Nordens biskopar hos påven Franciskus i dag

I dag, torsdagen den 7 juni, har de katolska biskoparna från de nordiska länderna träffat påven Franciskus i samband med deras så kallade ad limina-besök i Rom. Biskoparna som mötte påven i dag var kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm, msgr Czeslaw Kozon, biskop av Köpenhamn, msgr. Teemu Sippo, biskop av Helsingfors, msgr David Bartimej Tencer, biskop av Reykjavik, msgr. Bernt Ivar Eidsvig, biskop av Oslo och apostolisk administrator ”ad nutum Sanctae Sedis” vid prelaturen i Trondheim, samt msgr Berislav Grgić, prelat vid Tromsø stift.

Ad limina-besöken ger biskoparna tillfälle att informera påven om utvecklingen i sina respektive stift. Vilka teman som samtalen kretsade kring brukar inte offentliggöras vid dessa besök. Men sannolikt har frågor om de ekumeniska relationerna mellan katoliker och lutheraner kommit upp under samtalen, säkerligen i ljuset av påvens besök i Lund hösten 2016.

Kathpress 2018-06-07

Se ett videoklipp från biskoparnas möte med påven Franciskus i förmiddags via länken här

Se även inslag i Vatican News via länken här