Newmaninstitutet har nu rätt att utfärda fil.kand­–examen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från och med i dag, tisdag den 22 oktober, har Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Det innebär att man nu har dubbla examensrättigheter; redan sedan tidigare har Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i teologi.

Idag kom nämligen det glada beskedet att regeringen har beslutat att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Därmed har regeringen följt den rekommendation som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gav den 28 augusti, där man förklarar att Newmaninstitutet uppfyller alla de krav som ställs på en akademisk institution för att få utfärda sådana examina. Regeringens beslut kom jämförelsevis snabbt; mindre än två månader efter det att UKÄ blivit klar med sin bedömning.

Ända sedan Newmaninstitutet grundades 2001 har man haft ett betydande utbud av kurser i filosofi, vid sidan om kurserna i teologi och kulturstudier. Men i och med regeringens beslut i dag kan institutets studenter läsa inte enbart enstaka kurser i filosofi utan också en hel kandidatexamen.

Regeringens beslut är väldigt glädjande. Vi hade ju räknat med att regeringen skulle följa UKÄ:s rekommendation, men man kan ju inte vara säker på saken innan det formella beslutet väl har kommit. Det hela känns som en mycket naturlig fortsättning av Newmaninstitutets utveckling, med tanke på att vi redan från starten har haft ett stort utbud av kurser inom filosofins område ”, kommenterar idag Newmaninstitutets rektor Philip Geister regeringens beslut.

Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, kommenterar dagens besked så här: ”Ja, det här är väldigt glädjande för oss på Newmaninstitutet. Men inte bara det. Det är berikande för hela det teologiska landskapet i Sverige. Under lång tid har teologer i detta land oftast haft väldigt skrala kunskaper i filosofi, vilket har bidragit till att försvaga teologins intellektuella trovärdighet. Ingemar Hedenius skulle aldrig ha lyckats underminera teologins anseende så radikalt om teologerna på den tiden hade haft en gedigen filosofisk utbildning i botten. Förhoppningsvis kommer man både inom kyrka och akademi att inse värdet av att det nu finns den här typen av utbildning också i Sverige, precis som det finns i många andra länder runt om i världen.

Den fil.kand–examen som Newmaninstitutet nu alltså kan ge omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i filosofi, kompletterad med vissa inslag av teologi. Newmaninstitutets  fil. kand.-program har en särskild profil genom att det lägger tyngdpunkten på frågorna om förhållandet mellan vetenskap och religion, vilket gör det till ett unikt utbildningsprogram i Norden. Programmets första termin består av en grundläggande introduktionskurs i filosofi och teologi. Därefter läser studenterna sju kurser om vardera 7,5 högskolpoäng inom tre av filosofins centrala discipliner (etik, samhällsfilosofi och filosofins historia).  Därefter följer ett antal kurser som utgör programmets kärnämnen och som ger programmet dess särskilda profil (kunskapsteori, metafysik, logik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, samt en kurs om förhållandet mellan naturvetenskap och religion). Efter ytterligare ett par valfria kurser inom både filosofins och teologins områden avslutas utbildningen med ett examensarbete i filosofi.

Länk till programmet på www.newman.se

Red. 2013-10-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från och med i dag, tisdag den 22 oktober, har Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Det innebär att man nu har dubbla examensrättigheter; redan sedan tidigare har Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i teologi.

Idag kom nämligen det glada beskedet att regeringen har beslutat att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i filosofi. Därmed har regeringen följt den rekommendation som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gav den 28 augusti, där man förklarar att Newmaninstitutet uppfyller alla de krav som ställs på en akademisk institution för att få utfärda sådana examina. Regeringens beslut kom jämförelsevis snabbt; mindre än två månader efter det att UKÄ blivit klar med sin bedömning.

Ända sedan Newmaninstitutet grundades 2001 har man haft ett betydande utbud av kurser i filosofi, vid sidan om kurserna i teologi och kulturstudier. Men i och med regeringens beslut i dag kan institutets studenter läsa inte enbart enstaka kurser i filosofi utan också en hel kandidatexamen.

Regeringens beslut är väldigt glädjande. Vi hade ju räknat med att regeringen skulle följa UKÄ:s rekommendation, men man kan ju inte vara säker på saken innan det formella beslutet väl har kommit. Det hela känns som en mycket naturlig fortsättning av Newmaninstitutets utveckling, med tanke på att vi redan från starten har haft ett stort utbud av kurser inom filosofins område ”, kommenterar idag Newmaninstitutets rektor Philip Geister regeringens beslut.

Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, kommenterar dagens besked så här: ”Ja, det här är väldigt glädjande för oss på Newmaninstitutet. Men inte bara det. Det är berikande för hela det teologiska landskapet i Sverige. Under lång tid har teologer i detta land oftast haft väldigt skrala kunskaper i filosofi, vilket har bidragit till att försvaga teologins intellektuella trovärdighet. Ingemar Hedenius skulle aldrig ha lyckats underminera teologins anseende så radikalt om teologerna på den tiden hade haft en gedigen filosofisk utbildning i botten. Förhoppningsvis kommer man både inom kyrka och akademi att inse värdet av att det nu finns den här typen av utbildning också i Sverige, precis som det finns i många andra länder runt om i världen.

Den fil.kand–examen som Newmaninstitutet nu alltså kan ge omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i filosofi, kompletterad med vissa inslag av teologi. Newmaninstitutets  fil. kand.-program har en särskild profil genom att det lägger tyngdpunkten på frågorna om förhållandet mellan vetenskap och religion, vilket gör det till ett unikt utbildningsprogram i Norden. Programmets första termin består av en grundläggande introduktionskurs i filosofi och teologi. Därefter läser studenterna sju kurser om vardera 7,5 högskolpoäng inom tre av filosofins centrala discipliner (etik, samhällsfilosofi och filosofins historia).  Därefter följer ett antal kurser som utgör programmets kärnämnen och som ger programmet dess särskilda profil (kunskapsteori, metafysik, logik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, samt en kurs om förhållandet mellan naturvetenskap och religion). Efter ytterligare ett par valfria kurser inom både filosofins och teologins områden avslutas utbildningen med ett examensarbete i filosofi.

Länk till programmet på www.newman.se

Red. 2013-10-22