Nya kardinaler utnämnda

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan omkring ett år har man väntat på att påven skulle utse nya kardinaler. På söndagen var det dags. Påven Franciskus har utlyst ett konsistorium som skall äga rum i slutet av augusti. Han läste upp en lista med 21 illustra namn. Förutom förväntade namn, som ledarna för gudstjänst- respektive clerusdikasterierna, Arthur Roche och Lazarus You Heung-sik, samt Vatikanstatens regeringschef, Fernando Vergez Alzaga, omfattar listan på nya kardinaler representanter från alla världsdelar, från öster och väster, från norr till söder.

Påven sände en tydlig signal till USA. Få dagar efter det att ärkebiskop Salvatore Cordileone från San Francisco gett sina präster direktiv att förvägra representanthusets ordförande, Nancy Pelosi, kommunionen, i vilket andra instämde, lovade påven kardinalsvärdigheten åt biskopen av San Diego, Robert McElroy. Denne som leder ett stift i gränstrakterna mot Mexiko har inte bara tydligt tagit avstånd från presidenten Donald Trumps migrationspolitik. I striden huruvida de katolska politiker som accepterar abort ska få ta emot kommunionen varnade han sina medbröder ”för att använda eukaristin som ett politiskt verktyg”. Påven kunde knappt mera tydligt ha sagt att även han tycker likadant. Därmed inte sagt att han på något sätt bagatelliserar frågan om abort.

Med utnämningarna av ärkebiskoparna från Marseille respektive Manaus, Jean-Marc Aveline och Leonardo Ulrich Steiner, har påven tillfört kardinalskollegiet två prelater som kämpar med stora utmaningar. Som ärkebiskop i en av de största hamnstäderna vid Medelhavet är Aveline förtrogen med migrationsproblematiken. Steiner, som representerar den växande hamnstaden i Amazonas, företräder en viktig fråga i det nuvarande pontifikatet, som avhandlades vid en särskild synod 2019. En särskild utmaning för Steiner har covid-19-pandemin varit, då tidvis 500 människor dagligen avled enbart i Manaus.

Latinamerika i övrigt representeras av Paulo Cezar Costa från Brasilia, Adalberto Martinez Flores från Asuncion (Paraguay). Sex kardinalsbaretter går till Asien: koreanen You an från kurian, två biskopar från det religionspolitiskt svåra Indien, en till Östtimor, en till Singapore och en till italienaren Giorgio Marengo, som leder ett ungt stift, Mongoliet. Han blir, vid 48 års ålder, kollegiets yngste kardinal.

Italien uppvisar en märklig bild: de ärevördiga stiften Turin, Milano och Venedig står fortfarande utan kardinaler i ledningen. Endast lilla Como får en kardinal: Oscar Cantoni. Grunden för detta är svår att ana. Av andra italienare bör nämnas Gianfranco Ghirlanda. Denne jesuit är visserligen 80 år gammal, och får således inte deltaga i ett påveval, men får det oaktat delta i förkonklaven.

Västafrika får två kardinaler: biskop Richard Kuuia Baawobr från Ghana, samt Peter Opaleke från Nigeria. […] Söndagen den 27 augusti utvidgas således kardinalskollegiet från 117 valberättigade medlemmar till 132. Det totala antalet kardinaler uppgår då till 229 medlemmar.

Kathpress 2022-05-29

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan omkring ett år har man väntat på att påven skulle utse nya kardinaler. På söndagen var det dags. Påven Franciskus har utlyst ett konsistorium som skall äga rum i slutet av augusti. Han läste upp en lista med 21 illustra namn. Förutom förväntade namn, som ledarna för gudstjänst- respektive clerusdikasterierna, Arthur Roche och Lazarus You Heung-sik, samt Vatikanstatens regeringschef, Fernando Vergez Alzaga, omfattar listan på nya kardinaler representanter från alla världsdelar, från öster och väster, från norr till söder.

Påven sände en tydlig signal till USA. Få dagar efter det att ärkebiskop Salvatore Cordileone från San Francisco gett sina präster direktiv att förvägra representanthusets ordförande, Nancy Pelosi, kommunionen, i vilket andra instämde, lovade påven kardinalsvärdigheten åt biskopen av San Diego, Robert McElroy. Denne som leder ett stift i gränstrakterna mot Mexiko har inte bara tydligt tagit avstånd från presidenten Donald Trumps migrationspolitik. I striden huruvida de katolska politiker som accepterar abort ska få ta emot kommunionen varnade han sina medbröder ”för att använda eukaristin som ett politiskt verktyg”. Påven kunde knappt mera tydligt ha sagt att även han tycker likadant. Därmed inte sagt att han på något sätt bagatelliserar frågan om abort.

Med utnämningarna av ärkebiskoparna från Marseille respektive Manaus, Jean-Marc Aveline och Leonardo Ulrich Steiner, har påven tillfört kardinalskollegiet två prelater som kämpar med stora utmaningar. Som ärkebiskop i en av de största hamnstäderna vid Medelhavet är Aveline förtrogen med migrationsproblematiken. Steiner, som representerar den växande hamnstaden i Amazonas, företräder en viktig fråga i det nuvarande pontifikatet, som avhandlades vid en särskild synod 2019. En särskild utmaning för Steiner har covid-19-pandemin varit, då tidvis 500 människor dagligen avled enbart i Manaus.

Latinamerika i övrigt representeras av Paulo Cezar Costa från Brasilia, Adalberto Martinez Flores från Asuncion (Paraguay). Sex kardinalsbaretter går till Asien: koreanen You an från kurian, två biskopar från det religionspolitiskt svåra Indien, en till Östtimor, en till Singapore och en till italienaren Giorgio Marengo, som leder ett ungt stift, Mongoliet. Han blir, vid 48 års ålder, kollegiets yngste kardinal.

Italien uppvisar en märklig bild: de ärevördiga stiften Turin, Milano och Venedig står fortfarande utan kardinaler i ledningen. Endast lilla Como får en kardinal: Oscar Cantoni. Grunden för detta är svår att ana. Av andra italienare bör nämnas Gianfranco Ghirlanda. Denne jesuit är visserligen 80 år gammal, och får således inte deltaga i ett påveval, men får det oaktat delta i förkonklaven.

Västafrika får två kardinaler: biskop Richard Kuuia Baawobr från Ghana, samt Peter Opaleke från Nigeria. […] Söndagen den 27 augusti utvidgas således kardinalskollegiet från 117 valberättigade medlemmar till 132. Det totala antalet kardinaler uppgår då till 229 medlemmar.

Kathpress 2022-05-29

Detta är en nyhetstext.