Patriarkernas röster om Gaza och Mosul

Natten mellan måndagen den 21 och tisdagen den 22 juli vållade de israeliska militära operationerna ytterligare förstörelse och offer bland civilbefolkningen i Gaza. Antalet drabbade palestinier uppgår till 580 och hittills har 27 israeliska soldater stupat. Vid den sista flygräden träffades fyra moskéer och flera vårdcentraler.

”Det som händer i Gaza”, säger hans salighet Michel Sabbah, patriark emeritus för de latinska kristna i Jerusalem till nyhetsbyrån Fides, ”är inget krig, utan en meningslös massaker, som inte kommer att föra Israel ett enda steg mot fred och säkerhet. Tvärtom, på grund av alla dessa offer är både israeler och palestinier fulla av nytt hat.”

Patriarken är själv av palestinsk härkomst, den första arab som innehaft patriarkstolen i Jerusalem. ”Det enda sättet att åstadkomma fred är att använda freden som ett medel. I sextio år har vi sett att krig, vapen och massakrer inte kunnat åstadkomma någon form av fred.”

Enligt honom ”finns det bara ett sätt att bryta denna våldsspiral och det är att ta itu med själva det underliggande problemet, nämligen Israels ockupation av palestinsk mark. Det kommer att bli fred först när Israel tillerkänner den palestinska staten frihet och suveränitet.” ”Kanske måste vi vänta på en ny generation israeliska ledare för att få se detta inträffa. De nuvarande ledarna tror bara på militär styrka. De har sofistikerade vapen att döda med, men ingen makt att skapa fred.”

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) har skarpt fördömt det våld som utövas av IS, den så kallade Islamiska staten, sunnirebellerna som tog kontroll över Iraks näst största stad i förra månaden. ”Tvångsfördrivningen av de kristna i Mosul är ett oacceptabelt brott”, heter det i ett uttalande. ”IS:s handlingssätt har ingenting att göra med islam, vars principer syftar till tolerans och samexistens”. I uttalandet, som utfärdats i 57 muslimska staters namn och publicerats av nyhetsbyrån Misna och Vatikanradion, säger organisationens generalsekreterare, saudiern Iyas Madani, ”att OIC är beredd att ge nödvändig humanitär hjälp till flyktingarna tills de kan återvända till sina hem”.

Den syrisk-katolske patriarken Ignatios Yousef III (Younan), som fördömde mordbranden som IS-extremister för några dagar sedan utsatte det syriskkatolska biskopsämbetet i Mosul för, berättade att påven Franciskus ringt upp honom på söndagskvällen. Han försäkrade honom att han noga följer utvecklingen i Irak och är mycket orolig för de kristna som hotas och drivs bort från Mosul.

Patriarken berättade samtalet varat i nio minuter, varunder han tackade påven och bad denne och resten av världen att göra mer i ljuset av massakrerna i Nineveprovinsen som äger rum i religionens namn: ”Den tystnad med vilken detta bemötts av den så kallade civiliserade världen är skamlig!” Patriarken underströk att påven i slutet av samtalet gav honom och alla de kristna i hela Mellanöstern sin apostoliska välsignelse och försäkrade att de alltid skulle omfattas av hans förböner för fred och säkerhet.

Vatican Insider/La Stampa 2014-07-26