Ny lag om medborgarskap i Vatikanstaten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanstaten har utfärdat nya bestämmelser för medborgarskap, för boenderättigheter och för tillgång till statens territorium. Sedan i tisdags, den 1 mars, är en ny lag om dessa förhållanden i kraft, undertecknad av påven Benedictus XVI. Den fastställer på nytt de bestämmelser som går tillbaka på Lateranfördraget av år 1929, när Vatikanstaten upprättades. Som medborgare i Vatikanstaten räknas därmed i enlighet med de nya bestämmelserna de kardinaler som bor på Vatikanens område eller i staden Rom, likaså Heliga stolens diplomater, varav de flesta lever utspridda i olika länder runt om i världen. Vidare räkas som medborgare de personer som bor i Vatikanstaten och som är verksamma för Vatikanen – i den mån som de framställer ett motsvarande yrkande om medborgarskap. Hitintills har alla personer som bor i Vatikanstaten automatiskt haft medborgarskap.

Bestämmelserna för tillträde till Vatikanstatens territorium har knappast förändrats. Petersplatsen är tillgänglig för var och en, fritt och utan formaliteter, som varje annan plats i Rom, heter det i en kommentar i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano. Tillträdet till Peterskyrkan är också fritt, även om bestämda säkerhetskontroller har vidtagits på grund av den internationella terrorismen. Även museerna kan alla gå in i utan särskilda intyg – efter att ha erlagt inträdesavgiften.

För alla övriga områden inom Vatikanstaten måste de som inte är medborgare och inte bor där ha tillstånd från Vatikanstatens guvernör, enligt den nya lagen. Anställda och medarbetare får ett tidsbegränsat tillstånd, alla andra måste få särskilt tillstånd för att komma in.

För närvarande har 572 personer medborgarskap i Vatikanen. 221 personer bor på Vatikanstatens område utan att vara medborgare.

Ojämförligt mycket större är antalet besökare till den lilla staten. Omkring 18 miljoner människor besökte Peterskyrkan år 2010, och 4,1 millioner klättrade upp i kyrkans kupol. Sammanlagt 2,27 miljoner deltog i gudstjänster eller i påvens audienser. Vatikan-museerna registrerade 4,6 miljoner besökare. Därtill kommer att 2,1 miljoner bilar hade passerat statsgränsen mellan Vatikanen och Italien, ungefär 5750 per dag.

Kathpress 2011-03-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanstaten har utfärdat nya bestämmelser för medborgarskap, för boenderättigheter och för tillgång till statens territorium. Sedan i tisdags, den 1 mars, är en ny lag om dessa förhållanden i kraft, undertecknad av påven Benedictus XVI. Den fastställer på nytt de bestämmelser som går tillbaka på Lateranfördraget av år 1929, när Vatikanstaten upprättades. Som medborgare i Vatikanstaten räknas därmed i enlighet med de nya bestämmelserna de kardinaler som bor på Vatikanens område eller i staden Rom, likaså Heliga stolens diplomater, varav de flesta lever utspridda i olika länder runt om i världen. Vidare räkas som medborgare de personer som bor i Vatikanstaten och som är verksamma för Vatikanen – i den mån som de framställer ett motsvarande yrkande om medborgarskap. Hitintills har alla personer som bor i Vatikanstaten automatiskt haft medborgarskap.

Bestämmelserna för tillträde till Vatikanstatens territorium har knappast förändrats. Petersplatsen är tillgänglig för var och en, fritt och utan formaliteter, som varje annan plats i Rom, heter det i en kommentar i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano. Tillträdet till Peterskyrkan är också fritt, även om bestämda säkerhetskontroller har vidtagits på grund av den internationella terrorismen. Även museerna kan alla gå in i utan särskilda intyg – efter att ha erlagt inträdesavgiften.

För alla övriga områden inom Vatikanstaten måste de som inte är medborgare och inte bor där ha tillstånd från Vatikanstatens guvernör, enligt den nya lagen. Anställda och medarbetare får ett tidsbegränsat tillstånd, alla andra måste få särskilt tillstånd för att komma in.

För närvarande har 572 personer medborgarskap i Vatikanen. 221 personer bor på Vatikanstatens område utan att vara medborgare.

Ojämförligt mycket större är antalet besökare till den lilla staten. Omkring 18 miljoner människor besökte Peterskyrkan år 2010, och 4,1 millioner klättrade upp i kyrkans kupol. Sammanlagt 2,27 miljoner deltog i gudstjänster eller i påvens audienser. Vatikan-museerna registrerade 4,6 miljoner besökare. Därtill kommer att 2,1 miljoner bilar hade passerat statsgränsen mellan Vatikanen och Italien, ungefär 5750 per dag.

Kathpress 2011-03-02