Nytt för i dag: Hela Credo och nya Signumpodden

I dag, fredag den 15 februari, har vi glädjen att lansera två större projekt här på Signums hemsida. Bakgrunden till båda projekten är det faktum att vår tidskrift fyller 100 år nästa år. Och redan nu tjuvstartar vi vårt 100-årsfirande med att ta två viktiga steg. Dels startar vi en egen podcast, Signumpodden med John Sjögren, dels gör vi tidskriften Credos hela produktion (1920–1975) tillgänglig här på hemsidan.

Många av Signums läsare känner till att Credo är föregångare till vår tidskrift. Vi har ofta fått förfrågningar om artiklar från Credo. Nu blir det mycket enklare att få tag på dessa artiklar. Ett stort projekt med inscanning av de gamla Credo-numren och en mängd annat arbete med vår hemsida har, efter flera år av arbetsmödor, rotts i land. Det är en stor glädje för oss att nu kunna ställa detta viktiga svenska katolska kulturarv till allmänhetens förfogande.

Credo grundades 1920 av den driftige stiftsprästen och kulturskribenten Berndt David Assarsson i Helsingborg. Så småningom började också jesuiterna engagera sig i Credo, och 1939 flyttades redaktionen till Uppsala, där jesuitpater Josef Gerlach tog över uppdraget som Credos chefredaktör. 1975 förenades Credo och tidskriften KIT (Katolsk Informationstjänst) till den nya katolska kulturtidskriften Signum. Många välkända katolska skribenter har under årens lopp publicerat artiklar i Credo. Här finner vi bidrag av exempelvis Ingemar Leckius, Torgny Lindgren, Stig Lindholm, Barbro Lindqvist, Wilfrid Stinissen, Sven Stolpe, Birgitta Trotzig, Sigrid Undset, Gunnel Vallquist och många andra.

Samtidigt lanserar vi i dag, fredag den 15 februari, en helt ny digital tjänst här på vår sida, nämligen Signumpodden. Det är kulturskribenten och Signum-medarbetaren John Sjögren som leder samtalen i vår nya podcast. ”I varje avsnitt kommer jag att samtala med en gäst om såväl eviga som aktuella frågor. Samtalen kommer att röra sig bland både högt och lågt och handla om ämnen som intresserar mig, som kultur, teologi, kyrka och samhälle”, berättar John. I dagens premiäravsnitt gästas podden av Signums chefredaktör Ulf Jonsson. Samtalet har rubriken: ”Vem är Gud?” Avsnitt nummer två kommer att handla om existentiella och religiösa frågor hos William Shakespeare och gäst är då författaren och teaterkritikern Leif Zern.

Varmt välkomna säger vi till alla er som följer oss här på Signums hemsida att ta del av vår intressanta historia i form av artiklar ur Credo, liksom av vårt senast tillskott, Signumpodden med John Sjögren!

Ulf Jonsson SJ
Chefredaktör, Signum

Några ord från webbredaktören för Credo-projektet
Äntligen är den skatt som utgör Credos utgivning tillgänglig digitalt.

I överföringen från tryckt till digital text har grunden varit att ändra så lite som möjligt i texten. Samtidigt är ambitionen att texten i sin webb-version ska vara lätt att få fram. Därför har vi gjort försiktiga korrigeringar av uppenbara korrekturfel.

Varje redaktör när en omöjlig dröm om enhetlig form och de flesta måste ge tappt på vägen. Arbetet med att digitalisera Credo har förändrats efter hand, som valet av webbplattform, vilket påverkat de möjliga sökvägarna. Till exempel har principen att genomgående återge en författares namn på ett och samma sätt efterhand ändrats till att ange den stavning som förekommer i det aktuella textpartiet. Även materialet har bjudit på utmaningar, som att ö och ø förekommer parallellt i de danska texterna. Det sistnämnda bör inte påverka sökningen, medan det däremot kan vara bra att ta fantasin till hjälp i sökningar efter Lilla Thérèse (Teresa, Theresa) eller Cusanus (von Kues).

Alla nummer av Credo är nu tillgängliga som pdf här på Signums hemsida. Kvaliteten på dem varierar och några filer är stora, så ha tålamod vid uppladdningen. Förhoppningsvis ska de vara fullt läsbara. För att underlätta utforskandet finns sökbara innehållsregister för varje nummer. Det gör det möjligt att hitta skribenter och titlar i den vanliga sökfunktionen på hemsidan. Från början var tanken att göra all text sökbar, men det visade sig bli ett alltför omfattande arbete. Några artiklar finns med från denna första fas.

Hur som helst är det ett mycket rikt material som väntar och jag kan varmt rekommendera alla läsare att ge sig in bland Credos artiklar.

Marika Andræ, webbredaktör för Credo-projektet, fil. dr i litteraturvetenskap

2019-02-15

Se även:

https://www.unt.se/kultur-noje/unt-medarbetare-i-ny-podd-5213800.aspx

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, fredag den 15 februari, har vi glädjen att lansera två större projekt här på Signums hemsida. Bakgrunden till båda projekten är det faktum att vår tidskrift fyller 100 år nästa år. Och redan nu tjuvstartar vi vårt 100-årsfirande med att ta två viktiga steg. Dels startar vi en egen podcast, Signumpodden med John Sjögren, dels gör vi tidskriften Credos hela produktion (1920–1975) tillgänglig här på hemsidan.

Många av Signums läsare känner till att Credo är föregångare till vår tidskrift. Vi har ofta fått förfrågningar om artiklar från Credo. Nu blir det mycket enklare att få tag på dessa artiklar. Ett stort projekt med inscanning av de gamla Credo-numren och en mängd annat arbete med vår hemsida har, efter flera år av arbetsmödor, rotts i land. Det är en stor glädje för oss att nu kunna ställa detta viktiga svenska katolska kulturarv till allmänhetens förfogande.

Credo grundades 1920 av den driftige stiftsprästen och kulturskribenten Berndt David Assarsson i Helsingborg. Så småningom började också jesuiterna engagera sig i Credo, och 1939 flyttades redaktionen till Uppsala, där jesuitpater Josef Gerlach tog över uppdraget som Credos chefredaktör. 1975 förenades Credo och tidskriften KIT (Katolsk Informationstjänst) till den nya katolska kulturtidskriften Signum. Många välkända katolska skribenter har under årens lopp publicerat artiklar i Credo. Här finner vi bidrag av exempelvis Ingemar Leckius, Torgny Lindgren, Stig Lindholm, Barbro Lindqvist, Wilfrid Stinissen, Sven Stolpe, Birgitta Trotzig, Sigrid Undset, Gunnel Vallquist och många andra.

Samtidigt lanserar vi i dag, fredag den 15 februari, en helt ny digital tjänst här på vår sida, nämligen Signumpodden. Det är kulturskribenten och Signum-medarbetaren John Sjögren som leder samtalen i vår nya podcast. ”I varje avsnitt kommer jag att samtala med en gäst om såväl eviga som aktuella frågor. Samtalen kommer att röra sig bland både högt och lågt och handla om ämnen som intresserar mig, som kultur, teologi, kyrka och samhälle”, berättar John. I dagens premiäravsnitt gästas podden av Signums chefredaktör Ulf Jonsson. Samtalet har rubriken: ”Vem är Gud?” Avsnitt nummer två kommer att handla om existentiella och religiösa frågor hos William Shakespeare och gäst är då författaren och teaterkritikern Leif Zern.

Varmt välkomna säger vi till alla er som följer oss här på Signums hemsida att ta del av vår intressanta historia i form av artiklar ur Credo, liksom av vårt senast tillskott, Signumpodden med John Sjögren!

Ulf Jonsson SJ
Chefredaktör, Signum

Några ord från webbredaktören för Credo-projektet
Äntligen är den skatt som utgör Credos utgivning tillgänglig digitalt.

I överföringen från tryckt till digital text har grunden varit att ändra så lite som möjligt i texten. Samtidigt är ambitionen att texten i sin webb-version ska vara lätt att få fram. Därför har vi gjort försiktiga korrigeringar av uppenbara korrekturfel.

Varje redaktör när en omöjlig dröm om enhetlig form och de flesta måste ge tappt på vägen. Arbetet med att digitalisera Credo har förändrats efter hand, som valet av webbplattform, vilket påverkat de möjliga sökvägarna. Till exempel har principen att genomgående återge en författares namn på ett och samma sätt efterhand ändrats till att ange den stavning som förekommer i det aktuella textpartiet. Även materialet har bjudit på utmaningar, som att ö och ø förekommer parallellt i de danska texterna. Det sistnämnda bör inte påverka sökningen, medan det däremot kan vara bra att ta fantasin till hjälp i sökningar efter Lilla Thérèse (Teresa, Theresa) eller Cusanus (von Kues).

Alla nummer av Credo är nu tillgängliga som pdf här på Signums hemsida. Kvaliteten på dem varierar och några filer är stora, så ha tålamod vid uppladdningen. Förhoppningsvis ska de vara fullt läsbara. För att underlätta utforskandet finns sökbara innehållsregister för varje nummer. Det gör det möjligt att hitta skribenter och titlar i den vanliga sökfunktionen på hemsidan. Från början var tanken att göra all text sökbar, men det visade sig bli ett alltför omfattande arbete. Några artiklar finns med från denna första fas.

Hur som helst är det ett mycket rikt material som väntar och jag kan varmt rekommendera alla läsare att ge sig in bland Credos artiklar.

Marika Andræ, webbredaktör för Credo-projektet, fil. dr i litteraturvetenskap

2019-02-15

Se även:

https://www.unt.se/kultur-noje/unt-medarbetare-i-ny-podd-5213800.aspx