Nordiska biskopar: Vi är en enda Guds mänsklighet

I början av mars träffades nordens lutherska och katolska ledande biskopar i Köpenhamn för gemensamma överläggningar kring aktuella frågor. I samband med detta formulerades ett uttalande med anledning av den pågående mottagningskrisen i Europa, men också Coronavirusets framfart.

Biskoparna citerar Amos i sin påminnelse om vår plikt att inte skuffa undan de hjälplösa (Amos 2:7) och att låta rätten och rättfärdigheten välla fram (Amos 5:24).

Gemensamt för de båda utmaningarna, flyktingarna som vid gränsen kläms mellan länder som inte vill ge dem husrum och Coronaviruset som inga gränsvakter i världen kan stoppa, är att “de kräver ett personligt och gemensamt ansvarstagande”. Biskoparna skriver “Bördor behöver delas och bäras gemensamt. Misslyckas vi, förlorar vi vår mänsklighet.”

I uttalandet konstaterar biskoparna att gränserna inte bara kan öppnas, men att vi alla har ett medansvar för att se till att de länder människor nu flyr från åter ska kunna bli möjliga att leva i. Europisk säkerhet garanteras inte av kaos vid gränserna, utan av att de situationer av konflikt, förtryck, klimathändelser och fattigdom som gör att människor flyr förändras. “Det värsta med situationen i Idlib i Syrien, i Turkiet och Grekland är att den pågår, inte att fler människor söker sig till Europas gränser.” De varnar för risken att vi upphöjer nationella gränser till avgudar, och påpekar att det knappast skyddar kristna värderingar i Europa att slå igen porten framför näsan på främlingen.

Biskoparna vänder sig mot synen att flyktingar är det som är den stora faran för Europa. Faran “utgår snarare från brist på framtidstro, förlust av universella värden och mänsklig värdighet samt från kortsiktig politik i alla läger.”

Uttalandet är undertecknat av kardinal Anders Arborelius, biskop Czeslaw Kozon av Köpenhamn, biskop David Tencer OFMCap av Reykjavik, biskop Berd Eidsvig av Oslo och Marco Pasinato som är apostolisk administrator i Helsingfors. Från luthersk-evangelisk sida finns ärkebiskopen i Uppsala Antje Jackelén, ärkebiskopen i Åbo Tapio Luoma, biskop Peter Skov-Jensen i Köpenhamn, biskop Agnes Sigurdardóttir i Reykjavik och Atle Sommerfeldt, tillförordnad preses i norska kyrkans biskopsmöte.

“Vi är trots allt en enda Guds mänsklighet som lever tillsammans under samma himmel” avslutar biskoparna sitt uttalande.

red 2020-03-09

Uttalandet finns på https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/uttalande-av-katolska-och-lutherska-kyrkoledare-i-norden-om-flyktingsituationen