Notre-Dame de Paris återuppbyggs till 2024

Enligt planerna skall återuppbyggnaden av Paris katedral Notre-Dame, som skadades svårt i en brand för två år sedan, vara klar år 2024. I torsdags fick Süddeutsche Zeitung veta det av den pensionerade generalen Jean-Louis Georgelin (72), som av president Emmanuel Macron har fått uppdraget att leda återuppbyggnaden. Vid högmässan då kyrkan återinvigs kommer katedralen att vara inflyttningsklar men exteriört och på taket är kanske allt inte helt klart, enligt basen för byggmyndigheten.

Den 15 april 2019 eldhärjades katedralen i hjärtat av Paris. Takstolarna brann upp, och korsningstornet och delar av valven störtade in. President Macron meddelade att återuppbyggnaden skulle vara färdig inom fem år. Kostnaderna för detta har täckts genom gåvor på hundratals miljoner euro. Men arbetet försinkas genom de höga halter av bly som har frigjorts av elden och på grund av coronakrisen.

Tusen ekar behövs nu för att återuppbygga de medeltida takstolarna över kor och långskepp, över tvärskepp och för takryttare med tornspiran från 1800-talet, enligt Süddeutsche Zeitung. De första 30 meter höga och upp till 300 år gamla träden har redan fällt på franska statens mark. Vidare kommer man i stenbrott nära Paris att hugga ut lämpliga kalkstensblock från den 40 miljoner år tillbaka liggande geologiska epoken lutetium.

I mars beslöt den franska Kommissionen för kulturarv och arkitektur att hela bjälklaget ”så långt det är praktiskt möjligt” skall återskapas i detalj. I Notre-Dame växer det upp ett formligt laboratorium för medeltidens byggande av takstolar, sade historikern Frédéric Epaud. År 1185 inleddes konstruktionen av taket ovanför koret och fortsatte 1225 över långskeppet. Tio år senare förbättrades kortaket.

Dessutom har staden Paris genom borgmästaren Anne Hidalgo presenterat en plan för omstrukturering av kvarteret omkring Notre-Dame på Ile de la Cité. För att väcka nytt liv i huvudstadens äldsta kärna föreslås en underjordisk installation med öppning mot Seine, eventuellt med en underjordisk ingång till katedralen, som under Louvrens glaspyramid.

Ärkestiftet Paris talar även om att skapa ”något mera ordning på platsen framför kyrkan med dess myller av turister, köer, kyrkobesökare, gatuförsäljare, gycklare och akrobater”. Men utan att ”hårdreglera området på det sätt som har skett omkring Eiffeltornet”, säger Patrick Chauvet, ärkepräst vid katedralen. Om detta projekt för omdaning av kvarteret antags av Paris’ kommunfullmäktige, kommer kommunstyrelsen att lansera en internationell anbudsprocess med en budget på 50 miljoner euro. Byggstart planeras till år 2024, efter att Notre-Dame har öppnats igen.

Kathpress 2021-04-15

Detta är en nyhetstext.