Öppet brev från unga katoliker om sexuella övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

43 unga katoliker har skrivit ett öppet brev till katolska kyrkans biskopar i vilket de kräver en oberoende utredning av tystnadskulturen kring de klerikala sexuella övergrepp som framkommit på senare tid. De hänvisar till hanteringen av ärkebiskop Theodore McCarricks sexuella rovdrift som ett exempel (jfr Signums hemsida här). Brevet publicerades i den ansedda amerikanska tidskriften First Things nätupplaga, den 8 augusti (länken här)

 

Kära fäder i Kristus,

som en förberedelse till den kommande synoden om ungdomar har Vatikanen bett om rapporter från unga människor från hela världen rörande deras tro och den roll kyrkan spelar i deras liv. Somliga av oss är yngre än de andra, men vi var alla barn i de decennier som ledde fram till övergreppsavslöjandena som skedde med början 2002. I ljuset av dessa erfarenheter och efter avslöjandena rörande ärkebiskop Theodore McCarrick, vill vi härmed svara på kyrkans inbjudan att yttra oss. Våra erfarenheter har ingett oss tacksamhet, men även orsakat vrede.

Vi är tacksamma för det sätt goda präster och biskopar offrat sina liv för oss. De firar mässan, avlöser våra synder i bikten, viger oss och döper våra barn. Genom sina predikningar, undervisning och författarskap påminner de oss om att Jesus Kristus har besegrat ondskan en gång för alla. Deras dagliga uppoffring ger och välsignelser av oskattbart värde. För allt detta är vi innerligt tacksamma.

Vi är också arga. Vi är arga med anledning av den ”trovärdiga och väl underbyggda” rapporten om ärkebiskop McCarricks övergrepp på en minderårig. Vi är arga över de talrika beskyllningarna för hans övergrepp på prästseminarister och unga präster. Vi är också arga över att ”alla kände till dessa brott” och för att så få gjorde något åt dem och att de som talade ut ignorerades.

Därtill har vi fått höra talas om nätverk av sexuellt aktiva präster, som befordrar varandra och hotar dem som inte vill delta i deras aktiviteter, om unga präster och seminarister vars kallelser råkat i stöpsleven för att de vägrat ha sex med sina överordnade eller vågat avslöja oanständiga handlingar, samt om droginfluererade orgier i gemak inom Vatikanen.

Som katoliker tror vi att kyrkans lära om den mänskliga naturen och sexuallivet är livgivande och heliggörande. Vi tror att lika lite som att det finns plats för otrohet inom äktenskapet skall det finnas plats för otrohet mot Kristi brud. Vi behöver biskopar som klargör att varje sexuellt övergrepp eller prästerlig okyskhet förnedrar prästerskapet och allvarligt skadar kyrkan.

Vi är chockerade över det faktum att män som ärkebiskop McCarrick har innehaft ansvarsfulla befattningar i kyrkan. Vi är även chockerade över rapporter om att påven Franciskus följde McCarricks råd när det gällde att utnämna kardinaler och utse män till höga poster i kyrkan. Män som McCarrick levde med och ledde är nu viktiga ärkebiskopar och överhuvuden för dikasterier i Vatikanen. Vi skulle gärna vilja veta vad dessa män visste om McCarrick och vad de visste, eftersom ”alla kände till det”. Om även påven visste om det skulle vi vilja veta det också.

Ni är kyrkans herdar. Om ni inte handlar kommer ondskan att fortleva obehindrat. Som medlemmar i er hjord kräver vi följande av er.

Vi vill be er gå med på en grundlig och oberoende utredning om påståendena om övergrepp av ärkebiskop McCarrick, som drabbat både ungdomar och vuxna. Vi vill veta vilka i hierarkin som kände till hans brott, när de fick veta det och vilka åtgärder de vidtog för att komma tillrätta med dem. Detta är det minsta vi kräver av sekulära rättsinstanser och vi anser att vi även kan kräva motsvarande av kyrkan.

Vi kräver att tystnadskulturen kring de sexuella övergreppen i kyrkan upphör. Vi vill be biskoparna att vidta konkreta åtgärder när präster bryter mot kyrkans sexuallära och att de sexuella prästernas interna nätverk utrotas. Vi ber att de goda prästerna får den frihet som behövs för dem att våga tala för sina biskopar vad de vet, utan att frukta repressalier. Jämsides med dessa åtgärder ber vi att biskopar skall genomföra offentlig botgöring och gottgörelse.

Vi skulle också vilja kommentera följande: Vi vägrar att tiga när vi ser eller hör talas om sexuellt övervåld oavsett var de äger rum eller begås av präster eller lekmän. När personer vi känner drabbas kommer vi att uppmana dem att framträda. Vi vill bistå dem tills rättvis skipats. Vi vägrar acceptera tystnad och inaktivitet. Vi kommer att offentligen namnge och avslöja dem som skadar andra och de överordnade som inte vidtar åtgärder när andra skadas.

Till yttermera visso kommer vi att uttala oss när vi upptäcker tecken på prästerliga sexuella felsteg. Vi vill verka för att skydda de goda präster och seminarister som hotas av att inte vilja se genom fingrarna med sina prästerliga kollegers avsteg eller tala om dem när de inträffar.

Framför allt ber vi för kyrkans helighet och den som finns hos oss. Vi ber för goda präster och biskopar som kan leda oss till visionen av Gud. Ni skall ständigt påminna oss att Jesus Kristus är barmhärtighetens källa. Glöm inte att han är världens domare.

Era trogna i Kristus,

Sohrab Ahmari
Senior Writer
Commentary

Ashleen Menchaca Bagnulo
Assistant Professor of Political Science
Texas State University

Matthew Berry
Visiting Assistant Professor of Politics
Boston College

Stephen Bullivant
Professor of Theology and the Sociology of Religion
St. Mary’s University, London

Janice Chik Breidenbach
Assistant Professor of Philosophy
Ave Maria University

Brian Carl
Assistant Professor of Philosophy
Dominican House of Studies

Katy Carl
Editor in Chief
Dappled Things

Michael Davis
U.S. Editor
Catholic Herald

Daniel De Haan
Postdoctoral Fellow in Theology
University of Cambridge

Alexandra DeSanctis
Staff Writer
National Review

Meghan Duke
Doctoral Student in Theology
Catholic University of America

Obianuju Ekeocha
President
Culture of Life Africa

Lauren Enriquez
Public Relations Manager
Human Coalition

Jennifer Frey
Assistant Professor of Philosophy
University of South Carolina

Molly Gurdon
Doctoral Student in Philosophy
Columbia University

Thomas Heyne
Instructor in Medicine
Harvard Medical School

Jeremy Holmes
Associate Professor of Theology
Wyoming Catholic College

Andrew Willard Jones
Faculty Fellow in Theology and History
Franciscan University of Steubenville

Aaron Kheriaty
Associate Professor of Psychiatry
University of California Irvine

Rebekah Lamb
Lecturer in Theology and Arts
University of St. Andrews

Brian Lapsa
Student of Classics
University of Oxford

Victoria Lebzyak
Doctoral Student in Theology
Katholieke Universiteit Leuven

Ross McCullough
Assistant Professor of Philosophy
George Fox University

David McPherson
Assistant Professor of Philosophy
Creighton University

Bronwen McShea
Associate Research Scholar
Princeton University

Alex Miller
Doctoral Candidate in Theology
Fordham University

Melissa Moschella
Assistant Professor of Medical Ethics
Columbia University

Turner Nevitt
Assistant Professor of Philosophy
University of San Diego

Timothy O’Malley
Director of the Center for Liturgy
University of Notre Dame

Jared Ortiz
Associate Professor of Religion
Hope College

Nathaniel Peters
Executive Director
Morningside Institute

Nathan Pinkoski
Postdoctoral Research Associate
Princeton University

Richard Reinsch
Editor
Law and Liberty

Lila Rose
President
Live Action

Christian C. Sahner
Associate Professor of Islamic History
University of Oxford

Alexi Sargeant
Writer
New York, NY

Leah Libresco Sargeant
Author
Building the Benedict Option

Matthew Schmitz
Senior Editor
First Things

Jared Schumacher
Assistant Professor of Theology
University of Mary

John Sikorski
Doctoral Candidate in Theology
University of Notre Dame

Aaron Taylor
Doctoral Candidate in Theology
University of Oxford

Eve Tushnet
Author
Christ’s Body, Christ’s Wounds

Mene Ukueberuwa
Writer and Editor
New York, NY

Julia Yost
Senior Editor
First Things

First Things, 2018-08-08, originaltext via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

43 unga katoliker har skrivit ett öppet brev till katolska kyrkans biskopar i vilket de kräver en oberoende utredning av tystnadskulturen kring de klerikala sexuella övergrepp som framkommit på senare tid. De hänvisar till hanteringen av ärkebiskop Theodore McCarricks sexuella rovdrift som ett exempel (jfr Signums hemsida här). Brevet publicerades i den ansedda amerikanska tidskriften First Things nätupplaga, den 8 augusti (länken här)

 

Kära fäder i Kristus,

som en förberedelse till den kommande synoden om ungdomar har Vatikanen bett om rapporter från unga människor från hela världen rörande deras tro och den roll kyrkan spelar i deras liv. Somliga av oss är yngre än de andra, men vi var alla barn i de decennier som ledde fram till övergreppsavslöjandena som skedde med början 2002. I ljuset av dessa erfarenheter och efter avslöjandena rörande ärkebiskop Theodore McCarrick, vill vi härmed svara på kyrkans inbjudan att yttra oss. Våra erfarenheter har ingett oss tacksamhet, men även orsakat vrede.

Vi är tacksamma för det sätt goda präster och biskopar offrat sina liv för oss. De firar mässan, avlöser våra synder i bikten, viger oss och döper våra barn. Genom sina predikningar, undervisning och författarskap påminner de oss om att Jesus Kristus har besegrat ondskan en gång för alla. Deras dagliga uppoffring ger och välsignelser av oskattbart värde. För allt detta är vi innerligt tacksamma.

Vi är också arga. Vi är arga med anledning av den ”trovärdiga och väl underbyggda” rapporten om ärkebiskop McCarricks övergrepp på en minderårig. Vi är arga över de talrika beskyllningarna för hans övergrepp på prästseminarister och unga präster. Vi är också arga över att ”alla kände till dessa brott” och för att så få gjorde något åt dem och att de som talade ut ignorerades.

Därtill har vi fått höra talas om nätverk av sexuellt aktiva präster, som befordrar varandra och hotar dem som inte vill delta i deras aktiviteter, om unga präster och seminarister vars kallelser råkat i stöpsleven för att de vägrat ha sex med sina överordnade eller vågat avslöja oanständiga handlingar, samt om droginfluererade orgier i gemak inom Vatikanen.

Som katoliker tror vi att kyrkans lära om den mänskliga naturen och sexuallivet är livgivande och heliggörande. Vi tror att lika lite som att det finns plats för otrohet inom äktenskapet skall det finnas plats för otrohet mot Kristi brud. Vi behöver biskopar som klargör att varje sexuellt övergrepp eller prästerlig okyskhet förnedrar prästerskapet och allvarligt skadar kyrkan.

Vi är chockerade över det faktum att män som ärkebiskop McCarrick har innehaft ansvarsfulla befattningar i kyrkan. Vi är även chockerade över rapporter om att påven Franciskus följde McCarricks råd när det gällde att utnämna kardinaler och utse män till höga poster i kyrkan. Män som McCarrick levde med och ledde är nu viktiga ärkebiskopar och överhuvuden för dikasterier i Vatikanen. Vi skulle gärna vilja veta vad dessa män visste om McCarrick och vad de visste, eftersom ”alla kände till det”. Om även påven visste om det skulle vi vilja veta det också.

Ni är kyrkans herdar. Om ni inte handlar kommer ondskan att fortleva obehindrat. Som medlemmar i er hjord kräver vi följande av er.

Vi vill be er gå med på en grundlig och oberoende utredning om påståendena om övergrepp av ärkebiskop McCarrick, som drabbat både ungdomar och vuxna. Vi vill veta vilka i hierarkin som kände till hans brott, när de fick veta det och vilka åtgärder de vidtog för att komma tillrätta med dem. Detta är det minsta vi kräver av sekulära rättsinstanser och vi anser att vi även kan kräva motsvarande av kyrkan.

Vi kräver att tystnadskulturen kring de sexuella övergreppen i kyrkan upphör. Vi vill be biskoparna att vidta konkreta åtgärder när präster bryter mot kyrkans sexuallära och att de sexuella prästernas interna nätverk utrotas. Vi ber att de goda prästerna får den frihet som behövs för dem att våga tala för sina biskopar vad de vet, utan att frukta repressalier. Jämsides med dessa åtgärder ber vi att biskopar skall genomföra offentlig botgöring och gottgörelse.

Vi skulle också vilja kommentera följande: Vi vägrar att tiga när vi ser eller hör talas om sexuellt övervåld oavsett var de äger rum eller begås av präster eller lekmän. När personer vi känner drabbas kommer vi att uppmana dem att framträda. Vi vill bistå dem tills rättvis skipats. Vi vägrar acceptera tystnad och inaktivitet. Vi kommer att offentligen namnge och avslöja dem som skadar andra och de överordnade som inte vidtar åtgärder när andra skadas.

Till yttermera visso kommer vi att uttala oss när vi upptäcker tecken på prästerliga sexuella felsteg. Vi vill verka för att skydda de goda präster och seminarister som hotas av att inte vilja se genom fingrarna med sina prästerliga kollegers avsteg eller tala om dem när de inträffar.

Framför allt ber vi för kyrkans helighet och den som finns hos oss. Vi ber för goda präster och biskopar som kan leda oss till visionen av Gud. Ni skall ständigt påminna oss att Jesus Kristus är barmhärtighetens källa. Glöm inte att han är världens domare.

Era trogna i Kristus,

Sohrab Ahmari
Senior Writer
Commentary

Ashleen Menchaca Bagnulo
Assistant Professor of Political Science
Texas State University

Matthew Berry
Visiting Assistant Professor of Politics
Boston College

Stephen Bullivant
Professor of Theology and the Sociology of Religion
St. Mary’s University, London

Janice Chik Breidenbach
Assistant Professor of Philosophy
Ave Maria University

Brian Carl
Assistant Professor of Philosophy
Dominican House of Studies

Katy Carl
Editor in Chief
Dappled Things

Michael Davis
U.S. Editor
Catholic Herald

Daniel De Haan
Postdoctoral Fellow in Theology
University of Cambridge

Alexandra DeSanctis
Staff Writer
National Review

Meghan Duke
Doctoral Student in Theology
Catholic University of America

Obianuju Ekeocha
President
Culture of Life Africa

Lauren Enriquez
Public Relations Manager
Human Coalition

Jennifer Frey
Assistant Professor of Philosophy
University of South Carolina

Molly Gurdon
Doctoral Student in Philosophy
Columbia University

Thomas Heyne
Instructor in Medicine
Harvard Medical School

Jeremy Holmes
Associate Professor of Theology
Wyoming Catholic College

Andrew Willard Jones
Faculty Fellow in Theology and History
Franciscan University of Steubenville

Aaron Kheriaty
Associate Professor of Psychiatry
University of California Irvine

Rebekah Lamb
Lecturer in Theology and Arts
University of St. Andrews

Brian Lapsa
Student of Classics
University of Oxford

Victoria Lebzyak
Doctoral Student in Theology
Katholieke Universiteit Leuven

Ross McCullough
Assistant Professor of Philosophy
George Fox University

David McPherson
Assistant Professor of Philosophy
Creighton University

Bronwen McShea
Associate Research Scholar
Princeton University

Alex Miller
Doctoral Candidate in Theology
Fordham University

Melissa Moschella
Assistant Professor of Medical Ethics
Columbia University

Turner Nevitt
Assistant Professor of Philosophy
University of San Diego

Timothy O’Malley
Director of the Center for Liturgy
University of Notre Dame

Jared Ortiz
Associate Professor of Religion
Hope College

Nathaniel Peters
Executive Director
Morningside Institute

Nathan Pinkoski
Postdoctoral Research Associate
Princeton University

Richard Reinsch
Editor
Law and Liberty

Lila Rose
President
Live Action

Christian C. Sahner
Associate Professor of Islamic History
University of Oxford

Alexi Sargeant
Writer
New York, NY

Leah Libresco Sargeant
Author
Building the Benedict Option

Matthew Schmitz
Senior Editor
First Things

Jared Schumacher
Assistant Professor of Theology
University of Mary

John Sikorski
Doctoral Candidate in Theology
University of Notre Dame

Aaron Taylor
Doctoral Candidate in Theology
University of Oxford

Eve Tushnet
Author
Christ’s Body, Christ’s Wounds

Mene Ukueberuwa
Writer and Editor
New York, NY

Julia Yost
Senior Editor
First Things

First Things, 2018-08-08, originaltext via länken här