Ny början för kyrkliga kommunikationer i Afrika

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter två intensiva dagar av presentationer, diskussioner, förslag och rekommendationer från afrikanska biskopar och kommunikationsexperter, förklarade kardinal Fridolin Ambongo, ärkebiskop i Kinshasa, att det var omöjligt att föreställa sig evangelisation i Afrika utan att tänka på kommunikationer. Pan-African Committee for Social Communications (CEPACS), hade ett symposium i Lagos, Nigeria den 18–21 november.

Den första synoden med katolska biskopar i Afrika ägde rum 1994. Sociala kommunikationer var ett av fem temata som diskuterades och ledde till upprättandet av många radiostationer på stiftsnivå.   CEPACS skapades av Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM) för att hjälpa de afrikanska biskoparna att förverkliga den pastorala instruktionen Communio et progressio, ett post-konciliärt dokument för främjande av kommunikation som ett autentiskt hjälpmedel i evangelisationens tjänst. Vid ett möte inspirerat av det påvliga rådet för social kommunikation (numera Dikasteriet för kommunikation) i Ibadan, Nigeria den 28 november till den 2 december 1973 fastslogs långtgående slutsatser och rekommendationer.

Sociala medier i dag kan liknas vid Areopagen i Aten (Apg 17:22–34) där aposteln Paulus framställde evangeliet för atenarna, ett tidigt exempel på kommunikation. ”Många präster och biskopar är inte medvetna som vad som sker i medievärlden, är inte med på Facebook, Twitter (X) WhatsApp och andra nya medieplattformar”, sade ärkebiskop Andrew Nkea, ärkebiskop av Bamenda och ordförande i den nationella biskopskonferensen i Kamerun. ”Vi behöver präster och ordensfolk som är välutbildade specialister i den digitala sfären och har erfarenhet av kommunikation.”

Kyrkorna i Afrika måste bli medvetna om att de linjära mediemodeller som medgav en mera centraliserad och reglerad kontroll genom regeringar inte längre existerar. Likaså är det slut med kyrkans kontroll över sådana verktyg som nihil obstat och imprimatur och att ha sina egna tryckpressar som producerar familjecentrerade tidskrifter. I dag möter kyrkorna i Afrika en splittrat Babel, en informationsmiljö utan övervakare. I det senare fallet är det unga och ibland outbildade influencers som har herraväldet över kommunikationen.

Det är i denna miljö av fake news och desinformation där CEPACS måste söka sig en plats. Här måste kyrkan inskrida genom att utveckla utbildningsprogram för att utbilda unga afrikaner i medialt umgänge. Utan sådana insatser tror unga människor att allting som läggs ut på sociala medier är sant.

Några av Afrikas mest begåvade unga på medieområdet är yrkesverksamma i länderna i Väst. Denna begåvningsreserv måste tas till vara och utnyttjas.

Deltagarna lämnade mötet i Lagos väl medvetna om vad som måste göras för att förbättra kyrkornas kommunikationer i Afrika i framtiden. Det som fungerar väl måste förstärkas och det som gått förlorat måste återuppbyggas. Delegaterna kände sig uppmuntrade av stödet från Dikasteriet för kommunikation i Vatikanen.

Vatican News, engelskspråkiga redaktionen, 2023-11-25

Den fullständiga versionen av denna nyhet finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter två intensiva dagar av presentationer, diskussioner, förslag och rekommendationer från afrikanska biskopar och kommunikationsexperter, förklarade kardinal Fridolin Ambongo, ärkebiskop i Kinshasa, att det var omöjligt att föreställa sig evangelisation i Afrika utan att tänka på kommunikationer. Pan-African Committee for Social Communications (CEPACS), hade ett symposium i Lagos, Nigeria den 18–21 november.

Den första synoden med katolska biskopar i Afrika ägde rum 1994. Sociala kommunikationer var ett av fem temata som diskuterades och ledde till upprättandet av många radiostationer på stiftsnivå.   CEPACS skapades av Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM) för att hjälpa de afrikanska biskoparna att förverkliga den pastorala instruktionen Communio et progressio, ett post-konciliärt dokument för främjande av kommunikation som ett autentiskt hjälpmedel i evangelisationens tjänst. Vid ett möte inspirerat av det påvliga rådet för social kommunikation (numera Dikasteriet för kommunikation) i Ibadan, Nigeria den 28 november till den 2 december 1973 fastslogs långtgående slutsatser och rekommendationer.

Sociala medier i dag kan liknas vid Areopagen i Aten (Apg 17:22–34) där aposteln Paulus framställde evangeliet för atenarna, ett tidigt exempel på kommunikation. ”Många präster och biskopar är inte medvetna som vad som sker i medievärlden, är inte med på Facebook, Twitter (X) WhatsApp och andra nya medieplattformar”, sade ärkebiskop Andrew Nkea, ärkebiskop av Bamenda och ordförande i den nationella biskopskonferensen i Kamerun. ”Vi behöver präster och ordensfolk som är välutbildade specialister i den digitala sfären och har erfarenhet av kommunikation.”

Kyrkorna i Afrika måste bli medvetna om att de linjära mediemodeller som medgav en mera centraliserad och reglerad kontroll genom regeringar inte längre existerar. Likaså är det slut med kyrkans kontroll över sådana verktyg som nihil obstat och imprimatur och att ha sina egna tryckpressar som producerar familjecentrerade tidskrifter. I dag möter kyrkorna i Afrika en splittrat Babel, en informationsmiljö utan övervakare. I det senare fallet är det unga och ibland outbildade influencers som har herraväldet över kommunikationen.

Det är i denna miljö av fake news och desinformation där CEPACS måste söka sig en plats. Här måste kyrkan inskrida genom att utveckla utbildningsprogram för att utbilda unga afrikaner i medialt umgänge. Utan sådana insatser tror unga människor att allting som läggs ut på sociala medier är sant.

Några av Afrikas mest begåvade unga på medieområdet är yrkesverksamma i länderna i Väst. Denna begåvningsreserv måste tas till vara och utnyttjas.

Deltagarna lämnade mötet i Lagos väl medvetna om vad som måste göras för att förbättra kyrkornas kommunikationer i Afrika i framtiden. Det som fungerar väl måste förstärkas och det som gått förlorat måste återuppbyggas. Delegaterna kände sig uppmuntrade av stödet från Dikasteriet för kommunikation i Vatikanen.

Vatican News, engelskspråkiga redaktionen, 2023-11-25

Den fullständiga versionen av denna nyhet finns här