Nya kardinaler står Latinamerikas urbefolkning nära

Fyra av de nyutnämnda kardinalerna har särskilt nära band till Amerikas ursprungsbefolkning. Det gäller ärkebiskopen av Huancayo i Peru, Pedro Barreto, som just nu förbereder Amazonas synoden, ärkebiskopen av Xalapa, Sergio Obeso Rivera (Mexiko), biskopen av Corocoro, Toribio Ticona Porco (Bolivia) och den tidigare ledaren för der Claretiner missionärerna, Pater Aquilino Bocos Merino (Spanien). Påven Franciskus kungjorde nyligen utnämningen av 14 nya kardinaler. De får sin kardinalspurpur den 29 juni i Rom.

Bolivias president Evo Morales kommer att följa med den till kardinal utsedde biskopen Ticona till Rom vid dennes upphöjelse den 29 juni. Detta kungjordes efter ett timslångt möte mellan Morales och Ticona i La Paz i måndags. Efter mötet tackade den nye kardinalen sin ”broder och vän” för samtalet. Morales förklarade, att han kommer att samarbeta med Ticona för de bortglömda och fattiga i samhället.

Toribio Ticona Porco härstammar från ursprungsbefolkningen och växte upp som tvåspråkig i en familj i Bolivias högländer, där man talar både aymara och spanska. Han föddes den 25 april 1937 i Atocha och lärde där känna den hårda vardagen i de sydbolivianska bergstrakterna. Innan han blev präst, måste han arbeta i gruvorna i Potosi för att bidra till familjens försörjning. Efter studier i bland annat Bryssel höll han kvar de nära banden till sin uppväxttrakt och människorna där: först som präst och sedan som biskop i Potosi, och efter 1992, också som ledare för missionen i Corocoro. I maj 2013 blev han emeritus av åldersskäl.

Ärkebiskop Sergio Obeso Rivera (86 år) ledde det mexikanska ärkestiftet Jalapa fram 2007. Påven Franciskus uppskattar den nyblivne kardinalen, som varit ledare för landets biskopskonferens, på grund av dennes pastoralt inriktade ämbetsutövning. Denne bad även påven Johannes Paulus II om att få dela upp sitt ärkestift så att han skulle kunna besöka varje präst och församling. Detta önskemål beviljades av Vatikanen.

Den för Latinamerika mest betydande av de nya kardinalerna är peruanen Pedro Ricardo Barreto Jimeno, 74 år. Som vicepresident i det nätverk, REPAM, som ansvarar för Amazonassynoden i oktober 2019, representerar Barreto även kyrkan i Amazonas. Synodgruppen leds av kardinalerna Claudio Hummes (president för REPAM), Peter Turkson (Vatikanen) och Carlos Aguiar Retes (Mexiko City).

REPAM:s vicepresident, som föddes i Lima den 12 februari 1944, blev apostolisk vikarie år 2001 i Jaen i nordöstra Peru. 2004 blev han ärkebiskop i Huancayo. Under sin tid i Jaen grundade han ett ”Magistratum till skydd för folken i regnskogen”och undervisade på temat ”Att skydda skapelsen”.

Den tidigare ledaren för Claretinerna pater Aquilino Bocos Merino, 80år kommer från Canillas de Esguevai centrala Spanien. Han är nära vän till sin ordensbroder och landsman Pedro Casaldaliga,90 år. Denne namnkunnige biskop, som är inspirerad av befrielseteologin, har varit engagerad för lantarbetarnas och urbefolkningarnas villkor.

Kathpress 2018-05-29