Parolins resa till saligförklaring i Caracas inställd med kort varsel

Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin kommer nu inte att närvara vid saligförklaringen av den venezuelanske läkaren José Gregorio Hernández (1864–1919). Vatikanen ställde under onsdagen in Parolins deltagande i firandet den 30 april. I motiveringen hänvisade man till ”force majeure”, som i första hänger samman med coronapandemin. Kardinalen kommer att andligen närvara vid saligförklaringen, som kommer att ledas av den påvlige nuntien, ärkebiskop Aldo Giordano.

Hernández räknas i sitt hemland Venezuela som inofficiellt nationalhelgon, som man anropar vid sjukdom. Läkaren var känd för sina osjälviska insatser för behövande, som han behandlade gratis och försåg med mediciner. Han omkom i en bilolycka 1919.

Med tanke på den pågående politiska, ekonomiska och social krisen i Venezuela hade man med spänning sett fram emot Parolins besök. Den nuvarande kardinalstatssekreteraren var påvlig nuntie i Caracas 2009–2013.

Kathpress 2021-04-28