Ny biskop för prelaturen Trondheim efter tio års sedisvakans

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har efter tio års sedisvakans utnämnt en ny biskop för den norska prelaturen Trondheim. Som den katolska nordiska biskopskonferensen meddelade under tisdagen kommer cisterciensabboten Erik Varden (45 år) att ta över ämbetet. Norskfödde Varden leder sedan 2015 abbotklostret Mount Saint Bernhard i engelska Leicestershire.

Biskopen av Oslo, Bernt Ivar Eidsvig, som i egenskap av administrator har förvaltat prelaturen Trondheim under sedisvakansen, välkomnar utnämningen: ”Vi gläder oss mycket åt att mitt-Norge nu åter har en överherde.” Varden kommer säkert att vara ”en källa till inspiration för troende och prästerna”. Ny nye biskopen talar i en första kommentar om ett ”stort ansvar”, som det nya ämbetet medför. Men han ser i detta också ”en källa till förvandlande glädje”.

Prelaturen Trondheim omfattar fem församlingar med omkring 15 000 katoliker från mer än 100 länder. Under senare tid har de noterat en kraftig medlemstillväxt på uppemot en procent per månad på grund arbetsmigranter och flyktingar.

I regioner med få katoliker inrättar Vatikanen i regel inga stift utan enklare strukturer som vikariat eller prelaturer. Liksom Trondheim har även det längre norrut belägna Tromsö rangen av en territorialprelatur. Däremot har huvudstadens kyrkliga område status som stift.

Kathpress 2019-10-01

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har efter tio års sedisvakans utnämnt en ny biskop för den norska prelaturen Trondheim. Som den katolska nordiska biskopskonferensen meddelade under tisdagen kommer cisterciensabboten Erik Varden (45 år) att ta över ämbetet. Norskfödde Varden leder sedan 2015 abbotklostret Mount Saint Bernhard i engelska Leicestershire.

Biskopen av Oslo, Bernt Ivar Eidsvig, som i egenskap av administrator har förvaltat prelaturen Trondheim under sedisvakansen, välkomnar utnämningen: ”Vi gläder oss mycket åt att mitt-Norge nu åter har en överherde.” Varden kommer säkert att vara ”en källa till inspiration för troende och prästerna”. Ny nye biskopen talar i en första kommentar om ett ”stort ansvar”, som det nya ämbetet medför. Men han ser i detta också ”en källa till förvandlande glädje”.

Prelaturen Trondheim omfattar fem församlingar med omkring 15 000 katoliker från mer än 100 länder. Under senare tid har de noterat en kraftig medlemstillväxt på uppemot en procent per månad på grund arbetsmigranter och flyktingar.

I regioner med få katoliker inrättar Vatikanen i regel inga stift utan enklare strukturer som vikariat eller prelaturer. Liksom Trondheim har även det längre norrut belägna Tromsö rangen av en territorialprelatur. Däremot har huvudstadens kyrkliga område status som stift.

Kathpress 2019-10-01

Detta är en nyhetstext.