Omskärelse ej straffbart menar De gröna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter ett utlåtande från en domstol i Köln kräver De gröna politikerna Renate Künast och Volker Beck rättsäkerhet för de judar och muslimer, som lever i Tyskland. ”Enligt vår övertygelse är en omskärelse av pojkar inte straffbar, om den sker med föräldrarnas tillstånd och utförs i överensstämmelse med vad hygienisk och medicinsk standard kräver”, skriver de i dag i Berliner Zeitung.

De gröna politikerna argumenterar för ”en mer nyanserad hållning när det uppstår kollision mellan lagrum som gäller skydd för minderåriga mot att utsättas för kroppsskada, föräldrars rätt att uppfostra sina barn samt religionsfrihet.” Domstolen i Köln hade gjort bedömningen, att en religiöst motiverad omskärelse av en minderårig pojke är att betrakta som straffbart tillfogande av kroppsskada.

De menar att omskärelse visserligen är ett ingrepp i en pojkes kroppsliga integritet, men ”den strider mot lagen enbart om den sker utan föräldrars godkännande eller genomförs i strid med beprövad erfarenhet.”

Dessutom kan man inte jämföra omskärelse av pojkar och flickor. ”En omskärelse av pojkar genomförs stundom på enbart hygieniska och profylaktiska grunder utan religiösa motiv. ”Den medför i praktiken ingen skada även om den är ett ingrepp.”

Omskärelse av flickor däremot ger ”omfattande kroppsliga skador och ödelägger kvinnors förmåga till sexuell känslighet”, betonar de två politikerna. Att könsstympa flickor är ett grovt kroppsligt övergrepp, som inte kan försvaras rättsligt och som ingen religion kräver.

Kathpress 2012-07-09

Relaterade nyheter på Signum.se här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter ett utlåtande från en domstol i Köln kräver De gröna politikerna Renate Künast och Volker Beck rättsäkerhet för de judar och muslimer, som lever i Tyskland. ”Enligt vår övertygelse är en omskärelse av pojkar inte straffbar, om den sker med föräldrarnas tillstånd och utförs i överensstämmelse med vad hygienisk och medicinsk standard kräver”, skriver de i dag i Berliner Zeitung.

De gröna politikerna argumenterar för ”en mer nyanserad hållning när det uppstår kollision mellan lagrum som gäller skydd för minderåriga mot att utsättas för kroppsskada, föräldrars rätt att uppfostra sina barn samt religionsfrihet.” Domstolen i Köln hade gjort bedömningen, att en religiöst motiverad omskärelse av en minderårig pojke är att betrakta som straffbart tillfogande av kroppsskada.

De menar att omskärelse visserligen är ett ingrepp i en pojkes kroppsliga integritet, men ”den strider mot lagen enbart om den sker utan föräldrars godkännande eller genomförs i strid med beprövad erfarenhet.”

Dessutom kan man inte jämföra omskärelse av pojkar och flickor. ”En omskärelse av pojkar genomförs stundom på enbart hygieniska och profylaktiska grunder utan religiösa motiv. ”Den medför i praktiken ingen skada även om den är ett ingrepp.”

Omskärelse av flickor däremot ger ”omfattande kroppsliga skador och ödelägger kvinnors förmåga till sexuell känslighet”, betonar de två politikerna. Att könsstympa flickor är ett grovt kroppsligt övergrepp, som inte kan försvaras rättsligt och som ingen religion kräver.

Kathpress 2012-07-09

Relaterade nyheter på Signum.se här och här