Om Signums hemsida

År 2010 tog redaktionen för Signums papperstidskrift initiativet att regelbundet lägga ut material på nätet. Sedan dess strävar Signums hemsida efter att sprida nyheter från den världsvida katolska kyrkan samt erbjuda reflektioner och debattinlägg över dagsaktuella ämnen.

Signum är en fristående katolsk kulturtidskrift som har två olika uttrycksformer som kompletterar varandra: hemsidan och papperstidskriften. Ambitionen med hemsidan är att förmedla dagsaktuella nyheter och opinionstexter, vilket innebär att hemsidan oftast har kortfattade bidrag, medan papperstidskriften, som utkommer med åtta nummer om året, kan publicera djupare och mer utredande texter.

Hemsidan sköts av Fredrik Heiding (webbredaktör), John Sjögren, Magdalena Dahlborg och Per Lindqvist, i samverkan med de övriga i tidskriftens redaktion.

Ett halvt dussin volontärer översätter katolska nyheter främst från tyskspråkiga och engelskspråkiga nyhetsportaler. Det förekommer också att texter översätts från franska och spanska.

Förutom rena nyhetstexter publicerar vi texter under rubriken ”Opinion & iakttagelser”, där reflektioner och ståndpunkter i olika frågor framförs. Här ges också upplysningar om olika händelser i samhället värda att uppmärksamma utan att någon åsikt torgförs.

På Signumpodden för John Sjögren samtal med en inbjuden gäst. Ämnen varierar från avsnitt till avsnitt, men rör sig inom Signums intressesfär: kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gästen är oftast en person utan någon formell koppling till tidskriften, men ibland är gästen någon ur Signums medarbetarkrets.”

Under rubriken ”Gott och blandat” hänvisar vi och länkar till material i andra medier.

I avdelningen ”Ur aktuellt nummer” återfinns ett antal texter ur senast utkomna nummer av pappersutgåvan.