Påven betonar den katolska intellektuella traditionens öppenhet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus betonar öppenheten i den katolska intellektuella traditionen. På torsdagen påminde han lärare från universitetet Notre Dame i USA om harmonin mellan tro och förnuft som en grundprincip i katolska utbildningsinstitutioner. Därifrån härleds det kristna budskapets relevans i såväl det personliga livet som i samhället.

”Därav följer att både lärare och studenter uppmanas att vid sidan av undervisningen i allmänheten även speciellt alltmera uppvärdera rikedomen i den katolska intellektuella traditionen”, sade Franciskus inför en delegation från universitetet. Att denna tradition finns betyder på intet sätt slutenhet utan alltmer av öppenhet. ”Det finns en intellektuell tradition som vi ständigt måste värna om och låta växa”, lyder påvens uppmaning.

Notre Dame-universiteten i Indiana anses som en av de främsta högskolorna i USA. Det grundades vid mitten av 1800-talet av en fransk präst som privat katolskt universitet. Vid sidan av teologi och filosofi erbjuds här undervisning i juridik, ekonomi och arkitektur. Enligt egna uppgifter är universitetets inriktning ”traditionell men öppen för förändring”. Religiös tro är lika viktig som vetenskaplig kunskap.

Kathpress 2024-02-01

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus betonar öppenheten i den katolska intellektuella traditionen. På torsdagen påminde han lärare från universitetet Notre Dame i USA om harmonin mellan tro och förnuft som en grundprincip i katolska utbildningsinstitutioner. Därifrån härleds det kristna budskapets relevans i såväl det personliga livet som i samhället.

”Därav följer att både lärare och studenter uppmanas att vid sidan av undervisningen i allmänheten även speciellt alltmera uppvärdera rikedomen i den katolska intellektuella traditionen”, sade Franciskus inför en delegation från universitetet. Att denna tradition finns betyder på intet sätt slutenhet utan alltmer av öppenhet. ”Det finns en intellektuell tradition som vi ständigt måste värna om och låta växa”, lyder påvens uppmaning.

Notre Dame-universiteten i Indiana anses som en av de främsta högskolorna i USA. Det grundades vid mitten av 1800-talet av en fransk präst som privat katolskt universitet. Vid sidan av teologi och filosofi erbjuds här undervisning i juridik, ekonomi och arkitektur. Enligt egna uppgifter är universitetets inriktning ”traditionell men öppen för förändring”. Religiös tro är lika viktig som vetenskaplig kunskap.

Kathpress 2024-02-01

Detta är en nyhetstext.