Ortodoxa ledare splittrade om huruvida konciliet kan äga rum

Det panortodoxa konciliet hänger på en tråd sedan de två viktigaste kyrkorna blivit oense om det alls kan äga rum, eller måste skjutas upp. Enligt planen skulle det samla alla de 14 ortodoxa kyrkor och rum den 16-26 juni, men i förra veckan meddelade den bulgariska kyrkan att den av oklara orsaker dragit sig ur. Medan patriarken av Konstantinopel sagt att mötet skall äga rum som planerat har Moskvapatriarkatet sagt att det vore bättre att skjuta upp det tills alla frågor blivit genomgångna.

Rev._Dr._John_Chryssavgis_UpdateFader John Chryssavgis, talesman för patriarkatet i Konstantinopel, sade till Catholic Herald den 6 juni att det inte fanns några procedurmässiga eller organisatoriska frågor som förändrats, enligt patriarkatets uppfattning och att konciliet skulle äga rum. Men den 6 juni sade metropoliten Hilarion, Moskvapatriarkates ”utrikesminister” i rysk television att Konstantinopelpatriarketet borde hålla ett pre-konciliärt möte för att lösa omdebatterade frågor. ”Sker inte detta, vore det sannolikt bäst att skjuta upp konciliet”, sade metropoliten Hilarion. Han tillade att ”besluten vid konciliet skall fattas genom enhällig konsensus. Det betyder inte bara att det sker genom instämmande från alla närvarande i aulan rörande ett och annat uttalande eller dokument. För oss betyder det att alla kyrkor skall vara överens om det”.

Moskvapatriarkatet hade i ett tidigare yttrande hävdat att det bulgariska tillbakadragandet hade gjort konciliet omöjligt, eftersom det krävs fullständig konsensus. Men patriarkatet i Konstantinopel sade ”klart och entydigt” vid ett tidigare möte, den synaxis som ägde rum i januari med deltagande av alla kyrkoledarna, att konciliet skulle äga rum även om inte alla kyrkor var med.”Konciliets beslut skall ratificeras av de närvarande medlemskyrkorna för alla de ortodoxa kyrkorna”, sade fader Chryssavgis.

Konciliet, som planerats sedan 1961, syftar till att samla de 14 ”autokefala” kyrkorna i den ortodoxa gemenskapen. Det skulle bli första gången så många ortodoxa kyrkor kommer samman. Mötet skall ratificera sex dokument: om ekumeniska relationer, äktenskapet, fastan, kyrkornas ”autonomi”%2