Oväntad inblick i katolsk skolgång: en pappa berättar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en personlig text på hemsidan för America Magazine skriver katoliken, skribenten, läraren och pappan Nick Ripatrazone om att för första gången möta katolskt präglad skolgång. Under rubriken ”Med mina döttrar hemma får jag till slut en katolsk utbildning” berättar han hur hela hans familj gått igenom katolskt skolväsende medan han själv under hela skolgången gått i offentliga skolor, och hur döttrarnas hemskolning under karantänen på grund av covid-19 visat vad en religiöst präglad utbildning kan ge.

Skoldagen börjar med en samling (nu i köket, med hustrun som också arbetar i skolan som samlande kraft) med en enkel bön, tystnad och recitering av skolans uppdrag: ”Som en katolsk skolgemenskap tror vi att vi genom att bygga upp vänlighet, förlåtelse och medkänsla kan göra skillnad i Guds värld.” Författaren konstaterar att detta är någonting han, som hela livet varit i det offentliga skolväsendet, kan sakna. ”Vänlighet, förlåtelse och medkänsla: jag kan inte tänka ut någonting vi behöver mer än detta i världen, i synnerhet just nu.”

Efter inledningen följer matematik, läsning och ordförståelse, därefter Bibelberättelser och sedan mer specialiserad undervisning i spanska, musik och bild. Under Stilla veckan fick döttrarna läsa om den sista måltiden och Jesus ord om att hans efterföljare ska kännas igen på sin kärlek till varandra. Flickorna reflekterade över hur de visar kärlek till vänner och familj.

”Växlingen till distansundervisning har gett oss utmaningar – med det är ett exempel på hur vi behöver kunna hantera livets överraskningar. Nyckeln är att minnas vad som är viktigt: att barn känner sig älskade och vårdade och att de ser akademisk tillväxt som en grund för att nå sin fulla potential.”

Ripatrazone fortsätter med att den katolska tron var viktig under hans uppväxt, och att föräldrarna lärde honom att katoliken utmärks av att se Gud i allt, men ”jag förstod aldrig i hur hög utsträckning en katolsk utbildning hjälper barn att se hur Gud genomsyrar allt och hur vi genom att lära oss att acceptera livets paradoxer och tvetydigheter görs redo för vår existens mest utmanande situationer.”

Han konstaterar att det döttrarna hela tiden återkommer till är att det som spelar roll, det som håller oss samman, är beröringens och kärlekens gemenskap. Kärlekens gemenskap är också det han lyfter fram som bärande i kommunikationen med och från skolan. Lärarna finns verkligen där för eleverna, trots avståndet.

”Att lära sig hemma är inte alltid lätt. Förstaklassare har en enorm energinivå, och vi lever alla just nu med det okändas spänning. Trots det, måste vi finna varje ögonblicks välsignelser. En troscentrerad utbildning är ett vackert sätt att lära sig att se världen, och jag är tacksam över att till slut få den katolska utbildning jag aldrig fick.”

Hela texten finns på America Magazine Online

Red. 2020-04-27

Detta är ett nyhetsreferat, som strävar efter att ge en god bild av ursprungsartikeln. Länken kan vara låst – America Magazine ger ickeprenumeranter fem fria artiklar varje månad.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en personlig text på hemsidan för America Magazine skriver katoliken, skribenten, läraren och pappan Nick Ripatrazone om att för första gången möta katolskt präglad skolgång. Under rubriken ”Med mina döttrar hemma får jag till slut en katolsk utbildning” berättar han hur hela hans familj gått igenom katolskt skolväsende medan han själv under hela skolgången gått i offentliga skolor, och hur döttrarnas hemskolning under karantänen på grund av covid-19 visat vad en religiöst präglad utbildning kan ge.

Skoldagen börjar med en samling (nu i köket, med hustrun som också arbetar i skolan som samlande kraft) med en enkel bön, tystnad och recitering av skolans uppdrag: ”Som en katolsk skolgemenskap tror vi att vi genom att bygga upp vänlighet, förlåtelse och medkänsla kan göra skillnad i Guds värld.” Författaren konstaterar att detta är någonting han, som hela livet varit i det offentliga skolväsendet, kan sakna. ”Vänlighet, förlåtelse och medkänsla: jag kan inte tänka ut någonting vi behöver mer än detta i världen, i synnerhet just nu.”

Efter inledningen följer matematik, läsning och ordförståelse, därefter Bibelberättelser och sedan mer specialiserad undervisning i spanska, musik och bild. Under Stilla veckan fick döttrarna läsa om den sista måltiden och Jesus ord om att hans efterföljare ska kännas igen på sin kärlek till varandra. Flickorna reflekterade över hur de visar kärlek till vänner och familj.

”Växlingen till distansundervisning har gett oss utmaningar – med det är ett exempel på hur vi behöver kunna hantera livets överraskningar. Nyckeln är att minnas vad som är viktigt: att barn känner sig älskade och vårdade och att de ser akademisk tillväxt som en grund för att nå sin fulla potential.”

Ripatrazone fortsätter med att den katolska tron var viktig under hans uppväxt, och att föräldrarna lärde honom att katoliken utmärks av att se Gud i allt, men ”jag förstod aldrig i hur hög utsträckning en katolsk utbildning hjälper barn att se hur Gud genomsyrar allt och hur vi genom att lära oss att acceptera livets paradoxer och tvetydigheter görs redo för vår existens mest utmanande situationer.”

Han konstaterar att det döttrarna hela tiden återkommer till är att det som spelar roll, det som håller oss samman, är beröringens och kärlekens gemenskap. Kärlekens gemenskap är också det han lyfter fram som bärande i kommunikationen med och från skolan. Lärarna finns verkligen där för eleverna, trots avståndet.

”Att lära sig hemma är inte alltid lätt. Förstaklassare har en enorm energinivå, och vi lever alla just nu med det okändas spänning. Trots det, måste vi finna varje ögonblicks välsignelser. En troscentrerad utbildning är ett vackert sätt att lära sig att se världen, och jag är tacksam över att till slut få den katolska utbildning jag aldrig fick.”

Hela texten finns på America Magazine Online

Red. 2020-04-27

Detta är ett nyhetsreferat, som strävar efter att ge en god bild av ursprungsartikeln. Länken kan vara låst – America Magazine ger ickeprenumeranter fem fria artiklar varje månad.