Organisationen Oikocredit ger mikrolån trots finanskris

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Oikocredit, en internationell organisation som förmedlar mikrolån, fortsätter att utvidga sin verksamhet trots krisen inom finansvärlden och näringslivet. Vid en presskonferens i Wien i fredags meddelades att ”Oikocredit” har beviljat rättvisa mikrolån till omkring 26 miljoner låntagare i 70 länder. Fler än 45 000 enskilda medlemmar och institutioner såsom kyrkor, banker och ”Fair Trade”-organisationer har upptäckt möjligheten att bidra till en stabil och socialt ansvarsfull utveckling. I dag har de satsat omkring en halv miljard euro i små och medelstora företag i länder, som står på tröskeln till ekonomisk utveckling. Den största ökningen av dessa krediter sker för närvarande i den österrikiska grenen av Oikocredit.

Ordföranden för Oikocredit Austria meddelar att man denna vecka har kunnat hälsa 3 000 österrikiska bidragsgivare välkomna. Österrike bidrar därmed med ett kapital på 34,1 millioner euro, vilket betyder att man statistiskt sett finansierar mikrolån till cirka 50 000 låntagare i Asien, Afrika och Östeuropa.

Ordföranden för Oikocredit International, kyrkoherden Fidon Mwombeki från Tanzania, betonar att de minsta beviljade lånen på 50 euro är tillräckliga för att människor skall kunna skapa sig en bas för framtida försörjning. De summor som ”Oikocredit” globalt har till sitt förfogande är visserligen bara småpengar för internationella banker och stora långivare. ”Men för människor som behöver 100 euro för att förändra livsvillkoren för sin familj, är 500 miljoner euro, mycket pengar.”

De ansvariga för Oikocredit Austria påpekar att det finns risker med mikrolån som instrument för att stödja utveckling. Under de senaste åren har marknaden för dessa kreditformer vuxit kraftigt. Det är inte alla aktörer som i första hand ser till de sociala och utvecklingspolitiska målen vid kreditgivning. Istället söker de sig till denna marknad huvudsakligen i vinstsyfte. ”I de fall utveckling gått fel, har de som gett lånen varit stora företag eller börsnoterade aktiebolag”, säger ordföranden för Oikocredit. Dessa företag har övergivit de två bärande principerna för mikrolån: att det skall vara ”hjälp till självhjälp” samt att de skall gå till produktiva investeringar och inte till konsumtion.

Enligt samma talesperson har många statliga och halvstatliga förmedlare av mikrolån liksom internationella utvecklingsorganisationer tyvärr blivit en del av problemet. ”De har visserligen accepterat principerna kring mikrolån men har inte varit tillräckligt noggrann vid val av samarbetspartner.” Många organisationer betraktar mikrolån som en sorts universalmedicin och har satt denna form av kreditgivning under press genom att bevilja mikrolån även för att bygga skolor och sjukhus. ”Men behoven inom dessa sektorer kan inte lösas genom mikrolån.”

Oikocredit bedriver sin finansieringsverksamhet efter en annan modell och utgår från sociala motiv”, betonar de ansvariga. Man etablerar ett samarbete bara med sådana partners, som har en tydlig utvecklingspolitisk målsättning. Man kontrollerar ständigt om lånesumman leder till de uppsatta ekonomiska och sociala målen. Långivare likväl som låntagare i Oikocredit är inte ute efter snabba pengar.

Oikocredit grundades vid mitten av 70-talet på initiativ av Kyrkornas Världsråd. Huvudkontoret för denna internationella organisation, som inte drivs i vinstsyfte, är beläget i den nederländska staden Amersfoort. I många länder finns stödföreningar, som kan bidra genom att köpa andelar, vilka ger en maximal ränta på två procent.

Mer information om Oikocredit finns på: www.oikocredit.org

Kathpress 2012-04-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Oikocredit, en internationell organisation som förmedlar mikrolån, fortsätter att utvidga sin verksamhet trots krisen inom finansvärlden och näringslivet. Vid en presskonferens i Wien i fredags meddelades att ”Oikocredit” har beviljat rättvisa mikrolån till omkring 26 miljoner låntagare i 70 länder. Fler än 45 000 enskilda medlemmar och institutioner såsom kyrkor, banker och ”Fair Trade”-organisationer har upptäckt möjligheten att bidra till en stabil och socialt ansvarsfull utveckling. I dag har de satsat omkring en halv miljard euro i små och medelstora företag i länder, som står på tröskeln till ekonomisk utveckling. Den största ökningen av dessa krediter sker för närvarande i den österrikiska grenen av Oikocredit.

Ordföranden för Oikocredit Austria meddelar att man denna vecka har kunnat hälsa 3 000 österrikiska bidragsgivare välkomna. Österrike bidrar därmed med ett kapital på 34,1 millioner euro, vilket betyder att man statistiskt sett finansierar mikrolån till cirka 50 000 låntagare i Asien, Afrika och Östeuropa.

Ordföranden för Oikocredit International, kyrkoherden Fidon Mwombeki från Tanzania, betonar att de minsta beviljade lånen på 50 euro är tillräckliga för att människor skall kunna skapa sig en bas för framtida försörjning. De summor som ”Oikocredit” globalt har till sitt förfogande är visserligen bara småpengar för internationella banker och stora långivare. ”Men för människor som behöver 100 euro för att förändra livsvillkoren för sin familj, är 500 miljoner euro, mycket pengar.”

De ansvariga för Oikocredit Austria påpekar att det finns risker med mikrolån som instrument för att stödja utveckling. Under de senaste åren har marknaden för dessa kreditformer vuxit kraftigt. Det är inte alla aktörer som i första hand ser till de sociala och utvecklingspolitiska målen vid kreditgivning. Istället söker de sig till denna marknad huvudsakligen i vinstsyfte. ”I de fall utveckling gått fel, har de som gett lånen varit stora företag eller börsnoterade aktiebolag”, säger ordföranden för Oikocredit. Dessa företag har övergivit de två bärande principerna för mikrolån: att det skall vara ”hjälp till självhjälp” samt att de skall gå till produktiva investeringar och inte till konsumtion.

Enligt samma talesperson har många statliga och halvstatliga förmedlare av mikrolån liksom internationella utvecklingsorganisationer tyvärr blivit en del av problemet. ”De har visserligen accepterat principerna kring mikrolån men har inte varit tillräckligt noggrann vid val av samarbetspartner.” Många organisationer betraktar mikrolån som en sorts universalmedicin och har satt denna form av kreditgivning under press genom att bevilja mikrolån även för att bygga skolor och sjukhus. ”Men behoven inom dessa sektorer kan inte lösas genom mikrolån.”

Oikocredit bedriver sin finansieringsverksamhet efter en annan modell och utgår från sociala motiv”, betonar de ansvariga. Man etablerar ett samarbete bara med sådana partners, som har en tydlig utvecklingspolitisk målsättning. Man kontrollerar ständigt om lånesumman leder till de uppsatta ekonomiska och sociala målen. Långivare likväl som låntagare i Oikocredit är inte ute efter snabba pengar.

Oikocredit grundades vid mitten av 70-talet på initiativ av Kyrkornas Världsråd. Huvudkontoret för denna internationella organisation, som inte drivs i vinstsyfte, är beläget i den nederländska staden Amersfoort. I många länder finns stödföreningar, som kan bidra genom att köpa andelar, vilka ger en maximal ränta på två procent.

Mer information om Oikocredit finns på: www.oikocredit.org

Kathpress 2012-04-20