Okunnigt Home Office citerar Jesus i beslut om avslag av asyl

Den brittiska veckotidskriften The Tablet rapporterar genom Liz Dodd om brittiska asylärenden där de sökande varit personer som konverterat till kristendomen och som fått avslag av Home Office. Jesuiternas flyktingtjänst, Jesuit Refugee Service (JRS), har reagerat starkt på uppgifterna som visar en uppseendeväckande okunnighet om kristen tro.

I två fall har handläggare avslagit begäran om asyl med hänvisning till lösryckta bibelhänvisningar och citat från både Gamla och Nya testamentet. I ett av fallen, har ombudet lagt ut handläggarens beslut på Twitter, vilket i det fallet ledde till att avslaget drogs tillbaka och ärendet kommer att omprövas.

Fallet gällde en sökande som beskriver kristendomen som en fredlig religion och där citerar handläggaren Jesu ord om att han inte kommer med fred utan med svärd (Matt 10) som underlag för avslagsbeslut eftersom det då skulle visa att den sökande inte har en trovärdig uppfattning om kristendomen.

I det andra fallet godtogs inte att den sökandens tro på Jesus var uppriktig utan ansågs halvhjärtad eftersom hon inte trodde att Jesus bokstavligen skulle rädda henne från de iranska myndigheternas förföljelse.

JRS har daglig erfarenhet av liknande resonemang vid avslag från de brittiska myndigheterna och särskilt när det gäller personer som har konverterat till den kristna tron. Organisationen menar att det sätt på vilket Home Office bedömer de asylsökandes skäl inte bara visar bristande insikter i religiös erfarenhet utan också speglar ett systematiskt problem med en uppenbar skepsis till religiösa frågor.

Uppmärksamheten kring dessa händelser har fått Home Office att reagera med ett uttalande om att de citerade breven inte är i enlighet med myndighetens policy och att man arbetar med att förbättra kunskapen hos handläggarna så att ärenden med asylsökande som konverterat hanteras på ett korrekt sätt.

Red. 2019-03-29

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här