Nya kardinaler, gamle påven och synoden om familjen

1_0_775528I dag, lördagen den 22 februari, har påven Franciskus insatt nitton nyutnämnda kardinaler i deras nya värdighet i samband med en gudstjänst i Peterskyrkan i Vatikanen. Hela listan på de nyutnämnda kardinalerna hittar man på denna länk. Därmed är antalet  kardinaler som har rätt att rösta vid ett påveval nu uppe i 122. En av de nya kardinalerna, som pga sin höga ålder inte har rösträtt i påveval,  kunde dock inte vara med vid dagens ceremoni i Rom, nämligen den 98-årige Loris Capovilla, som var sekreterare åt påven Johannes XXIII fram till dennes bortgång i juni 1963. Men i övrigt fanns alla de andra på plats i Peterskyrkan i dag.

I sin predikan tog påven upp förföljelserna av kristna på olika håll i världen, och han uppmanade de nya kardinalerna att inte leva efter denna världens anda utan modigt stå upp för de svaga, som exempelvis fattiga och förföljda människor.

Dagens stor överraskning levererades av den förre påven Benedictus XVI (alias Joseph Ratzinger), som plötsligt dök upp i Peterskyrkan i början av gudstjänsten i förmiddags och som fick ett hjärtligt mottagande av den nuvarande påven Franciskus. Benedictus lever sedan i slutet av februari förra året som emeriterad påve ett tillbakadraget liv i ett hus inne i Vatikanen och brukar annars aldrig dyka upp i några offentliga sammanhang.

I en anmärkningsvärd intervju på sidan 7 i dagens nummer av Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano berättar ärkebiskop Lorenzo Baldisseri, generalsekreterare för den extra biskopssynoden om familjefrågor som ska äga rum i Rom i oktober, att runt 80 % av alla biskopskonferenser runt om i världen nu har sänt in sina svar på de 39 frågorna i det särskilda frågeformulär om familjens roll för evangeliseringen som Vatikanen skickade ut i mitten av oktober. Förutom de svar som inkommit från de olika biskopskonferenserna har man dessutom i Vatikanen fått in svarsformulär från ytterligare runt 700 grupper och enskilda individer. Däremot har dekasterierna  i själva Vatikanen varit mera långsamma att inkomma med sina svar – än så läge har bara 60 % av dem besvarat frågeformuläret. I intervjun framhåller Baldisseri att påven Franciskus vill ge biskopssynoderna en större tyngd och betydelse i kyrkans liv och att påven önskar sig att frågorna om familjen ska diskuteras i en kollegial och öppen anda vid den kommande biskopssynoden i oktober.

I intervjun med rubriken ”Un sinodo per incontrare la gente” (En synod för att möta folket) säger ärkebiskop Baldisseri att de inkomna svaren visar att många människor känner sig uteslutna eller övergivna av kyrkan eftersom deras livsföring inte stämmer överens med kyrkans lära. På många håll i världen finns det ett stort avstånd mellan kyrkans synsätt och de värden som präglar det omgivande samhället och kulturen. De inkomna svaren ger en global överblick över situationen runt om i världen, och de uppvisar därför naturligtvis också stora skillnader mellan olika delar av världen, tillägger Baldisseri, som själv är en av de nya kardinaler som idag har installerats av påven Franciskus.

Se här på denna länk (efter en liten reklamsnutt) en videofilm från dagens möte mellan Francisksus och Benedictus i Peterskyrkan.

Mer bakgrundsinformation om familjesynoden hittar man via denna länk.

Red. /Kathpress / Vatikanradion / L’Osservatore Romano 2014-02-22

 Läs mer:

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26301947

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

1_0_775528I dag, lördagen den 22 februari, har påven Franciskus insatt nitton nyutnämnda kardinaler i deras nya värdighet i samband med en gudstjänst i Peterskyrkan i Vatikanen. Hela listan på de nyutnämnda kardinalerna hittar man på denna länk. Därmed är antalet  kardinaler som har rätt att rösta vid ett påveval nu uppe i 122. En av de nya kardinalerna, som pga sin höga ålder inte har rösträtt i påveval,  kunde dock inte vara med vid dagens ceremoni i Rom, nämligen den 98-årige Loris Capovilla, som var sekreterare åt påven Johannes XXIII fram till dennes bortgång i juni 1963. Men i övrigt fanns alla de andra på plats i Peterskyrkan i dag.

I sin predikan tog påven upp förföljelserna av kristna på olika håll i världen, och han uppmanade de nya kardinalerna att inte leva efter denna världens anda utan modigt stå upp för de svaga, som exempelvis fattiga och förföljda människor.

Dagens stor överraskning levererades av den förre påven Benedictus XVI (alias Joseph Ratzinger), som plötsligt dök upp i Peterskyrkan i början av gudstjänsten i förmiddags och som fick ett hjärtligt mottagande av den nuvarande påven Franciskus. Benedictus lever sedan i slutet av februari förra året som emeriterad påve ett tillbakadraget liv i ett hus inne i Vatikanen och brukar annars aldrig dyka upp i några offentliga sammanhang.

I en anmärkningsvärd intervju på sidan 7 i dagens nummer av Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano berättar ärkebiskop Lorenzo Baldisseri, generalsekreterare för den extra biskopssynoden om familjefrågor som ska äga rum i Rom i oktober, att runt 80 % av alla biskopskonferenser runt om i världen nu har sänt in sina svar på de 39 frågorna i det särskilda frågeformulär om familjens roll för evangeliseringen som Vatikanen skickade ut i mitten av oktober. Förutom de svar som inkommit från de olika biskopskonferenserna har man dessutom i Vatikanen fått in svarsformulär från ytterligare runt 700 grupper och enskilda individer. Däremot har dekasterierna  i själva Vatikanen varit mera långsamma att inkomma med sina svar – än så läge har bara 60 % av dem besvarat frågeformuläret. I intervjun framhåller Baldisseri att påven Franciskus vill ge biskopssynoderna en större tyngd och betydelse i kyrkans liv och att påven önskar sig att frågorna om familjen ska diskuteras i en kollegial och öppen anda vid den kommande biskopssynoden i oktober.

I intervjun med rubriken ”Un sinodo per incontrare la gente” (En synod för att möta folket) säger ärkebiskop Baldisseri att de inkomna svaren visar att många människor känner sig uteslutna eller övergivna av kyrkan eftersom deras livsföring inte stämmer överens med kyrkans lära. På många håll i världen finns det ett stort avstånd mellan kyrkans synsätt och de värden som präglar det omgivande samhället och kulturen. De inkomna svaren ger en global överblick över situationen runt om i världen, och de uppvisar därför naturligtvis också stora skillnader mellan olika delar av världen, tillägger Baldisseri, som själv är en av de nya kardinaler som idag har installerats av påven Franciskus.

Se här på denna länk (efter en liten reklamsnutt) en videofilm från dagens möte mellan Francisksus och Benedictus i Peterskyrkan.

Mer bakgrundsinformation om familjesynoden hittar man via denna länk.

Red. /Kathpress / Vatikanradion / L’Osservatore Romano 2014-02-22

 Läs mer:

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26301947