Nunnor i kampanj för rättvis invandringslagstiftning

”Invandringslagstiftning måste återspegla nationens värderingar, inte dess farhågor”, säger 29 nunnor i USA, som nu genomför en kampanjresa med buss från kust till kust, från Ellis Island i New York (den klassiska porten för invandrare till USA) till Angel Island i San Francisco, till stöd för ett nytt lagförslag om invandring.

Busskampanjen ”Network Nuns on the Bus: A Drive for Faith, Family and Citizenship syftar till att skapa stöd för ett reformförslag rörande invandringslagstiftning, som skall debatteras i den amerikanska senaten. Nunnorna planerar att under den 10 500 km långa resan besöka 40 städer i 15 av delstaterna. Under resans gång stannar man till vid kyrkor och amerikanska senatorers kontor i södra och sydvästra USA för att skapa opinion för en allsidig invandringslagstiftning.

Biskoparna i USA har länge förordat en reform av lagstiftningen och framhållit vikten av att ändra den legala statusen för de uppskattningsvis 11 miljonerna papperslösa invandrarna. En sådan reform måste även verka för att bevara familjesammanhållningen, garantera rimliga löner och arbetsvillkor för arbetskraftsinvandring, men också fokusera på orsakerna bakom invandringen.

Kampanjresan har organiserats av syster Simone Campbell, som väckte medial uppmärksamhet vid demokraternas nationella konvent 2012 i Charlotte, North Carolina och är en uppföljare till en liknande kampanj genom Mellanvästern sommaren 2012, som skarpt kritiserade de av republikanerna i representanthuset föreslagna budgetnedskärningarna.

Under resan träffade syster Simone president Barack Obama i Vita huset den 30 maj för att tala om invandringslagstiftning och busskampanjen och bemöttes med värme och intresse, enligt stödorganisationen NETWORKs sida på Facebook.

Patricia L. Guilfoyle, redaktör för Catholic News Herald, organ för stiftet Charlotte, North Carolina.

National Catholic Reporter 2013-06-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Invandringslagstiftning måste återspegla nationens värderingar, inte dess farhågor”, säger 29 nunnor i USA, som nu genomför en kampanjresa med buss från kust till kust, från Ellis Island i New York (den klassiska porten för invandrare till USA) till Angel Island i San Francisco, till stöd för ett nytt lagförslag om invandring.

Busskampanjen ”Network Nuns on the Bus: A Drive for Faith, Family and Citizenship syftar till att skapa stöd för ett reformförslag rörande invandringslagstiftning, som skall debatteras i den amerikanska senaten. Nunnorna planerar att under den 10 500 km långa resan besöka 40 städer i 15 av delstaterna. Under resans gång stannar man till vid kyrkor och amerikanska senatorers kontor i södra och sydvästra USA för att skapa opinion för en allsidig invandringslagstiftning.

Biskoparna i USA har länge förordat en reform av lagstiftningen och framhållit vikten av att ändra den legala statusen för de uppskattningsvis 11 miljonerna papperslösa invandrarna. En sådan reform måste även verka för att bevara familjesammanhållningen, garantera rimliga löner och arbetsvillkor för arbetskraftsinvandring, men också fokusera på orsakerna bakom invandringen.

Kampanjresan har organiserats av syster Simone Campbell, som väckte medial uppmärksamhet vid demokraternas nationella konvent 2012 i Charlotte, North Carolina och är en uppföljare till en liknande kampanj genom Mellanvästern sommaren 2012, som skarpt kritiserade de av republikanerna i representanthuset föreslagna budgetnedskärningarna.

Under resan träffade syster Simone president Barack Obama i Vita huset den 30 maj för att tala om invandringslagstiftning och busskampanjen och bemöttes med värme och intresse, enligt stödorganisationen NETWORKs sida på Facebook.

Patricia L. Guilfoyle, redaktör för Catholic News Herald, organ för stiftet Charlotte, North Carolina.

National Catholic Reporter 2013-06-04