Oslo katolska stift överklagar inte – domen står fast

Häromveckan stod det klart att varken Oslo katolska stift eller åklagaren i målet kommer att överklaga den dom som föll i december, och därmed kommer domen att träda i kraft. Detta meddelar katolska kyrkan i Norge på sin hemsida. Den ekonom som har stått anklagad friades, men Oslo katolska stift ska betala två miljoner norska kronor i böter för grovt oaktsamt bedrägeri. Åtalet har gällt bristande kontroll och rutiner i stiftets praxis för medlemsregistrering åren 2011–2014.

Biskop Bernt Eidsvig konstaterar att det visserligen hade kunnat finnas skäl att överklaga, till exempel att domen inte tar hänsyn till hur tillhörighet till katolska kyrkan fungerar, men medger samtidigt att stiftet handlat oaktsamt och säger att man nu vill lägga det hela bakom sig och se framåt.

Det har förekommit röster som menat att biskop Eidsvig borde ha stigit åt sidan som en konsekvens av problemen i stiftet. ”Jag håller med om det”, säger biskopen, och berättar att han två gånger bett Rom att få avsäga sig biskopsrollen. ”I vår kyrka söker man emellertid inte biskopstjänster; man kan inte heller bestämma när man slutar i tjänsten. Rom ville att jag skulle fortsätta.”

Under de senaste åren har stiftet arbetat hårt med att lägga om rutiner och finna ett sätt att registrera medlemmar som är fungerar för både lag och kyrka. Biskopen konstaterar att man nu är bättre rustad, men också att man ska bli bättre på löpande utvärdering. ”Det är bättre att förebygga kriser, än att växa genom dem.”

Red. 2018-02-07

Källa: Den katolske kirke, länk här