Oscar Romeros vän Rutilio Grande saligförklaras i januari

Jesuiten och befrielseteologen Rutilio Grande, som mördades i El Salvador 1977, kommer att saligförklaras den 22 januari 2022. Den salvadoranska biskopskonferensen meddelar att påven Franciskus har bekräftat datumet. Ceremonin i San Salvador kommer att i påvens namn att ledas av huvudstadens hjälpbiskop, kardinal Gregorio Rosa Chavez. Man har med ”stor glädje” mottagit beslutet, meddelar biskopskonferensen.

Franciskus banade redan förra året väg för en saligförklaring av Rutilio och hans medhjälpare Manuel Solorzano och Nelson Lemus, som dog tillsammans Rutilio. Påven erkände då de tre männens död som en martyrdöd.

Rutilio Grande sköts med maskingevär i ett bakhåll under en bilfärd på till en kvällsmässa den mars 1977. En organisation för storgodsägare tog på sig ansvaret för dådet.

Rutilio Grande var född 1928 och prästvigdes 1959. År 1972 blev han kyrkoherde i Aguilares, där han hade tillbringat sin barndom och ungdomstid. Där arbetade han med att bygga upp så kallade basgemenskaper. Han engagerade sig intensivt för att förbättra levnadsvillkoren för lantarbetare och småbrukare. Han fick vid flera tillfällen ta emot mordhot.

Martyren var vän till ärkebiskop Oscar Romero, som mördades 1980, och till den nuvarande påven Franciskus. Mordet på Rutilio Grande blev för Romero en avgörande impuls för att konsekvent ta parti för de fattiga och förtryckta [se Signum nr 5/2017]. Tidigare hade han avvisat en ”politisering” av kyrkan. År 2018 helgonförklarades Romero av påven.

Tillsammans med Grande, Solorzano och Lemus kommer i januari även den italienske prästen och missionären Cosma Spessoto att saligförklaras. Han dödades 27 år gammal i en kyrka i El Salvador. Han räknades på sin tid på samma sätt till de kyrkliga rösterna i El Salvador som offentligt vände sig mot den styrande militärregimen.

Kathpress 2021-08-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuiten och befrielseteologen Rutilio Grande, som mördades i El Salvador 1977, kommer att saligförklaras den 22 januari 2022. Den salvadoranska biskopskonferensen meddelar att påven Franciskus har bekräftat datumet. Ceremonin i San Salvador kommer att i påvens namn att ledas av huvudstadens hjälpbiskop, kardinal Gregorio Rosa Chavez. Man har med ”stor glädje” mottagit beslutet, meddelar biskopskonferensen.

Franciskus banade redan förra året väg för en saligförklaring av Rutilio och hans medhjälpare Manuel Solorzano och Nelson Lemus, som dog tillsammans Rutilio. Påven erkände då de tre männens död som en martyrdöd.

Rutilio Grande sköts med maskingevär i ett bakhåll under en bilfärd på till en kvällsmässa den mars 1977. En organisation för storgodsägare tog på sig ansvaret för dådet.

Rutilio Grande var född 1928 och prästvigdes 1959. År 1972 blev han kyrkoherde i Aguilares, där han hade tillbringat sin barndom och ungdomstid. Där arbetade han med att bygga upp så kallade basgemenskaper. Han engagerade sig intensivt för att förbättra levnadsvillkoren för lantarbetare och småbrukare. Han fick vid flera tillfällen ta emot mordhot.

Martyren var vän till ärkebiskop Oscar Romero, som mördades 1980, och till den nuvarande påven Franciskus. Mordet på Rutilio Grande blev för Romero en avgörande impuls för att konsekvent ta parti för de fattiga och förtryckta [se Signum nr 5/2017]. Tidigare hade han avvisat en ”politisering” av kyrkan. År 2018 helgonförklarades Romero av påven.

Tillsammans med Grande, Solorzano och Lemus kommer i januari även den italienske prästen och missionären Cosma Spessoto att saligförklaras. Han dödades 27 år gammal i en kyrka i El Salvador. Han räknades på sin tid på samma sätt till de kyrkliga rösterna i El Salvador som offentligt vände sig mot den styrande militärregimen.

Kathpress 2021-08-28