Nichols: Nedskärningar drabbar de sämst ställda i Storbritannien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolske ärkebiskopen av Westminster [överhuvud för katolska kyrkan i England och Wales], kardinal Vincent Nichols, välkomnar utredningen om nedskärningarna i välfärden. Han försvarade sin kritik mot den brittiska regeringens reformer på området och underströk att han inte var naiv, utan bara konstaterade faktum.

I BBC:s Andrew Martin Show i förra månaden hävdade han att nedskärningarna i socialunderstödet hade gjort många utblottade och att detta omvittnades av präster ute i församlingarna. ”Att med egna ögon utanför sin dörr se familjer helt utfattiga är en skam i ett så rikt land. Det borde inte få hända.” Han erkände att välfärdssystemet visserligen behövde reformeras, men inte på ett sätt som dömde människor till fattigdom. ”Jag har hört mina präster berätta hur de via livsmedelsbanken gett en kvinna och hennes barn mat för tre dagar och sett henne brista i gråt för att hon inte ätit på tre dagar. Det är inga fantasier, så lever människor.”

Präster har rapporterat att nedskärningarna uppfattats som ett straff, en kritik som upprepats av Policy Exchange, en tankesmedja som står till höger om mitten. I det första uttalandet av en organisation på högerflygeln, framhöll Policy Exchange att närmare 70 000 arbetssökanden hade fått sina arbetslöshetsunderstöd orättmätigt indragna och till följd härav blivit beroende av livsmedelsbanker.

Ärkebiskopen i Westminster nämnde att även andra uttalat sig mot reformerna sedan han först kommenterade dem för en månad sedan. Han välkomnade nyheten att man tillsatt en oberoende parlamentarisk utredning, under ordförandeskap av den anglikanske biskopen av Truro, med uppgift att ta reda på orsaken till livsmedelsbristen och skulle fortsätta träffa sina präster för att diskutera frågan. ”Jag vet att vi kan föra ett samtal med regeringen om saken”, sade han.

I sin predikan på fredagen, då han hälsades välkommen tillbaka till Westminster Cathedral efter återkomsten från konsistoriet i Rom, där han utnämnts till kardinal, betonade han att kristna måste ta itu med fattigdomen och att han såg fram mot att samarbeta med andra som hyser samma bekymmer.

”Om vi lever i enlighet med Jesu lära kan vi inte sluta ögonen för fattigdomen mitt ibland oss. Vi måste också se det avgörande behovet av en etisk dimension när det gäller rikedom. Det är dessa två aspekter av den verklighet som karakteriserar vår huvudstad.”

Den anglikanske biskopen av Manchester, David Walker, försvarade de 27 biskopar som skrivit under ett brev till tidningen Daily Mail i vilket de kritiserat välfärdsreformen. ”Kyrkoledarna har rätt att kommentera förhållandena, då de ofta engagerar sig mot fattigdomen”, sade han i en kolumn i vilken han kritiserade de allt hårdare nedskärningarna i understödssystemet och den så kallade sovrumsskatten.

The Tablet 2014-03-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolske ärkebiskopen av Westminster [överhuvud för katolska kyrkan i England och Wales], kardinal Vincent Nichols, välkomnar utredningen om nedskärningarna i välfärden. Han försvarade sin kritik mot den brittiska regeringens reformer på området och underströk att han inte var naiv, utan bara konstaterade faktum.

I BBC:s Andrew Martin Show i förra månaden hävdade han att nedskärningarna i socialunderstödet hade gjort många utblottade och att detta omvittnades av präster ute i församlingarna. ”Att med egna ögon utanför sin dörr se familjer helt utfattiga är en skam i ett så rikt land. Det borde inte få hända.” Han erkände att välfärdssystemet visserligen behövde reformeras, men inte på ett sätt som dömde människor till fattigdom. ”Jag har hört mina präster berätta hur de via livsmedelsbanken gett en kvinna och hennes barn mat för tre dagar och sett henne brista i gråt för att hon inte ätit på tre dagar. Det är inga fantasier, så lever människor.”

Präster har rapporterat att nedskärningarna uppfattats som ett straff, en kritik som upprepats av Policy Exchange, en tankesmedja som står till höger om mitten. I det första uttalandet av en organisation på högerflygeln, framhöll Policy Exchange att närmare 70 000 arbetssökanden hade fått sina arbetslöshetsunderstöd orättmätigt indragna och till följd härav blivit beroende av livsmedelsbanker.

Ärkebiskopen i Westminster nämnde att även andra uttalat sig mot reformerna sedan han först kommenterade dem för en månad sedan. Han välkomnade nyheten att man tillsatt en oberoende parlamentarisk utredning, under ordförandeskap av den anglikanske biskopen av Truro, med uppgift att ta reda på orsaken till livsmedelsbristen och skulle fortsätta träffa sina präster för att diskutera frågan. ”Jag vet att vi kan föra ett samtal med regeringen om saken”, sade han.

I sin predikan på fredagen, då han hälsades välkommen tillbaka till Westminster Cathedral efter återkomsten från konsistoriet i Rom, där han utnämnts till kardinal, betonade han att kristna måste ta itu med fattigdomen och att han såg fram mot att samarbeta med andra som hyser samma bekymmer.

”Om vi lever i enlighet med Jesu lära kan vi inte sluta ögonen för fattigdomen mitt ibland oss. Vi måste också se det avgörande behovet av en etisk dimension när det gäller rikedom. Det är dessa två aspekter av den verklighet som karakteriserar vår huvudstad.”

Den anglikanske biskopen av Manchester, David Walker, försvarade de 27 biskopar som skrivit under ett brev till tidningen Daily Mail i vilket de kritiserat välfärdsreformen. ”Kyrkoledarna har rätt att kommentera förhållandena, då de ofta engagerar sig mot fattigdomen”, sade han i en kolumn i vilken han kritiserade de allt hårdare nedskärningarna i understödssystemet och den så kallade sovrumsskatten.

The Tablet 2014-03-03