Påven beviljar avskedsansökan från frispråkig katalansk biskop

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

52-årige Xavier Novell Gomà i stiftet Solsona, en av Spaniens yngsta biskopar, har begärt avsked från sitt uppdrag – en begäran som påven Franciskus nu också beviljat, skriver National Catholic Reporter. Biskop Novell Gomà har tidigare fällt kontroversiella uttalanden till stöd för katalansk självständighet.

I ett uttalande strax efter Vatikanens tillkännagivande den 23 augusti, sade den spanska biskopskonferensen att biskop Novell Gomà lagt fram sin avskedsansökan inför påven av personliga skäl i enlighet med en särskild paragraf i den kanoniska lagen. Enligt denna ska en stiftsbiskop som inte är kapabel att utföra sitt uppdrag på grund av dålig hälsa eller annan allvarlig orsak, begära avsked från sin tjänst.

Enligt National Catholic Reporter har den spanska biskopskonferensen meddelat att biskop Novell fattade beslutet efter en tid av reflektion, urskiljning och bön, och att han därefter förklarat sin situation direkt inför påven och då lämnat in sin avskedsansökan. Den spanske biskopen skapade rubriker 2017 på grund av sina kommentarer efter det att Kataloniens parlamentet ensidigt röstat för att utropa självständighet från Spanien.

Självständighetsdeklarationen resulterade i att dåvarande spanske premiärministern Mariano Rajoy åberopade en artikel i den spanska konstitutionen, och beslutade upplösa Kataloniens parlament. Enligt en spansk nyhetssajt hade biskop Novell Gomà skrivit i sin veckokolumn på stiftets webbsida, att om det blir omröstning om Kataloniens självständighet ”då ska jag gå och rösta”.

I oktober samma år ska biskopen dessutom ha skrivit; ”Det är inte rättvist att vi förnekas och hindras utöva självbestämmande”, och ansett att detta är ett folks oförytterliga rättighet. Biskopens stöd för Kataloniens självständighet gick på tvärs mot de flesta spanska biskopars åsikt. Kardinal Antonio Canizares Llovera i Valencia ansåg i en kommentar i tidningen La Razón Daily, att det är ”moraliskt oacceptabelt” av ett folk att ensidigt och av egen vilja hävda dess oberoende. Kardinalen uttryckte senare i samma tidning att han var sårad över att många katalanska präster gett sitt stöd åt självständigheten, bland annat genom att tillåta gömda valurnor i sina kyrkor. Han ansåg också att ingen kan hävda ett sådant åtskiljande på kyrklig grund, och framhöll att kyrkan alltid kommer att arbeta för enhet, samexistens och harmoni.

Red. 2021-08-25

Detta är ett referat av en nyhetstext från National Catholic Reporter. Originalet av den 23 augusti 2021 återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

52-årige Xavier Novell Gomà i stiftet Solsona, en av Spaniens yngsta biskopar, har begärt avsked från sitt uppdrag – en begäran som påven Franciskus nu också beviljat, skriver National Catholic Reporter. Biskop Novell Gomà har tidigare fällt kontroversiella uttalanden till stöd för katalansk självständighet.

I ett uttalande strax efter Vatikanens tillkännagivande den 23 augusti, sade den spanska biskopskonferensen att biskop Novell Gomà lagt fram sin avskedsansökan inför påven av personliga skäl i enlighet med en särskild paragraf i den kanoniska lagen. Enligt denna ska en stiftsbiskop som inte är kapabel att utföra sitt uppdrag på grund av dålig hälsa eller annan allvarlig orsak, begära avsked från sin tjänst.

Enligt National Catholic Reporter har den spanska biskopskonferensen meddelat att biskop Novell fattade beslutet efter en tid av reflektion, urskiljning och bön, och att han därefter förklarat sin situation direkt inför påven och då lämnat in sin avskedsansökan. Den spanske biskopen skapade rubriker 2017 på grund av sina kommentarer efter det att Kataloniens parlamentet ensidigt röstat för att utropa självständighet från Spanien.

Självständighetsdeklarationen resulterade i att dåvarande spanske premiärministern Mariano Rajoy åberopade en artikel i den spanska konstitutionen, och beslutade upplösa Kataloniens parlament. Enligt en spansk nyhetssajt hade biskop Novell Gomà skrivit i sin veckokolumn på stiftets webbsida, att om det blir omröstning om Kataloniens självständighet ”då ska jag gå och rösta”.

I oktober samma år ska biskopen dessutom ha skrivit; ”Det är inte rättvist att vi förnekas och hindras utöva självbestämmande”, och ansett att detta är ett folks oförytterliga rättighet. Biskopens stöd för Kataloniens självständighet gick på tvärs mot de flesta spanska biskopars åsikt. Kardinal Antonio Canizares Llovera i Valencia ansåg i en kommentar i tidningen La Razón Daily, att det är ”moraliskt oacceptabelt” av ett folk att ensidigt och av egen vilja hävda dess oberoende. Kardinalen uttryckte senare i samma tidning att han var sårad över att många katalanska präster gett sitt stöd åt självständigheten, bland annat genom att tillåta gömda valurnor i sina kyrkor. Han ansåg också att ingen kan hävda ett sådant åtskiljande på kyrklig grund, och framhöll att kyrkan alltid kommer att arbeta för enhet, samexistens och harmoni.

Red. 2021-08-25

Detta är ett referat av en nyhetstext från National Catholic Reporter. Originalet av den 23 augusti 2021 återfinns i sin helhet här