På väg mot Bilbao – Jesuitordens lärosäten i global samverkan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av PHILIP GEISTER
Jesuitorden driver inte mindre än 208 universitet och högskolor över hela världen. Med en tyngdpunkt i Indien (82 lärosäten) och USA (28) sträcker sig ordens närvaro från Japan via Myanmar och Kenya till Chile. Institutionernas inriktning varierar: allt från fullfjädrade, internationellt kända och stora universitet som Georgetown University i Washington D.C. i USA till mindre specialhögskolor som erbjuder yrkesutbildningar eller filosofisk-teologiska program, som till exempel Newmaninstitutet i Uppsala.

Högre utbildning är den verksamhet som Jesuitorden i första hand förknippas med. Men i själva verket är det bara ett av många arbetsområden som ordens 16 000 medlemmar och deras 80 000 anställda medarbetare är engagerade i. I dag upplever många människor jesuiter inte så mycket som lärare utan som andliga vägledare, kyrkoherdar, medarbetare i flyktingförläggningar eller i andra, ofta väldigt prosaiska funktioner. Men högre utbildning är och förblir en av ordens tyngdpunkter.

På väg mot Bilbao. Med tanke på detta är det överraskande att det än så länge inte har funnits ett organiserat samarbete mellan ordens olika högskolor på global nivå. Nu har dock initiativ tagits för att bygga upp ett internationellt nätverk. Den 8–12 juli kommer rektorerna för jesuitinstitutionerna träffas på Università de Deusto i Bilbao, Spanien, för att grunda IAJU (The International Association of Jesuit Universities). Under dessa dagar kommer det också att skapas regionala sammanslutningar för de geografiska områden som inte redan har en sådan förening.

Bland annat ligger Europa efter i nätverkandet om man jämfört med Latinamerika. Europas 35 jesuithögskolor och -universitet fyller i sina respektive länder en viktig roll men har än så länge inte samarbetat med varandra i någon nämnvärd utsträckning. Ansvarig för denna bristande koordination har ordens organisationsform varit, som delar in världen i geografiska provinser i stället för tematiska samarbetsenheter. Men det ska nu alltså bli annorlunda.

Det är ju inte bara samma huvudman som förenar jesuithögskolorna över hela världen utan man har gemensamma värderingar och delar samma önskan att samarbeta i strävan efter en rättvisare värld. De lärare och anställda som arbetar på jesuithögskolor liksom studenterna som har gått deras utbildning visar ofta en hög lojalitet och vänskap till sin alma mater men också till hela Jesuitordens övriga verksamhet.

Romersk selfie – krävs högre utbildning för det?

När den internationella kommissionen för Jesuitordens högre utbildning (ett slags styrelse för högskolornas nätverk) träffades förra veckan, 21–23 februari, i Rom för att förbereda sommarens konferens i Bilbao planerades det bland annat att behandla följande initiativ:

* införandet av en världsvid ”jesuitversion” av det europeiska utbytesprogram Erasmus +. Det specifikt jesuitiska med programmet ska vara att studenterna som deltar i det får inte bara tillgång till en akademisk högkvalitativ utbildning. De förväntas också delta i ett ”exposure-program”, det vill säga att utsätta sig för en erfarenhet som man annars inte skulle välja men som är viktig för att kunna förstå världen på ett existentiellt plan. Till exempel att bo hemma hos en fattig familj under några månader eller arbeta och leva i en flyktingförläggning. Erbjudandet av en vägledd utvärdering av dessa erfarenheter är också en viktig det av det aviserade programmet.

* grundandet av en internationell alumniförening för före detta studenter från jesuituniversitet som ger före detta studenter tillgång till de professionella nätverk som deras kollegor rör sig i.

* utbyggnad av en digital plattform och ett nätverk av universitet som ger människor på flykt möjlighet att lära sig engelska, ta en studentexamen och/eller börja högskolestudier för att snabbare komma in i arbetslivet i sina nya hemländer.

* starta tematiska arbetsgrupper om ämnen som vår värld brottas med, som till exempel hållbarhet, interreligiös dialog, ekonomisk rättvisa. Här kan lärare från ordens högskolor utbyta erfarenheter med varandra och i samarbete med annan kompetens i deras lokala arbeta för hållbara lösningar.

Jesuiternas högre utbildning: gott om plats att växa.

Konsekvenserna från mötet i Bilbao och grundandet av både en europeisk och internationell association av jesuithögskolor kommer att märkas inte minst på lokalplan. Newmaninstitutet i Uppsala kommer genom detta att bli en mera internationell miljö, med fler utländska studenter och lärare och större möjligheter för institutets studenter att kunna tillbringa en del av sin utbildning under kompetent vägledning nästan var som helst i världen.

Philip Geister 2018-03-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av PHILIP GEISTER
Jesuitorden driver inte mindre än 208 universitet och högskolor över hela världen. Med en tyngdpunkt i Indien (82 lärosäten) och USA (28) sträcker sig ordens närvaro från Japan via Myanmar och Kenya till Chile. Institutionernas inriktning varierar: allt från fullfjädrade, internationellt kända och stora universitet som Georgetown University i Washington D.C. i USA till mindre specialhögskolor som erbjuder yrkesutbildningar eller filosofisk-teologiska program, som till exempel Newmaninstitutet i Uppsala.

Högre utbildning är den verksamhet som Jesuitorden i första hand förknippas med. Men i själva verket är det bara ett av många arbetsområden som ordens 16 000 medlemmar och deras 80 000 anställda medarbetare är engagerade i. I dag upplever många människor jesuiter inte så mycket som lärare utan som andliga vägledare, kyrkoherdar, medarbetare i flyktingförläggningar eller i andra, ofta väldigt prosaiska funktioner. Men högre utbildning är och förblir en av ordens tyngdpunkter.

På väg mot Bilbao. Med tanke på detta är det överraskande att det än så länge inte har funnits ett organiserat samarbete mellan ordens olika högskolor på global nivå. Nu har dock initiativ tagits för att bygga upp ett internationellt nätverk. Den 8–12 juli kommer rektorerna för jesuitinstitutionerna träffas på Università de Deusto i Bilbao, Spanien, för att grunda IAJU (The International Association of Jesuit Universities). Under dessa dagar kommer det också att skapas regionala sammanslutningar för de geografiska områden som inte redan har en sådan förening.

Bland annat ligger Europa efter i nätverkandet om man jämfört med Latinamerika. Europas 35 jesuithögskolor och -universitet fyller i sina respektive länder en viktig roll men har än så länge inte samarbetat med varandra i någon nämnvärd utsträckning. Ansvarig för denna bristande koordination har ordens organisationsform varit, som delar in världen i geografiska provinser i stället för tematiska samarbetsenheter. Men det ska nu alltså bli annorlunda.

Det är ju inte bara samma huvudman som förenar jesuithögskolorna över hela världen utan man har gemensamma värderingar och delar samma önskan att samarbeta i strävan efter en rättvisare värld. De lärare och anställda som arbetar på jesuithögskolor liksom studenterna som har gått deras utbildning visar ofta en hög lojalitet och vänskap till sin alma mater men också till hela Jesuitordens övriga verksamhet.

Romersk selfie – krävs högre utbildning för det?

När den internationella kommissionen för Jesuitordens högre utbildning (ett slags styrelse för högskolornas nätverk) träffades förra veckan, 21–23 februari, i Rom för att förbereda sommarens konferens i Bilbao planerades det bland annat att behandla följande initiativ:

* införandet av en världsvid ”jesuitversion” av det europeiska utbytesprogram Erasmus +. Det specifikt jesuitiska med programmet ska vara att studenterna som deltar i det får inte bara tillgång till en akademisk högkvalitativ utbildning. De förväntas också delta i ett ”exposure-program”, det vill säga att utsätta sig för en erfarenhet som man annars inte skulle välja men som är viktig för att kunna förstå världen på ett existentiellt plan. Till exempel att bo hemma hos en fattig familj under några månader eller arbeta och leva i en flyktingförläggning. Erbjudandet av en vägledd utvärdering av dessa erfarenheter är också en viktig det av det aviserade programmet.

* grundandet av en internationell alumniförening för före detta studenter från jesuituniversitet som ger före detta studenter tillgång till de professionella nätverk som deras kollegor rör sig i.

* utbyggnad av en digital plattform och ett nätverk av universitet som ger människor på flykt möjlighet att lära sig engelska, ta en studentexamen och/eller börja högskolestudier för att snabbare komma in i arbetslivet i sina nya hemländer.

* starta tematiska arbetsgrupper om ämnen som vår värld brottas med, som till exempel hållbarhet, interreligiös dialog, ekonomisk rättvisa. Här kan lärare från ordens högskolor utbyta erfarenheter med varandra och i samarbete med annan kompetens i deras lokala arbeta för hållbara lösningar.

Jesuiternas högre utbildning: gott om plats att växa.

Konsekvenserna från mötet i Bilbao och grundandet av både en europeisk och internationell association av jesuithögskolor kommer att märkas inte minst på lokalplan. Newmaninstitutet i Uppsala kommer genom detta att bli en mera internationell miljö, med fler utländska studenter och lärare och större möjligheter för institutets studenter att kunna tillbringa en del av sin utbildning under kompetent vägledning nästan var som helst i världen.

Philip Geister 2018-03-01