Patriarken Bartholomaios I varnar för exploatering av naturen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarken Bartholomaios I varnar för följderna av en fortsatt exploatering av naturen och han uppmanar till ”ödmjukhet inför Skaparen” och till ”respekt för naturlagarna”. Så skriver den ekumeniske patriarken i en encyklika med anledning av inledningen till det ortodoxa kyrkoåret och skapelsens dag den 1 september. Bartholomaios kallas också ”den gröne patriarken” på grund av sitt ekologiska engagemang.

I encyklikan står det ordagrant: ”Vi är idag tvingade att rikta vår uppmärksamhet mot de osynliga mänskliga ingrepp, som rubbar den ekologiska jämvikten. Ty denna jämvikt är inte bara hotad av uppenbart destruktiva åtgärder såsom avskogning, rovdrift på vattentillgångar, hänsynslöst utnyttjande av natur- och energiresurser, förgiftning av vidsträckta områden till lands och till sjöss genom spridning av farligt kemikaliskt avfall; den är också hotad av sådana aktiviteter, som är mer dolda för vår blick.”

Bartholomaios I syftar här framförallt på ingrepp i arvsanlagen hos levande varelser, på att skapa mutationer, som kan få oöverskådliga ekologiska konsekvenser, men också på nya sätt att använda kärnkraft, som vid missbruk skulle kunna utplåna varje spår av liv och kultur på jorden. Bakom allt detta står inte bara girighet och maktlystnad utan också hos många ett högmod ”som vill ställa sig mot Guds vishet och anser sig istånd att förbättra Hans verk.”

Hans uppmaning betyder emellertid inte att han är emot vetenskaplig forskning, försäkrar patriarken, så länge den leder till något positivt för människan och världen. Men den nuvarande kommersiella exploateringen av naturresurser måste fördömas, eftersom den ofta fått tragiska konsekvenser för mänskligheten och naturen.

Kathpress 2013-09-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarken Bartholomaios I varnar för följderna av en fortsatt exploatering av naturen och han uppmanar till ”ödmjukhet inför Skaparen” och till ”respekt för naturlagarna”. Så skriver den ekumeniske patriarken i en encyklika med anledning av inledningen till det ortodoxa kyrkoåret och skapelsens dag den 1 september. Bartholomaios kallas också ”den gröne patriarken” på grund av sitt ekologiska engagemang.

I encyklikan står det ordagrant: ”Vi är idag tvingade att rikta vår uppmärksamhet mot de osynliga mänskliga ingrepp, som rubbar den ekologiska jämvikten. Ty denna jämvikt är inte bara hotad av uppenbart destruktiva åtgärder såsom avskogning, rovdrift på vattentillgångar, hänsynslöst utnyttjande av natur- och energiresurser, förgiftning av vidsträckta områden till lands och till sjöss genom spridning av farligt kemikaliskt avfall; den är också hotad av sådana aktiviteter, som är mer dolda för vår blick.”

Bartholomaios I syftar här framförallt på ingrepp i arvsanlagen hos levande varelser, på att skapa mutationer, som kan få oöverskådliga ekologiska konsekvenser, men också på nya sätt att använda kärnkraft, som vid missbruk skulle kunna utplåna varje spår av liv och kultur på jorden. Bakom allt detta står inte bara girighet och maktlystnad utan också hos många ett högmod ”som vill ställa sig mot Guds vishet och anser sig istånd att förbättra Hans verk.”

Hans uppmaning betyder emellertid inte att han är emot vetenskaplig forskning, försäkrar patriarken, så länge den leder till något positivt för människan och världen. Men den nuvarande kommersiella exploateringen av naturresurser måste fördömas, eftersom den ofta fått tragiska konsekvenser för mänskligheten och naturen.

Kathpress 2013-09-01