, tisdagen den 1 juli, hade ett hundratal personer samlats på Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård i Visby för att höra Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Andreas Johansson Heinö, statsvetare och forskare vid Göteborgs universitet, samtala om ämnet ”Ideologiernas död?”. Samtalsledare var Lovisa Bergdahl, lektor vid Södertörns högskola och medarbetare på tidskriften Signum, och Lars Johansson, lärare vid Örebro Teologiska Högskola samt verksam vid tidskriften NOD.

Herbert Tingsten skrev på 50-talet om ideologiernas död. Politik handlade om praktiska lösningar. Hur får vi mat på bordet? Demker menar att ideologiernas tid hade sin kulmen på 60-talet. Johansson Heinö säger att det tidigare fanns fundamentala konflikter i samhället som ideologierna gav svar på. I dag är det svårt att hitta grundläggande meningsskiljaktigheter i den offentliga debatten. Demker håller med och menar att liberalism i bred mening har kommit ut som segrare i den ideologiska kampen. Både höger och vänster har accepterat detta och försöker fylla mittfältet.

Fredrik Reinfeldt sade i TV-dokumentären ”Politiker utan mål” att han inte har några visioner. Det är medborgarnas uppgift. Demker menar mot detta att det är partiernas uppgift att samla och kanalisera dessa åsikter, inte att vara varumärken.

tält photo 1Johansson Heinö anser att politiken ska vara ideologisk. Byråkratiseringen som ibland förskönande beskrivs som förvaltarskap är problematisk. Demker anser det oroande att politiken blir alltför teknisk. Varje beslut har en etisk och ideologisk dimension som vi inte bör putta undan till privatsfären. En offentlig ideologisk diskussion är en viktig del av demokratin. Det är bekymmersamt att denna ofta tenderar att bli moralistisk.

trädgård photo 3De senaste åren har tro och religion fått större plats i det offentliga rummet. Johansson Heinö anser att frågorna om stat och kyrka aldrig varit så viktiga som nu men att de politiska aktörerna är extremt oförberedda för en sådan diskussion. Både Demker och Johansson Heinö är överens om att religion inte enbart är en privatsak. Johansson Heinö säger att man visserligen kan önska sig detta men att det inte går att argumentera för det på ett seriöst sätt.

Bergdahl frågar om ideologierna ändå inte fått en renässans till exempel i europavalet, då miljöinriktade partier, feminism, nationalism och rasism skördat framgångar. Demker anser det viktigt att skilja mellan rasism som en ideologi som legitimerar underordning av vissa grupper och främlingsfientlighet, som snarare befinner sig på attitydnivå. Johansson Heinö menar att nationalism ligger vid sidan av de klassiska ideologierna. Frågan är om man har en kulturliberal eller konservativ hållning.

Signum photo 2Vilka dygder bör vi då eftersträva för att möta dessa frågor. Demker lyfter fram vad som skulle kunna tolkas som tre traditionellt kristna attityder. Vi bör ställa oss själva åt sidan till förmån för det gemensamma. Vi bör vara måttfulla i ett debattklimat som tenderar att belöna den minst måttfulle, och vi bör tillägna oss föreställningen att sitta till bords med många olika människor. Johansson Heinö lyfter fram dialogens och lyssnandets roll, medan debattklimatet på sociala medier snarare går åt motsatt håll.

Mikael Schink 2014-07-01

Newmaninstitutets hemsida: www.newman.se