Nya regler för mässfirandet i Sverige från och med i dag

I dag, tisdagen den 17 mars, har kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, med anledning av det nya coronaviruset fastlagt en rad nya regler för mässfirandet. De nya reglerna är förpliktande inom hela den katolska kyrkan i Sverige, och reglerna trädde i kraft med omedelbar verkan i dag på tisdagseftermiddagen och de gäller tills vidare, inklusive under de heliga tre påskdagarna.

De nya reglerna innebär bland annat att kyrkoherdarna inom sina egna församlingar och rektorerna inom sina egna nationella missioner kan besluta om att enstaka mässor eller samtliga mässor ska ställas in, om de bedömer att mässorna inte kan firas på ett betryggande sätt, med tanke på risken för spridning av coronaviruset.

Kardinal Arborelius fastslår i sina nya anvisningar för firandet av katolska mässor i Sverige bland annat också följande:

* Alla katoliker i Sverige uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och allmänna regler med avseende på det nya coronaviruset. Det innebär exempelvis att om myndigheterna framöver kommer med nya anvisningar som begränsar antalet personer som får samlas tillsammans, så ska dessa anvisningar följas också vid alla firanden av katolska gudstjänster i Sverige.

* Det kyrkliga budet om att de troende är förpliktade att försöka delta i en mässa på söndagar, den så kallade mässplikten, gäller inte tills vidare.

* Den som är sjuk, eller på annat vis tillhör en riskgrupp, ska inte komma till kyrkan utan stanna hemma.

* Präster över 70 år, samt präster som är sjuka, är inte förpliktade att fira den heliga mässan med folket.

Vid sidan om de nya reglerna för firandet av mässor, har kardinal Arborelius i dag dessutom infört ytterligare ett antal regler som gäller för det katolska kyrkliga livet i Sverige, bland annat att all trosundervisning för barn och ungdomar ställs in med omedelbar verkan.

Hela listan av nya regler finner man på hemsidan för Stockholms katolska stift via denna länk:

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/forpliktande-anvisningar-for-stockholms-katolska-stift-med-anledning-av-utbrottet-av-det-nya-coronaviruset

Red. 17-03-2020