Open Doors: Antalet förföljda kristna större än någonsin

Antalet förföljda kristna i hela världen har aldrig varit så stort som nu, enligt hjälporganisationen Open Doors. Det uppskattas att mer än hundra miljoner kristna förföljs, sade ledaren för Open Doors i Schweiz och Österrike, Eric Lecomte, i veckoslutet till företrädare för pressen i en konferens på Tekniska universitetet i Wien med anledning av 60-årsjubileet för Open Doors.

De kristna är den mest förföljda religionsgruppen i hela världen. Lecomte tillfogade att han inte tror att detta kommer att ändras i en nära framtid. Inför krisen i Mellersta Östern måste man allvarligt ställa sig frågan, om de kristna över huvud har en chans att överleva i regionen. ”De kristna i Syrien vill stanna kvar i sitt hemland, och vi kommer då att andligen men också humanitärt att understödja det”, sade han.

Open Doors grundades 1955 i Nederländerna av Anne van der Bijl. I dag verkar den överkonfessionella hjälporganisationen i mer än 50 länder med olika projekt. Genom att leverera och trycka biblar, genom att skola kyrkliga medarbetare och lekfolk, genom hjälp till självhjälp för att grunda små företag och social verksamhet, andlig och finansiell hjälp till församlingar, nya kristna, fångar och deras anhöriga. Man hjälper även familjer till mördade kristna och söker genom hjälpprojekt understödja förföljda eller hotade kristna.

Radikal och djupgående förföljelse i Nordkorea

Organisationen är känd för att den ger ut ett ”Världsförföljelseindex”, där årligen de 50 länder förtecknas, där kristna som mest blir förföljda. Högst upp på denna lista finns Nordkorea. Enligt uppgifter hos Open Doors lever upp till 300 000 kristna i landet, av vilka 70 000 är internerade i straffläger. De kristna i Nordkorea har ingen trosfrihet inom privatlivet, familjen, samhället och staten.

Den nordkoreanska kvinnan Kim Yong-Sook gav i Wien en inblick i hur det är att leva som kristen i Nordkorea. Hon flydde ur landet 1999 och bor för närvarande i Sydkorea. Enligt henne har det inte funnits något religiöst liv i Nordkorea. Inte heller i de enskilda människornas liv har religionen haft någon plats, då allt endast går ut på att skaffa sig mat för att överleva.

Förföljelsen har varit så radikal och djupgående, att man inte kan föreställa sig hur en underjordskyrka har kunnat överleva där. ”De flesta lever ut sin tro i familjens trånga krets, men också där måste man vara försiktig, eftersom man alltid kan bli förrådd”, enligt Sook. De flesta kristna i Nordkorea har mött evangeliet i ett annat land, i regel i Kina, och sedan återvänt till sitt hemland. I Nordkorea finns det ingen religiös utbildning, och regimen sprider endast den åsikten att kristendomen är något ont.

För framtiden ser Kim Yong-Sook att maktstrukturerna i hennes hemland kommer att bryta samman. ”Nordkorea kan inte bestå länge till, landet står ekonomiskt vid slutet.” Sedan Kim Jong-Ung tagit makten finns det inte längre någon politisk ordning i landet, och även överskiktet börjar ifrågasätta de politiska besluten. ”Många av mina vänner i Nordkorea ger landet tre till fem år till.” Därför kommer också endast få människor att fly under den tiden. De flesta avvaktar utvecklingen under de närmaste åren, sade Kim Yong-Sook.

Kathpress 2015-09-19