Newmaninstitutet får grönt ljus från Högskoleverket

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Högskoleverket har idag, den 25 augusti, beslutat att rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i teologi (med filosofi och kulturstudier). Regeringen väntas följa Högskoleverkets rekommendation. Newmaninstitutet blir därmed den första högskolan med katolsk huvudman i Sverige sedan 1500-talet.

Den utbildning som Högskoleverket nu tillstyrker omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i teologi (bl.a. bibelvetenskap, kyrkohistoria och teologiska kulturstudier), kompletterad med väsentliga inslag av filosofi (bl.a. kunskapsteori, religionsfilosofi och etik).

Högskoleverkets beslut bygger väsentligen på ett yttrande av en bedömargrupp av sakkunniga. Bedömargruppen skriver i sitt yttrande att det inte finns någon tvekan om att Newmaninstitutets lärare har en god akademisk kompetens. Vidare framhåller man att det starka inslaget av filosofi utgör en god grund för kritisk reflexion och vetenskapligt arbete. Miljön vid Newmaninstitutet beskrivs som präglad av ”ett öppet forskningsklimat” och institutets organisation karaktäriseras som ”genomtänkt och genomskinlig”. Dessutom framhålls att Newmaninstitutet har väl etablerade kontakter till renommerade akademiska institutioner i andra länder, inte minst genom Jesuitorden som driver ”flera högklassiga universitet i olika delar av världen.”

I anslutning till Newmaninstitutets lokaler i Uppsala befinner sig också S:t Sigfrids prästseminarium för prästkandidater för Stockholms katolska stift. Prästkandidaterna bedriver sina akademiska studier vid Newmaninstitutet, medan deras konfessionella pastorala utbildning sker inom ramen för prästseminariet. Bedömargruppen understryker i sitt yttrande att de konfessionella elementen i de blivande prästernas utbildning är fullständigt åtskilda från de akademiska studierna vid Newmaninstitutet.

Newmaninstitutets rektor, Philip Geister, kommenterade på tisdagsförmiddagen Högskoleverkets beslut på följande sätt: ”Det är väldigt glädjande att Högskoleverket har beslutat rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet examensrättigheter. Vi har målmedvetet arbetat på att bygga upp en fungerande utbildningsinstitution som ska passa väl in i den svenska akademiska miljön. Det känns förstås mycket bra att våra bemödanden nu är på väg att bära frukt. Vår förhoppning är att vi ska kunna berika det svenska akademiska landskapet med element från den katolska tankevärlden som hittills levt lite mer i periferin här i landet. Om man så vill kan man säga att beslutet är tecken på att Sverige håller på att bli ett allt mer mångkulturellt land, där olika intellektuella traditioner kan mötas och berika varandra.” En annan aspekt av saken som Newmaninstitutets rektor också framhåller gäller möjligheterna för institutets studenter att finansiera sina studier: ”Genom att vi blir en statligt erkänd högskola som kan ge högskolepoäng kan nu även våra studenter få studielån från CSN.”

Ulf Jonsson 2009-08-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Högskoleverket har idag, den 25 augusti, beslutat att rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i teologi (med filosofi och kulturstudier). Regeringen väntas följa Högskoleverkets rekommendation. Newmaninstitutet blir därmed den första högskolan med katolsk huvudman i Sverige sedan 1500-talet.

Den utbildning som Högskoleverket nu tillstyrker omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i teologi (bl.a. bibelvetenskap, kyrkohistoria och teologiska kulturstudier), kompletterad med väsentliga inslag av filosofi (bl.a. kunskapsteori, religionsfilosofi och etik).

Högskoleverkets beslut bygger väsentligen på ett yttrande av en bedömargrupp av sakkunniga. Bedömargruppen skriver i sitt yttrande att det inte finns någon tvekan om att Newmaninstitutets lärare har en god akademisk kompetens. Vidare framhåller man att det starka inslaget av filosofi utgör en god grund för kritisk reflexion och vetenskapligt arbete. Miljön vid Newmaninstitutet beskrivs som präglad av ”ett öppet forskningsklimat” och institutets organisation karaktäriseras som ”genomtänkt och genomskinlig”. Dessutom framhålls att Newmaninstitutet har väl etablerade kontakter till renommerade akademiska institutioner i andra länder, inte minst genom Jesuitorden som driver ”flera högklassiga universitet i olika delar av världen.”

I anslutning till Newmaninstitutets lokaler i Uppsala befinner sig också S:t Sigfrids prästseminarium för prästkandidater för Stockholms katolska stift. Prästkandidaterna bedriver sina akademiska studier vid Newmaninstitutet, medan deras konfessionella pastorala utbildning sker inom ramen för prästseminariet. Bedömargruppen understryker i sitt yttrande att de konfessionella elementen i de blivande prästernas utbildning är fullständigt åtskilda från de akademiska studierna vid Newmaninstitutet.

Newmaninstitutets rektor, Philip Geister, kommenterade på tisdagsförmiddagen Högskoleverkets beslut på följande sätt: ”Det är väldigt glädjande att Högskoleverket har beslutat rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet examensrättigheter. Vi har målmedvetet arbetat på att bygga upp en fungerande utbildningsinstitution som ska passa väl in i den svenska akademiska miljön. Det känns förstås mycket bra att våra bemödanden nu är på väg att bära frukt. Vår förhoppning är att vi ska kunna berika det svenska akademiska landskapet med element från den katolska tankevärlden som hittills levt lite mer i periferin här i landet. Om man så vill kan man säga att beslutet är tecken på att Sverige håller på att bli ett allt mer mångkulturellt land, där olika intellektuella traditioner kan mötas och berika varandra.” En annan aspekt av saken som Newmaninstitutets rektor också framhåller gäller möjligheterna för institutets studenter att finansiera sina studier: ”Genom att vi blir en statligt erkänd högskola som kan ge högskolepoäng kan nu även våra studenter få studielån från CSN.”

Ulf Jonsson 2009-08-25