Origenes återupptäckt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En italiensk filolog har hittat outgivna predikningar av Origenes i München. Upptäckten meddelades i tisdags av Bayerische Staatsbibliothek. Maria Moli Pradel studerade ett bysantinskt manuskript från 1100-talet då hon den 5 april märkte att några av homilierna över Psaltaren som ingick i det kunde vara av Origenes som levde ca 185 – 232. När hon studerade dem närmare kom hon till slutsatsen att alla de 29 homilierna i handskriften var författade av Origenes, och de är hittills opublicerade. Under första hälften av 200-talet skrev Origenes bland annat om Psaltaren och hade stort inflytande på sin tids bibliska exeges.

I homilierna anges inte författarens namn. Det kan bero på att han på 500-talet fördömdes för heretiska åsikter. Upptäckten av handskriften är av stor betydelse eftersom en stor del av Origenes skrifter gick förlorade efter fördömandet. Hans tolkning av Psaltaren i homilier och kommentarer fanns endast bevarade i latinska översättningar, och på hans tid hade dessa texter haft stort anseende. Nu har en del av dessa räddats åt eftervärlden.

År 2007 höll Benedictus XVI en serie anföranden om kyrkofäderna under sina onsdagsaudienser, och i två av dem talade han om Origenes. Av en tillfällighet inträffade upptäckten av manuskriptet just i påvens hemtrakter.

Per Beskow / Osservatore Romano den 13 juni 2012

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En italiensk filolog har hittat outgivna predikningar av Origenes i München. Upptäckten meddelades i tisdags av Bayerische Staatsbibliothek. Maria Moli Pradel studerade ett bysantinskt manuskript från 1100-talet då hon den 5 april märkte att några av homilierna över Psaltaren som ingick i det kunde vara av Origenes som levde ca 185 – 232. När hon studerade dem närmare kom hon till slutsatsen att alla de 29 homilierna i handskriften var författade av Origenes, och de är hittills opublicerade. Under första hälften av 200-talet skrev Origenes bland annat om Psaltaren och hade stort inflytande på sin tids bibliska exeges.

I homilierna anges inte författarens namn. Det kan bero på att han på 500-talet fördömdes för heretiska åsikter. Upptäckten av handskriften är av stor betydelse eftersom en stor del av Origenes skrifter gick förlorade efter fördömandet. Hans tolkning av Psaltaren i homilier och kommentarer fanns endast bevarade i latinska översättningar, och på hans tid hade dessa texter haft stort anseende. Nu har en del av dessa räddats åt eftervärlden.

År 2007 höll Benedictus XVI en serie anföranden om kyrkofäderna under sina onsdagsaudienser, och i två av dem talade han om Origenes. Av en tillfällighet inträffade upptäckten av manuskriptet just i påvens hemtrakter.

Per Beskow / Osservatore Romano den 13 juni 2012