Patriark Bartholomaios: Orkan påminner om ansvar för skapelsen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt patriark Bartholomaios I är orkanen Harvey en uppmaning till människan att tänka över sitt ansvar för omvärlden. Denna storm, som får USA:s golfkust att hålla andan och satt hela städer under vatten, visar å ena sidan på ”naturens fruktansvärda kraft” men å andra sidan skall den få var och en att begrunda, hur man ”med godhet och vishet skall kunna umgås med skapelsen” – detta inte minst med tanke på ”skapelsens dag” (den 1 september).

Den ”gröne” patriarken framhåller, att varje människa är ställd inför uppdraget ”att delta i förlossningen och att umgås på ett riktigt sätt med omvärlden”. Antingen kan man till exempel själv hjälpa till att mildra naturkatastrofernas förstörande kraft, delta i planeringen av miljön eller så kan man engagera sig i ”den tungt vägande frågan om klimatförändringen” och dess följder för planeten. Det är också viktigt att trösta och stödja alla de, ”vars liv drastiskt förändrats på några ögonblick”.

I sina böner innesluter kyrkoledaren de människor, som drabbats av katastrofen i USA liksom dem som engagerat sig i räddningsarbetet. Gud är inte bara Skaparen utan även den ”barmhärtige och sanne människovännen”. Bartholomaios ber, att han skall minnas det förbund han slöt efter syndafloden och där han lovade människan och alla levande väsen, att den förödande floden aldrig mer skulle få återvända. Samtidigt uppmanar patriarken de ortodoxa församlingarna till konkreta insatser. ”Nu är det tid att låta medkännande och solidaritet styra vårt handlande.”

Kathpress 2017-08-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt patriark Bartholomaios I är orkanen Harvey en uppmaning till människan att tänka över sitt ansvar för omvärlden. Denna storm, som får USA:s golfkust att hålla andan och satt hela städer under vatten, visar å ena sidan på ”naturens fruktansvärda kraft” men å andra sidan skall den få var och en att begrunda, hur man ”med godhet och vishet skall kunna umgås med skapelsen” – detta inte minst med tanke på ”skapelsens dag” (den 1 september).

Den ”gröne” patriarken framhåller, att varje människa är ställd inför uppdraget ”att delta i förlossningen och att umgås på ett riktigt sätt med omvärlden”. Antingen kan man till exempel själv hjälpa till att mildra naturkatastrofernas förstörande kraft, delta i planeringen av miljön eller så kan man engagera sig i ”den tungt vägande frågan om klimatförändringen” och dess följder för planeten. Det är också viktigt att trösta och stödja alla de, ”vars liv drastiskt förändrats på några ögonblick”.

I sina böner innesluter kyrkoledaren de människor, som drabbats av katastrofen i USA liksom dem som engagerat sig i räddningsarbetet. Gud är inte bara Skaparen utan även den ”barmhärtige och sanne människovännen”. Bartholomaios ber, att han skall minnas det förbund han slöt efter syndafloden och där han lovade människan och alla levande väsen, att den förödande floden aldrig mer skulle få återvända. Samtidigt uppmanar patriarken de ortodoxa församlingarna till konkreta insatser. ”Nu är det tid att låta medkännande och solidaritet styra vårt handlande.”

Kathpress 2017-08-30