Österrike publicerar för första gången en rapport om religionsfrihet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Österrikes regeringskansli har för första gången offentliggjort en rapport om den mänskliga rättigheten religionsfrihet. Trots diverse garantier ”kännetecknas situationen för religionsfriheten över hela världen av stora hot”, heter det inledningsvis i publikationen, som har författats av regeringskansliets kulturavdelning. Frågor om tros- och samvetsfrihet är ”inte några abstrakta ämnen, utan det handlar om högst personliga livssituationer och grundläggande friheter”, betonar kulturavdelningens ledare Florian Welzig under onsdagen i en intervju med Kathpress. Den nu föreliggande rapporten om religionsfriheten vill ”skapa medvetenhet, skapa debatt och även erbjuda en grund för vidare arbete”.

Som ett väsentligt resultat av rapporten betecknar Welzig den omständigheten ”att religionsfriheten över hela världen är ett angeläget ärende och att det även här behövs ett ytterst konkret engagemang. I slutändan handlar det alltid om mänskliga rättigheter och försvaret av dessa.” Man kan här inte passivt stå vid sida av, utan det måste ligga i allas intresse ”att var och en kan leva ett liv i frihet, säkerhet och oberoende. De österrikiska och internationella texterna klargör detta mycket tydligt.”

En tematisk framställning

Den första rapportens avsikt ska ha varit att ge en ”tematisk framställning av fakta”, dock utan anspråk på att vara heltäckande, vilket för övrigt inte alls skulle ha varit möjligt”, tillägger Welzig och utlovar en återkommande fortsättning. Sålunda ska den högsta statliga kulturmyndigheten i Österrike i fortsättning publicera en rapport om religionsfriheten vartannat år.

Rapportens uppbyggnad motsvarar den grundläggande karaktären. Efter en inledning följer i kapitel två en överblick över internationella och nationella rättsliga grunder. I kapitel tre ges konkreta beskrivningar av livssituationen för dem som drabbats av brott mot religionsfriheten över hela världen. Det rapporteras exempelvis om fall av fördrivning, människojakt, vandalisering, omskolning eller attentat under högtider. Det fjärde kapitlet innehåller två gästbidrag, en hänvisning till strategierna mot antisemitism och en exkurs om varsamhet med hänsyn till demokratiska friheter.

Siffror och fakta på temat religionsfrihet sammanfattas i kapitel fem. Därefter följer en översikt över redan existerande internationella rapporter. Kapitel sju innehåller exempel på Österrikes internationella engagemang i religionsfrihetsfrågan. I de båda avslutande delarna dokumenteras viktiga österrikiska regerings- och parlamentsbeslut liksom även riktlinjer och resolutioner på EU-nivå.

Samarbete med regeringsoberoende organisationer

Welzig förklarar att den aktuella rapporten kom till efter samtal med olika regeringsoberoende organisationer (NGO) som är verksamma inom detta område. ”I dessa samtal var ett återkommande ämne att man under många år har väntat på att även den ’officiella sidan’ skulle mer skulle vilja ta sig an dessa frågor.”

En metodisk utmaning för frågeställningen ska ha varit ”faktalägets konsistens”. Sålunda har man för rapportens räkning när det gäller undersökningar och rapporter fått hänvisa till internationella regeringsoberoende organisationer, ”så långt det varit möjligt har konkreta siffror och fakta förmedlats”. Den ”största utmaningen” har enligt Welzig varit den nödvändiga gemensamma ansträngning att lämna ett bidrag till försvaret av religionsfriheten i hela världen. Förutom studier av det internationella faktiska läget behövs det ”en fortsättning av det österrikiska engagemanget i internationella församlingar och grupper, liksom även med EU:s särskilda sändebud för främjandet av religions- och världsåskådningsfriheten utan för EU”.

Rapporten Religionsfreiheit – Einsats gegen Verfolgung und gegen Verletzung der Religionsfreiheit omfattar 246 sidor. Den går att ladda ner det österrikiska regeringskansliets hemsida här.

Kathpress 2024-02-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Österrikes regeringskansli har för första gången offentliggjort en rapport om den mänskliga rättigheten religionsfrihet. Trots diverse garantier ”kännetecknas situationen för religionsfriheten över hela världen av stora hot”, heter det inledningsvis i publikationen, som har författats av regeringskansliets kulturavdelning. Frågor om tros- och samvetsfrihet är ”inte några abstrakta ämnen, utan det handlar om högst personliga livssituationer och grundläggande friheter”, betonar kulturavdelningens ledare Florian Welzig under onsdagen i en intervju med Kathpress. Den nu föreliggande rapporten om religionsfriheten vill ”skapa medvetenhet, skapa debatt och även erbjuda en grund för vidare arbete”.

Som ett väsentligt resultat av rapporten betecknar Welzig den omständigheten ”att religionsfriheten över hela världen är ett angeläget ärende och att det även här behövs ett ytterst konkret engagemang. I slutändan handlar det alltid om mänskliga rättigheter och försvaret av dessa.” Man kan här inte passivt stå vid sida av, utan det måste ligga i allas intresse ”att var och en kan leva ett liv i frihet, säkerhet och oberoende. De österrikiska och internationella texterna klargör detta mycket tydligt.”

En tematisk framställning

Den första rapportens avsikt ska ha varit att ge en ”tematisk framställning av fakta”, dock utan anspråk på att vara heltäckande, vilket för övrigt inte alls skulle ha varit möjligt”, tillägger Welzig och utlovar en återkommande fortsättning. Sålunda ska den högsta statliga kulturmyndigheten i Österrike i fortsättning publicera en rapport om religionsfriheten vartannat år.

Rapportens uppbyggnad motsvarar den grundläggande karaktären. Efter en inledning följer i kapitel två en överblick över internationella och nationella rättsliga grunder. I kapitel tre ges konkreta beskrivningar av livssituationen för dem som drabbats av brott mot religionsfriheten över hela världen. Det rapporteras exempelvis om fall av fördrivning, människojakt, vandalisering, omskolning eller attentat under högtider. Det fjärde kapitlet innehåller två gästbidrag, en hänvisning till strategierna mot antisemitism och en exkurs om varsamhet med hänsyn till demokratiska friheter.

Siffror och fakta på temat religionsfrihet sammanfattas i kapitel fem. Därefter följer en översikt över redan existerande internationella rapporter. Kapitel sju innehåller exempel på Österrikes internationella engagemang i religionsfrihetsfrågan. I de båda avslutande delarna dokumenteras viktiga österrikiska regerings- och parlamentsbeslut liksom även riktlinjer och resolutioner på EU-nivå.

Samarbete med regeringsoberoende organisationer

Welzig förklarar att den aktuella rapporten kom till efter samtal med olika regeringsoberoende organisationer (NGO) som är verksamma inom detta område. ”I dessa samtal var ett återkommande ämne att man under många år har väntat på att även den ’officiella sidan’ skulle mer skulle vilja ta sig an dessa frågor.”

En metodisk utmaning för frågeställningen ska ha varit ”faktalägets konsistens”. Sålunda har man för rapportens räkning när det gäller undersökningar och rapporter fått hänvisa till internationella regeringsoberoende organisationer, ”så långt det varit möjligt har konkreta siffror och fakta förmedlats”. Den ”största utmaningen” har enligt Welzig varit den nödvändiga gemensamma ansträngning att lämna ett bidrag till försvaret av religionsfriheten i hela världen. Förutom studier av det internationella faktiska läget behövs det ”en fortsättning av det österrikiska engagemanget i internationella församlingar och grupper, liksom även med EU:s särskilda sändebud för främjandet av religions- och världsåskådningsfriheten utan för EU”.

Rapporten Religionsfreiheit – Einsats gegen Verfolgung und gegen Verletzung der Religionsfreiheit omfattar 246 sidor. Den går att ladda ner det österrikiska regeringskansliets hemsida här.

Kathpress 2024-02-14